Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[9.6.2021] Kesäohjaus peruskoulunsa päättäville

Oppivelvollisuus jatkuu peruskoulun päätyttyä ja opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koululla 17.-18.6.2021 ajanvarauksella. Yhteystiedot ja lisätiedot löydät opojen kokoamasta tietopaketista.

[24.5.2021] Tulevien 1. luokkalaisten Teams-infon materiaali

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille 19.5.2021 pidetyn Teams-infon esitysmateriaali.

[5.5.2021] Täydennyshaku kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen lukuvuonna 2021-2022

Painotetun opetuksen täydennyshakuun ilmoittautuminen alkaa 17.5. ja päättyy 30.7.2021. Soveltuvuuskoe järjestetään to 5.8.2021

Elokuun 1. luokan kokeeseen voivat ilmoittautua vain ne oppilaat, jotka ovat muuttaneet Helsinkiin joulukuun 2020 jälkeen. Lisätietoja ja hakeutuminen Helsingin kaupungin internet-sivuilta.

Vapaat oppilaspaikat Laajasalon peruskoulussa:
1. luokka: 2 paikkaa
2. luokka: 1 paikka
3. luokat: -


[5.5.2021] Admission schedule for bilingual Finnish-English education

The application for basic education in bilingual education opens 17 May and closes 30 July.
The aptitude test date is on 5 August 2021. The test is arranged only for grades that have free places left.

The aptitude test for grade 1 is only available for students who have moved to Helsinki after December 2020. Further information and application form can be found on Helsinki web page .

Places available at Laajasalo Comprehensive School:
1st grade: 2 places
2nd grade: 1 place
3rd grade: -


[29.4.2021] Info-ilta arvioinnin muutoksista

Huoltajille 27.4.2021 Teamsissa järjestetyn info-tilaisuuden esitysmateriaali.


[14.1.2021] Koululaisten iltapäivätoiminta lukuvuonna 2021-2022

Helsinki yhtenäistää koululaisten iltapäivätoimintaan hakemista ja alueellista tarjontaa ensi lukuvuonna.

Muutoksena aikaisempiin vuosiin, tullaan ensi elokuusta lähtien järjestämään 1.-2. luokkalaisten iltapäivätoiminta perusopetuslain mukaisena toimintana myös kaikissa kaupungin leikkipuistoissa. Jatkossa leikkipuistoihin ei ole mahdollista ilmoittautua pelkälle välipalalle.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on 100 euroa/kk klo 16.00 päättyvässä toiminnassa ja 120 euroa/kk klo 17.00 päättyvässä toiminnassa. Asiakasmaksuun on mahdollisuus hakea puolitusta tai vapautusta.

Iltapäivätoiminnan hakuaika on 22.3.- 23.4.2021. Hakemus täytetään hakuaikana verkossa. Lomakkeen voi palauttaa myös postitse tai tuomalla kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelupisteeseen Töysänkatu 2:een.

Lisää tietoa iltapäivätoiminnasta sekä hakeutuminen Helsingin kaupungin kotisivuilla. 


[16.12.2020] Huoltajien etäaamukahvit

Huoltajille 16.12.2020 Teamsissa järjestetyn etäaamukahvitilaisuuden materiaali internetin uhkista sekä groomingista.


[25.11.2020] Kruunuvuorenrantaan uusi koulu


Kruunuvuorenrantaan on perustettu uusi koulu, Kruunuvuorenrannan peruskoulu. Koulu aloittaa toimintansa 1.8.2021 vuosiluokalla 7. Koulu laajenee ensivaiheessa vuosittain käsittämään vuosiluokat 7­–9. Uuden koulun perustamisella taataan tilat alueen kasvavalle oppilasmäärälle.

