Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja.

Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 2022

Pöytäkirja 6.10.2022
Pöytäkirja 19.5.2022

Pöytäkirja 22.3.2022

Pöytäkirjat 2021

Pöytäkirja 25.5.2021
Pöytäkirja 24.3.2021

Pöytäkirjat 2020

Pöytäkirja 24.11.2020
Pöytäkirja 6.10.2020

Johtokunnan jäsenet07.10.2022 15:25