Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Keskeisessä osassa kodin ja koulun yhteistyössä toimii vanhempainyhdistys Kruttu ry. Yhdistyksen asioita hoitava hallitus ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa. Koulu valitsee vuosittain myöa yhteysopettajan, joka koordinoi Krutun ja koulun välistä yhteistyötä.

Koulussa pidetään luokka-asteittain vanhempainiltoja, jotka liittyvät kunkin asteen erityiskysymyksiin. Tarpeen mukaan voidaan järjestää myös eri oppiaineisiin ja niiden opiskeluun liittyviä iltoja. Vanhempia pyydetään mahdollisuuksien mukaan asiantuntija-alustajiksi koulun eri tilaisuuksiin. 7. luokkien luokanvalvojat pitävät vanhempainvartteja, ja muilla luokka-asteilla niitä järjestetään tarpeen vaatiessa. Oppilaanohjaajat tapaavat erityisesti 9.-luokkalaisten vanhempia tarvittaessa.

Vanhempainillat ja tilaisuudet

Kodin ja koulun yhteisistä tilaisuuksista ja vanhempainilloista tiedotetaan erikseen Wilmassa.27.10.2022 09:46