Suoraan sisältöön

Bilingual program

Opiskelu kaksikielisessä opetuksessa

Opiskelussa eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomenkielisillä luokilla. Kaksikielisille luokille haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeessa lapset testataan suomeksi tai englanniksi. Huoltaja valitsee kummalla kielellä lapsi suorittaa kokeen. Ohjelmamme sopii erityisesti lapsille, jotka ovat kaksikielisiä (suomi-englanti). Kaksikielielinen opetuksemme on laajamittaista ja  noin puolet opetuksesta on suomeksi ja puolet englanniksi heti ensimmäisen luokan alusta.

Kaikkia kaksikielisiä luokkia opettaa suomalaisten, hyvin englantia taitavien opettajien lisäksi äidinkielenään englantia puhuva opettaja

Lue lisää kaksikielisestä opetuksesta Helsingin kaupungin verkkosivuilta tai ota yhteyttä apulaisrehtori Pauliina Holtariin puh. 09 310 72053 (Soittoaika 14-15) tai pauliina.holtari(at)edu.hel.fi.

Kieliohjelmaan pyrkiminen ja tärkeät päivämäärät

20.1.2021 klo 8.00-10.00 ja 17.00-19.00 kouluun ilmoittautuminen paikan päällä koululla, joka on ensimmäinen valinta.

Kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet ke 3.2.2021

Päätökset tiedoksi huoltajille pe 19.2.2021 ( kaksikielinen opetus)

22.3.-23.4.2021 iltapäivätoiminnan hakuaika.

19.5. 2021 kouluun tutustumisaamu klo 8.30-9.30


Bilingual program

Kulosaari Elementary school offers a bilingual program (Finnish-English) for grades 1-6. The content of the curriculm is the same as on the Finnish side.

Children wishing to enrol in this program must take an aptitude test. In the aptitude test, children are tested in either Finnish or English. The guardians choose in which language the child takes the test.  Our programme suits especaily for biligual children (Finnish-English) as about half of the time the language of instruction is in English, straight from beginning of the first grade.

Teachers are native English speakers or Finnish teachers with good English skills.

For additional information please visit City of Helsinki website for bilingual education or contact vice principal Pauliina Holtari phone 09 310 72053 (call time 14-15) or pauliina.holtari(at)edu.hel.fi

Enrollment and important dates

20.1.2021 between 8.00-10.00 and 17.00-19.00 sign in for the aptitude test at the school of 1st choise

Aptitude test for bilingual education on Wednesday 2.3.2021

Decisions will be sent home home 19.2.2021 (bilingual program)

22.3.-23.4.2021 Applications for the afternoon care

19.5. 2021 1st graders visit to school between 8.30-9.30
28.05.2021 15:30