Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja 4/2020

HELSINGIN KAUPUNKI

Katajanokan ala-asteen koulu

Kokousaika: keskiviikko 25.11.2020 kello 17.00

Läsnä: Johanna Holkeri-Kauppila(pj), Pekka Salmi, Jukka Hakala, Marika Punamäki, Sarita Saukkola (varajäsen), Maija Kansanen, Pauliina Hänninen ja Eeva Tuori (siht./esittelijä)

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.08

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin

4§ Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Hänninen ja Maija Kansanen.

5§ Oppilasjäsenille läsnäolo –ja puheoikeuden antaminen

Oppilasjäsenet eivät tulleet paikalle

6§ Katajanokan ala-asteen koulun opetussuunnitelman luku 6

Päätös: Katajanokan ala-asteen koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosta koskien Katajanokan ala-asteen koulun opetussuunnitelman lukua 6 sellaisenaan.

Luku 6: Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

7§ Muut asiat

Päätös: Muita asioita ei kirjattu.

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.45


Puheenjohtaja Johanna Holkeri-Kauppila

Sihteeri Eeva Tuori

Pöytäkirjantarkastaja Pauliina Hänninen

Pöytäkirjantarkastaja Maija Kansanen

30.11.2020 20:39