Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli (EN/ES, 2h/vk) on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen (ES/EN, 1h/vk) opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä. Kieliryhmän aloituksen vähimmäiskoko on 14 oppilasta.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudenteen luokan mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Ruotsin kieltä opiskellaan 6. luokalta alkaen B-kielenä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös kielen.

Koskelan koulun kieliohjelma noudattaa Käpylän peruskoulun kieliohjelmaa.  Koskelassa tarjotaan  A1-kielenä englantia tai espanjaa 2h/vko ensimmäiseltä  luokalta alkaen. Lukuvuonna 2019-20 A1-englanti alkaa myös kolmannelta luokalta. Kolmannella luokalla A1-espanjan lukijat aloittavat A2-englannin ja A1-englannin lukijoiden on mahdollista aloittaa vapaaehtoisen A2- espanjan opiskelu.13.01.2020 18:59