Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan kokousten pöytäkirjat

Lukuvuosi 2021-2022

Johtokunnan pöytäkirja 4.10.2021

Johtokunnan pöytäkirja 29.3.2022

Johtokunnan pöytäkirja 24.5.2022


Lukuvuosi 2020-2021

Pöytäkirja 29.9.2020

Pöytäkirja 23.3.2021

Johtokunnan jäsenet


22.06.2022 10:43