Syksystä 2021 alkaen Tahvonlahden ala-asteen koulun 6. luokkalaiset jatkavat 7. luokalle tähän uuteen Kruunuvuorenrannan peruskouluun Laajasalon peruskoulun sijaan. Laajasalon peruskoulussa jo aloittaneet oppilaat jatkavat edelleen Laajasalon peruskoulussa. Kruunuvuorenrannan peruskoulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue on sama kuin Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue. Muilta osin Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen ei tule nyt muutoksia, eikä Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue muutu.

Uusi koulu käyttää Tahvonlahden ala-asteen koulun kanssa samoja väliaikaisia tiloja osoitteissa Jurmonkuja 1 ja Gunillankuja 3, kunnes Tahvonlahden koulun perusparannus ja laajennus (osoitteessa Gunillantie 12) valmistuvat vuonna 2022. Kruunuvuorenrannan peruskoulun uusi koulurakennus valmistuu tämän hetken investointiohjelman mukaan vuonna 2025. Koulu suunnitellaan noin 700 oppilaalle.

Lisätietoja päätöksestä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote

Kruunuvuorenrannan peruskoulun 7.-9. luokkien oppilaaksiottoalue 1.8.2021 alkaen, kartta


[20.11.2020] Kaksikielisen opetuksen infotapahtuman materiaali. Presentation material of the bilingual education info.

Tulevien 1. luokkalaisten kaksikielistä opetusta koskevan, 18.11.2020 pidetyn infotilaisuuden esitysmateriaali. Presentation materialof the bilingual education info held November 18th 2020.


[19.11.2020] Tulevien 1. luokkalaisten infotapahtuman materiaali

Tulevien 1. luokkalaisten huoltajille 18.11.2020 pidetyn infotilaisuuden esitysmateriaali. Lisätietoa hakeutumisesta tulee vuoden lopussa. 


[18.11.2021] Lukuvuoden 2021-2022 toiminta-ajat

Lukuvuosi 2021-2022
Syyslukukausi 11.8.2021 (ke) - 22.12.2021 (ke)
Syysloma 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe)
Joululoma 23.12.2021 (to) - 7.1.2022 (pe)

Kevätlukukausi 10.1.2022 (ma) - 4.6.2022 (la)
Talviloma 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe)


[12.11.2020] Tulevien 7. luokkalaisten infotapahtuman materiaali

Huoltajille 11.11.2020 pidetyn 7. luokalle hakeutumista koskevan infotilaisuuden esitysmateriaali. Lisätietoa pääsykokeista löydät myös alempaa.


[10.11.2020] Painotettuun opetukseen hakeutuminen 7. luokalle

Keskiviikkona 11.11.2020 kello 18 alkaen pidetään infotilaisuus, jossa kerromme yleisesti opiskelusta koulumme 7. luokilla sekä painotetun musiikin ja liikunnan opiskelusta. Samalla esitellään uusi Wilman kautta tehtävä hakeutuminen, jossa oppilaan huoltaja täyttää Wilma-järjestelmässä (wilma.edu.hel.fi) hakulomakkeen "Haku 7. vuosiluokalle painotettuun opetukseen".

Painotetun musiikin soveltuvuuskoe

Musiikkiluokalle pyritään siinä musiikkiluokkayläkoulussa, joka on ensimmäisenä valintana. Koe tulee Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ja on sama ja pidetään samaan aikaan jokaisessa Helsingin musiikkiluokkayläkoulussa. Musikaalisuustesti (Kai Karma) ja teoriakoe pidetään Ylätalon musiikkiluokassa tiistaina 2.2. klo 9.00, koululla on opasteet luokkaan. Musikaalisuustestin ja teoriakokeen pistemäärä jaetaan kahdella.

Teoriakokeessa:
- sävelten nimet ja oktaavialat ja merkitseminen viivastolle (esim. f1 eli yksiviivainen f)
- nuottien ja taukojen aika-arvot ja tunnistaminen (esim. kahdeksasosanuotti)
- sointujen tunnistaminen ja kirjaaminen nuottiviivastolle reaalisointumerkein (esim. Dm7)
- tahtiviivojen merkitseminen tahtiosoituksen mukaan
Huom! Teoriakokeen pistemäärä ei ratkaise musiikkiluokalle pääsyä.

