Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kontulan ala-asteen koulussa oppilaista halutaan kasvattaa yhteisöllisesti toimivia, vastuuntuntoisia ja osallistuvia ihmisiä. Koulu tarjoaa oppilailleen turvallisen, oppimista edistävän, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa korostavan oppimisympäristön. Opetus ja kasvatus tukevat oppilaiden minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä ja oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ihmisiksi, jotka kunnioittavat elämää ja ihmisoikeuksia.

Koulun toiminnan, oppimisen ja vuorovaikutuksen perustana ovat yhdessä tekeminen, osallisuus, vastuullisuus, toiminnallisuus ja uteliaisuuden herättäminen. Oppilaat saavat hyvät valmiudet kielellisiin, sosiaalisiin ja motorisiin taitoihin sekä kädentaitoihin.24.02.2021 11:58