Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan koulussamme varhennettuna kielenä jo ensimmäiseltä luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä. Lisäksi toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaa pakollisena kuudennelta luokalta.

Kulosaaren ala-asteella voi opiskella seuraavia kieliä:

  • A1-kieli englanti
  • Valinnainen A2-kieli espanja tai ranska
  • B1-kieli ruotsi

Valinnaisen A2-kielen ryhmä perustetaan, mikäli kielen valitsee vähintään 12 oppilasta.

Kaksikielisessä opetuksessa (suomi/englanti luokilla) opiskelu tapahtuu molemmilla kielillä siten, että noin puolet opiskelusta on suomeksi ja puolet englanniksi.

Koulussa opetetaan suomea toisena kielenä (S2) lapsille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeisenä tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti oppilaan suomenkielen taitoa ja kielellistä tietoisuutta niin, että hän pystyy opiskelemaan yleisopetuksessa ja toimimaan suomenkielisessä yhteisössä.15.11.2018 14:29