Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja 2/2021

HELSINGIN KAUPUNKI

Kokousaika: keskiviikko 27.5.2021 kello 17.00
Kokouspaikka: Katajanokan ala-asteen koulu/Teams-kokous
Läsnä: Johanna Holkeri-Kauppila (pj), Marika Punamäki, Jukka Hakala, Pauliina Hänninen, Maija Kansanen, Johanna Vesikallio, Väinö Siivonen ja Eeva Tuori (esittelijä/siht.)

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.04.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

4§ Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Hänninen ja Maija Kansanen.

5§ Oppilasjäsenille läsnäolo –ja puheoikeuden antaminen

Esitys: Johtokunta myöntää oppilasjäsenille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös: johtokunta myönsi oppilasjäsenelle läsnäolo- ja puheoikeuden.

6§ Koulun toimintakertomuksen hyväksyminen

Esitys: Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2020-2021 toimintakertomuksen.

Päätös: Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2020-2021 toimintakertomuksen.

7§ Muut asiat

Esitys: Muut asiat listataan ja siirretään seuraavan kokouksen käsiteltäviksi.

Muita asioita ei listattu, esittelijä totesi, että tämä johtokunta kokoontuu vielä kerran syksyllä 2021.

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.08.


Puheenjohtaja Johanna Holkeri-Kauppila

Sihteeri Eeva Tuori

Pöytäkirjantarkastaja Pauliina Hänninen

Pöytäkirjantarkastaja Maija Kansanen

31.05.2021 21:45