Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja 24.11.2020

Kokousaika: Ti 24.11.2020 klo 16.30
Kokouspaikka: Teams -kokous
Rintinpolku 4, 00940 Helsinki

Paikalla: Alexandros Binios (POISSA) huoltajien edustaja/ pj
Janne Viitapuro Pj huoltajien edustaja/vpj
Tomi Ihalainen huoltajien edustaja
Sirpa Seppälä huoltajien edustaja
Heidi Ruottinen (POISSA) vara Jenni Raatikainen huoltajien edustaja
Terhi Leväniemi opettajien edustaja
Marika Castrén hlö-kunnan edustaja
Katja Verta sihteeri
Laura Hirviniemi oppilasedustaja
Eva-Liisa Reimets oppilasedustaja

Asiat

1 § Kokouksen avaus

Pj avasi kokouksen klo 16.32.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

3 § Sihteerin toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

ESITYS: Sihteerinä toimii esittelijä Katja Verta.

PÄÄTOS: Sihteerinä toimii esittelijä Katja Verta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Seppälä ja Terhi Leväniemi.

4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

ESITYS: Esityslista hyväksyttäneen.

PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

5§ Kontulan ala-asteen opetussuunnitelma luvun 6 hyväksyminen

ESITYS: Hyväksyttäneen koulun opetussuunnitelman muutos seuraavin kommentein.

PÄÄTÖS: KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 6
Kontulan ala-asteen koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosta koskien Kontulan ala-asteen koulun opetussuunnitelman lukua 6.

6 § 6AC –luokan luokkaretkiasia

Suunnitelma toimitetaan teille loppuviikosta.

ESITYS: Hyväksyttäneen suunnitelma korona tilanne huomioiden.

PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

7 § Muut asiat:

  • Koronatilanne: Rehtori kertoi koulun koronatilanteesta ja siihen rea-goimisesta. Aikuiset käyttävät maskeja, huolehdimme käsihygieniasta ja koetamme noudattaa turvavälejä. Koulussa ollut muutamia, ei koulusta saatuja, tartuntoja. Jonkin verran oppilaita sekä henkilökuntaa karanteenissa. Tilanne rauhallinen.
  • Internetsivut: Virheitä sivuilla edelleen. Edistystä tapahtunut. Koetetaan saada kuntoon

8 § Seuraava kokous

ESITYS: Rehtori kutsuu koolle helmi/maaliskuussa

PÄÄTOS: Esityksen mukaan.

9 § Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen klo 17.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Janne Viitapuro
varapj Katja Verta
sihteeri, esittelijä

Pöytäkirjantarkastajat:

Terhi Leväniemi
Sirpa Seppälä
28.01.2021 13:26