Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja 3/2020

HELSINGIN KAUPUNKI 

Katajanokan ala-asteen koulu

Kokousaika: maanantai 21.9.2020 kello 17.00

Kokouspaikka: Katajanokan ala-asteen koulu, luokka 222

Läsnä: Johanna Holkeri-Kauppila (puheenjohtaja), Pekka Salmi, Jukka Hakala, Johanna Vesikallio, Marika Punamäki, Maija Kansanen, Pauliina Hänninen, Paula Lebedeff, Väinö Siitamo, Eeva Tuori (esittelijä/sihteeri)

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.02

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

4§ Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Hänninen ja Maija Kansanen

5§ Oppilasjäsenille läsnäolo –ja puheoikeuden antaminen

Esitys: Johtokunta myöntää oppilasjäsenille läsnäolo –ja puheoikeuden

Päätös: Johtokunta myönsi oppilasjäsenille läsnäolo –ja puheoikeuden

6§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ –ja loma-ajoista lukuvuonna 2020-2021

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ ja loma-aikoihin lukuvuonna 2020-2021:

1.vaihtoehto Työaika alkaa syksyllä 11.8.2021 (ke) ja päättyy 22.12.2021 (ke).

Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe).

Joululoma on 23.12.2021 (to) - 9.1.2022 (su).

Työaika alkaa keväällä 10.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe).

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi kaksi viikkoa niin, että koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 17.8.2021 (ti) ja päättyy 22.12.2021 (ke).

Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe).

Joululoma on 23.12.2021 (to) - 2.1.2022 (su). Työaika alkaa keväällä 3.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la). Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe).

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun kolmantena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Johtokunta oli vaihtoehto 1. kannalla, kuultuaan opettajien ja oppilaiden mielipiteen.

7§ Koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen

Esitys: Johtokunta hyväksyy koulun toimintasuunnitelman

Päätös: Johtokunta hyväksyi koulun toimintasuunnitelman

8§ Muut asiat

Esitys: Muut asiat listataan ja siirretään seuraavan kokouksen käsiteltäviksi

Päätös: Muita asioita ei listattu

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.57


Puheenjohtaja Johanna Holkeri-Kauppila

Sihteeri Eeva Tuori

Pöytäkirjantarkastaja Pauliina Hänninen

Pöytäkirjantarkastaja Maija Kansanen
02.10.2020 17:08