Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Katajanokan ala-asteella lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla ilmenee opiskeluun liittyviä vaikeuksia.

Tukiopetusta annetaan oppimisvaikeuksissa ja ennaltaehkäisevänä toimena sekä esimerkiksi pitkällisestä sairaudesta johtuvien poissaolojen jälkeen. Tukiopetuksen lisäksi on erittäin tärkeää, että koti tukee lapsen opiskelua myös erityistilanteessa.
Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori ja erityisopettaja. Koulun ulkopuolisten tahojen asiantuntemusta käytetään tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmä tukee koulutyötä ja auttaa hyvän, yhteisöllisen ilmapiirin luomisessa sekä ratkoo mahdollisia yhteisöllisiä ongelmatilanteita. Oppilashuoltotyössä toimitaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltohenkilöstö on aktiivisesti läsnä koulun arjessa erityisesti yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisessä.07.11.2018 09:38