Suoraan sisältöön

Opetus

Opetussuunnitelmassa korostuvat yhdessä tekeminen, tulevaisuuden taidot ns. laaja-alaisen osaamisen taidot. Keskiössä ovat ajattelun sekä oppimistaitojen kehittäminen. Teknologia nivoutuu luontevaksi osaksi oppimisympäristöä, joka laajenee luokkahuoneista koko kaupunkiin. Tietotekniset välineet ja alustat mahdollistavat uudella tavalla yhteisöllisen oppimisen.  

Lapsia ryhmätyössä

Tavoite on, että  oppilas tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan. Häntä kannustetaan yhteisölliseen, tutkivaan oppimiseen sekä esittämään omaperäisiä ideoita, kysymään, kyseenalaistamaan ja argumentoimaan. 

Oppiminen ei ole enää yksilösuoritus, vaan koko ryhmän osaaminen valjastetaan voimavaraksi. Opettajat keskittyvät virheiden korjaamisen sijaan auttamaan oppilaita saamaan tärkeitä onnistumisen elämyksiä ja työskentelemään yhdessä.

Arjen hallinnan ja työelämän käytännön taitojen lisäksi koulu haastaa pohtimaan isoja ilmiöitä. Niitä tutkitaan usean oppiaineen näkökulmasta. Lukuvuoden aikana opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta. Opetus tuodaan siis mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Kokeilemalla rohkeasti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä motivoimme oppilaita elämän mittaiseen oppimiseen. 

Arviointi: Lopputuloksen arvioinnin sijaan keskitytään siis koko oppimisprosessin arviointiin.

Oo ylpee itsetäs. Mäkin oon.


Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. 

Koulussamme arvostamme ja kehitämme osaamisen jakamista ja rohkaisemme kokeilemaan. Vuorovaikutusta tapahtuu moneen suuntaan: Oppilaat oppivat myös toinen toisiltaan ja opettaja oppii oppilailta. Tutustu oppilaidemme tekemään pp-esitykseen ohjelmoinnista: Lego-robotit Konalan ala-asteella 

Tyynyjä lattialla22.02.2021 13:21

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma