Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Kruunuvuorenrantaan on perustettu uusi koulu. Koulun nimi on Kruunuvuorenrannan peruskoulu. Koulu aloittaa toimintansa 1.8.2021 vuosiluokalla 7. Koulu laajenee ensivaiheessa vuosittain käsittämään vuosiluokat 7¬–9. Uuden koulun perustamisella taataan tilat alueen kasvavalle oppilasmäärälle.

Syksystä 2021 alkaen Tahvonlahden ala-asteen koulun 6. luokkalaiset jatkavat 7. luokalle tähän uuteen Kruunuvuorenrannan peruskouluun Laajasalon peruskoulun sijaan. Laajasalon peruskoulussa jo aloittaneet oppilaat jatkavat edelleen Laajasalon peruskoulussa. Kruunuvuorenrannan peruskoulun 7.–9. luokkien oppilaaksiottoalue on sama kuin Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue. Muilta osin Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen ei tule nyt muutoksia, eikä Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue muutu.

Uusi koulu käyttää Tahvonlahden ala-asteen koulun kanssa samoja väliaikaisia tiloja osoitteissa Jurmonkuja 1 ja Gunillankuja 3, kunnes Tahvonlahden koulun perusparannus ja laajennus (osoitteessa Gunillantie 12) valmistuvat vuonna 2022. Kruunuvuorenrannan peruskoulun uusi koulurakennus valmistuu tämän hetken investointiohjelman mukaan vuonna 2025. Koulu suunnitellaan noin 700 oppilaalle.

Lisätietoja päätöksestä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote
Kruunuvuorenrannan peruskoulun 7.-9. luokkien oppilaaksiottoalue 1.8.2021 alkaen, kartta (pdf)09.02.2021 15:12