Musikaalisuustestin ja teoriakokeen yhteydessä sovitaan aika henk.koht. laulu- ja soittonäytteelle, joka on muutaman päivän sisällä musikaalisuustestistä ja teoriakokeesta, kuitenkin keskiviikkoon 17.2. mennessä.

Laulu- ja soittonäytteessä:
- vapaavalintainen kappale
- äänessä pysymisen testi (stemmalaulu)
- musiikillisen tulkinnan arviointi

Huom! Kannattaa aina antaa sekä laulu- että soittonäyte, koska niistä saaduissa pisteissä kerroin on kaksi. Pääsykoeraadissa on paikalla aina vähintään kaksi opettajaa. Koko testin maksimipistemäärä on 64 pistettä, minimipistemäärä musiikkiluokalle pääsemiselle Laajasalon peruskoulussa on 20 pistettä.

Yleistä:
Yläkoulussa musiikkiluokkalaisella musiikkia on 3h/vko niin, että 7. luokalla on 2h/vko oman luokan kanssa ja 1h/vko omana ryhmänä. 8. ja 9. luokalla musiikkia on 3h/vko omana ryhmänä. 8. ja 9. luokalle musiikkiluokkalainen voi valita kahdesta valinnaisen musiikin kurssista itselleen lisäksi 2h/vko musiikkia eli yhteensä musiikkia voi olla 5h/vko 8. ja 9. luokalla.

Valinnaisten kurssien kuvaukset:
1. Musiikin luovan tuottamisen kurssilla opetellaan säveltämään, sanoittamaan ja sovittamaan omia kappaleita. Lisäksi tutustutaan musiikin tallentamisen perusteisiin.
2. Valinnaisen musiikin kurssilla lauletaan ja soitetaan yhdessä. Lisäksi tutustutaan musiikin luovaan tuottamiseen.
Mikäli oppilas on pakottavasta syystä esteellinen osallistumaan valintakokeeseen varsinaisena soveltuvuuskoepäivänä 2.2.2021, on huoltajan ilmoitettava asiasta koulun virka-apulaisrehtorille Antti Kerviselle (antti.p.kervinen@hel.fi) 27.1. klo 8.30 mennessä (huoltajan toimitettava lääkärintodistus koululle mainittuun ajankohtaan mennessä). Soveltuvuuskokeen varapäivä on maanantaina 9.2.2021.

Painotetun liikunnan soveltuvuuskoe

Laajasalon peruskoulun liikunnan soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 8.30 - n.15.00. Hakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 15.12.2020. Soveltuvuuskokeen testit pidetään ylä- ja alakoulun liikuntasaleissa. Mukaan liikuntavarustus, sisäpelikengät ja juomapullo.
Oppilaille on järjestetty ruokailumahdollisuus yläkoulun ruokalassa. Voit ottaa myös halutessasi mukaan jotakin välipalaa.

Soveltuvuuskokeen osiot, mallivideot ja pistetaulukot löytyvät täältä. Linkistä löytyviä liikuntaosioita voi jokainen etukäteen harjoitella.

Laajasalon peruskoulun soveltuvuuskokeen koulukohtainen osio on oppilaan oman urheilulajin näyttö koulun liikuntasalissa. (Kesto 1min) Tavoitteena on oman liikunnallisuuden näyttäminen: tasapaino, liikkuvuus, ketteryys, nopeus, kimmoisuus, välineenkäsittely. Mikäli tarvitset oman lajin näyttöä varten jotakin omaa liikuntavälinettä, ota se mukaan kokeeseen!

Lisätietoja kokeeseen liittyen saat liikunnan opettajilta Annika Hurtamolta annika.hurtamo(a)edu.hel.fi sekä Kari Kukolta kari.kukko(a)edu.hel.fi.

