Suoraan sisältöön

Opettajat

Sähköpostiosoite opettajille: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi paitsi ville.s.piirainen ja kaisa2.jauhiainen

Charpentier Maarit (Cha) lo 8B äidinkieli ja kirjallisuus
Dunderberg Fanni (Dun) ruotsi, englanti
Eräpuro Karita (Erä) lo 8C englanti, ruotsi
Eskelinen Jari (Esk) lo 8D äidinkieli ja kirjallisuus
Hahl Kaisa (Hah) tanssitaide 040 6689112
Haussalo Teija (Hat) ortodoksiuskonto
Hautala Terhi (Hau) lo 8F matematiikka, fysiikka
Heikkilä Asta (Hei) terveystieto
Hietala Satu (Hie) oppilaanohjaus 040 3349165
Hossain Del (Hos) liikunta 040 5872570
Huhtaniska Annaleena (Huh) kuvataide, design
Ihalainen Kirsi (Iha) lo 7/8H erityisluokanopettaja 040 3349227
Iinatti Miina (Iin) (virkavapaalla)
Immonen Päivi (Imm) kotitalous 040 8428791
Jalli Tuija (Jal) lo 9D kemia, fysiikka
Jauhiainen Kaisa (Jau) lo 7B biologia, maantieto, terveystieto kaisa2.jauhiainen@edu.hel.fi
Jäämaa Elina (Jää) lo 9A kotitalous 040 8427840
Kervinen Ville (Ker) musiikki
Kokko Katriina (Kok) erityisopetus 040 3349162
Korkalainen Katja (Kor) lo 7E äidinkieli ja kirjallisuus
Kupila Tiina (Kup) saksa, ruotsi, apulaisrehtori 040 3349164
Lavonen Päivi (Lav) S2-opetus 040 3341463
Manninen Paula (Man) lo 7D biologia, maantieto
McKeough Helena McK) lo 9C ev.lut. uskonto
Mikander Anne (Mia) koulunkäyntiavustaja 040 1455434
Mikkola Teppo (Mik) käsityö, design 040 8427761
Muittari-Taka Eevamaija lo 7G ranska, elämänkatsomustieto
(Mui)
Mäkelä Raili (Mäk) lo 7F matematiikka, kemia
Mälkiä Anniina (Mäl) lo 9B matematiikka
Määttä Sirpa (Mää) lo 7C äidinkieli ja kirjallisuus
Nikolov Johanna (Nik) lo 8E biologia, maantieto
Paalasmaa Sanna (Paa) fysiikka, kemia
Pankakoski Johanna (Pan)lo 9G historia, yhteiskuntaoppi
Peura Sarolta (Peu) roomalaiskatolinen uskonto
Pihkanen Timo (Pih) lo 8G musiikki
Piirainen Ville (Pii) matematiikka, tietotekniikka ville.s.piirainen@edu.hel.fi (virkavapaalla 30.5.2020 saakka)
Puurula Jani (Puj) rehtori 040 8393213
Puustinen Petri (Puu) historia, yhteiskuntaoppi
Rakkola Anu (Rak) lo 9E englanti, ruotsi
Relander Päivi (Rel) lo 9F ruotsi, englanti
Riikola-Sarkkila Anne erityisopetus 040 8455537
(Rii)
Siekkinen-Vappula Sari lo 7A käsityö, taidepaja, design
(Sie)
Silván Erja (Sil) oppilaanohjaus 040 3349163
Sironen Virpi (Sir) (virkavapaalla) Stenbäck Kaisa (Ste) (virkavapaalla)
Särkiniemi Jan (Sär) liikunta 040 6501681
Tenhunen Mikael (Ten) lo 8A ruotsi, englanti
Urrila Maiju (Urr) (virkavapaalla)
Vallenius Ari-Pekka (Val) fysiikka, kemia, matematiikka, apulaisrehtori 050 5052115
Vannas Satu (Van) erityisopetus 040 8263497
07.01.2020 11:41