Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 2020

Pöytäkirja 1_2020 (Liitteet: Liite 1 Johtokuntaraportti, Liite 2 Johtokuntaraportin liite)

2_2020 (Liite Toimintakertomus 19-20)

Pöytäkirjat 2019

1 / 2019 (Liitteet: Johtokuntaraportti 2019,  Lausuntopyyntö johtokunnilleKruununhaan yläasteen koulun johtokunnan lausunto painotusopetuksen oppilasmääristä)

Pöytäkirja 2_2019

Pöytäkirja 3 / 2019

Johtokunnan jäsenet14.07.2020 09:07