Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan kokousten pöytäkirjat lukuvuodelta 2018-2019

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 29.5.2018:

Pöytäkirja 29.5.2018

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 25.9.2018:

Pöytäkirja 25.9.2018

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 19.3.2019:

Pöytäkirja 19.3.2019

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 27.5.2019  :

Pöytäkirja 27.5.2019


Johtokunnan jäsenetJAA
30.07.2019 11:58