Suoraan sisältöön

Meidän koulu


Lentoon Laajikasta
-ilo, luovuus, arvostus, ystävyys


Laajasalon peruskoulu sijaitsee merellisessä ympäristössä hyvien harrastusmahdollisuuksien äärellä. Koulussamme annetaan oppilaslähtöistä laadukasta perusopetusta. Laajasalon peruskoulussa on 1.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 1000. Lukuvuonna 2022-2023 koulussa on luokkien 1-2, 3-5, 6- 8 ja 9  pienryhmät.

Koulun painotetun musiikin opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella 2. ja 6. luokalla vuosittain. Syksystä 2016 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti 7.–9.-luokilla. Vuodesta 2019 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut myös laajamittaista kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta.

Laajasalon alakoulun kanssa samoissa tiloissa toimii myös kaksi esikouluryhmää ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton iltapäiväkerho.

Laajasalon peruskoulun oppilashuollon esittely.

Laajasalon peruskoulun suunnittelussa on pyritty huomioimaan esteetön liikkuminen, minkä vuoksi koulu soveltuu hyvin liikuntarajoitteisille oppilaille.

Noudatamme koulussamme seuraavia järjestyssääntöjä:

  • Käyttäydymme ystävällisesti ja huomaavaisesti.
  • Emme kiusaa emmekä osallistu kiusaamiseen.
  • Noudatamme aikuisten antamia ohjeita ja aikatauluja.
  • Huolehdimme yhteisistä työvälineistä ja -ympäristöstä.
  • Annamme työrauhan kaikille.
  • Toimimme turvallisesti välitunneilla.
  • Koulun alueelta poistutaan vain aikuisen luvalla.
  • Käytämme mobiililaitteita asiallisesti ja häiritsemättä.
  • Ruokailemme rauhallisesti, siististi ja terveellisesti.
  • Vaalimme oppimisen iloa ja hyvää ilmapiiriä.


20.12.2022 13:54