Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto / Enrollment

Koulu on Kulosaaren alueen lähikoulu. Kaksikielisillä luokilla opetusta annetaan sekä suomen että englannin kielellä. Kaksikieliselle luokalle oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeiden kautta. Soveltuvuuskoe tehdään joko suomeksi tai englanniksi.

Kulosaari primary school is a school for the area's children. In the bilingual classes the language of instruction is both Finnish and English. The enrollment for the bilingual classes happens through an aptitude test. The test is done either in Finnish or in English.09.09.2020 11:50