Mikäli oppilas on pakottavasta syystä esteellinen osallistumaan valintakokeeseen varsinaisena soveltuvuuskoepäivänä 27.1.2021, on huoltajan ilmoitettava asiasta koulun virka-apulaisrehtorille Antti Kerviselle (antti.p.kervinen@hel.fi) 27.1. klo 8.30 mennessä (huoltajan toimitettava lääkärintodistus koululle mainittuun ajankohtaan mennessä). Soveltuvuuskokeen varapäivä on maanantaina 15.2.2021.


[10.11.2020] Painotetun musiikin opetukseen hakeutuminen 3. luokalle

Infotilaisuus painotetun musiikin opetuksesta järjestetään ke 11.11.2020 klo 17.30 alkaen Teamsin kautta. Infossa kerrotaan painotetun musiikin opetuksen lisäksi myös uudesta Wilman kautta tehtävästä hakeutumisesta, jossa oppilaan huoltaja täyttää Wilma-järjestelmässä (wilma.edu.hel.fi) hakulomakkeen "Haku 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen".

Painotetun musiikin soveltuvuuskoe

Musiikin ryhmäkoe (Karman musikaalisuustesti) järjestetään tiistaina 12.1.2021 klo 8.00-9.00. Kutsu yksilökokeeseen lähetetään Laajasalon peruskoulun oppilaille Wilmassa ja muiden koulujen oppilaille sähköpostitse. Yksilökokeet pidetään 12.1. - 5.2.2021 välisenä aikana.

Henkilökohtaista koeosiota varten tulee harjoitella laulut Hinajalaulu ja Rati riti ralla. Jos oppilas soittaa soitinta, hän voi valmistautua antamaan pienen soittoesityksen. Koulussa on käytettävissä piano, rummut ja kitaroita, muut mahdolliset instrumentit pyydämme ottamaan mukaan.

Huomioi, että soveltuvuuskoejärjestelyt saattavat muuttua koronatilanteen johdosta.

Muista kuin helsinkiläisistä kouluista hakevat oppilaat toimittavat hakulomakkeen siihen kouluun, johon ensisijaisesti hakevat ti 15.12.2020 klo 16.00 mennessä. Hakulomakkeen voi tulostaa tai pyytää omalta opettajalta .
Mikäli oppilas on pakottavasta syystä esteellinen osallistumaan yhteiseen ja/tai henkilökohtaiseen valintakokeeseen varsinaisena soveltuvuuskoepäivänä, on huoltajan ilmoitettava asiasta rehtorille Marja Riitta Rautaparralle (marja.rautaparta(a)hel.fi) ja toimitettava lääkärintodistus koululle. Soveltuvuuskokeen varapäivä on keskiviikkona 27.1.2020.


[25.10.2020]Yhteishaku-info 9-luokkalaisille

Huoltajille suunnattu yhteishakuinfo on perinteisesti järjestetty tammikuun aikana. Paikalla ovat olleet koulun oppilaanohjaajien lisäksi opinto-ohjaajat lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin loppuvuoden aikana koulun oppilaanohjaajien toimesta. Yhteishaku on 23.2.-23.3.2021.


[25.8.2020] Laajasalon peruskoulun lukuvuositiedote on julkaistu

Laajasalon peruskoulun lukuvuositiedote löytyy täältä.


[4.8.2020] Lukuvuosi 2020-2021 käynnistyy

Torstaina 13.8.2020
1. luokka kello 9.30-13.00 (kokoontuminen Holmanmoisionpolulla alapihalla)
2.-7. luokat kello 9.00
8.-9. luokat kello 10.00

Perjantaina 14.8.2020
1. luokka kello 9.30-13.00
2.-6. luokat kello 9.00-13.00
7.-9. luokat 8.30

Maanantaina 17.8.2020 alkaen koulutyötä kaikilla lukujärjestyksen mukaisesti.

Seuraattehan internet-sivuja mahdollisten muutosten varalta.


09.06.2021 15:30