Suoraan sisältöön

Tietoa koulurakennuksesta

Kolmikerroksinen, tasakattoinen koulurakennus on alun perin arkkitehti Kaarlo Leppäsen suunnittelema, ja se on valmistunut vuonna 1980.

Koulun perusparannus alkaa kesällä 2019 ja valmistuu arviolta vuoden 2020 lopulla. Opetus järjestetään perusparannuksen ajan Hilatien kentälle rakennettavissa väistötilapaviljongeissa.

Kuntotutkimukset ja korjaukset

Konalan ala-asteella on tehty viime vuosina erilaisia sisäilman laatua selvittäviä tutkimuksia. Tutkimuksissa on kartoitettu rakenteiden nykytilaa, erillisten rakenneosien kuntoa sekä sisäilmaolosuhteita. Lisäksi on tehty radonmittauksia.

Koulurakennuksessa koettujen sisäilmaongelmien merkittäväksi syyksi on tehdyissä tutkimuksissa todettu puutteellinen ilmanvaihto. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on teknisesti vanhentunut, ja se uusitaan perusparannuksen yhteydessä. Kouluun on toimitettu luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita ilmanvaihdon tehostamiseksi. Rakennuksen käyttökunnosta huolehditaan, jotta koulutyö voi jatkua tiloissa normaalisti väistötiloihin siirtymiseen saakka.

Tutkimuksista ja niihin perustuvista korjauksista on kerrottu koululle lähetetyissä tiedotteissa, jotka löytyvät näiltä sivuilta.

Rakennuksiin tehdään kattava perusparannus

Laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus parantaa koulurakennuksen sisäilma- ja lämpöolosuhteita, tilojen toimivuutta, tilankäytön tehokkuutta, energiatehokkuutta, esteettömyyttä, akustiikkaa ja paloturvallisuutta.

Rakennus korjataan perusteellisesti ja uusitaan monilta rakennusosiltaan. Julkisivujen ulkokuoret, vesikatto, sekä kaikki LVI- ja sähköjärjestelmät uusitaan. Alapohja tiivistyskorjataan. Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan lähes nollaenergiatasoon.

Rakennuksessa tehdään lisäksi joitakin tilamuutoksia, joiden myötä tilat täyttävät paremmin uuden opetussuunnitelman edellyttämät nykyaikaisen oppimisympäristön tarpeet sekä tilojen monipuolisemman käytön koulupäivän jälkeen.

Lukitus-, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät uusitaan siten, että myös kouluajan ulkopuolinen käyttö on mahdollista. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan muun muassa toteuttamalla uusi kevythissi.10.12.2020 11:06