Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Koulussamme toimii perusopetuksen luokat 1-6 ja yksi erityisluokka. Koulussamme on noin 200 oppilasta.


Katajanokan ala-asteen koulun järjestyssäännöt 1.8.2017 alkaen

Järjestyssäännöt on laadittu takaamaan jokaiselle koulussa opiskelevalle ja työskentelevälle työrauha sekä turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja työympäristö. Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikessa koulun toiminnassa. Ne ovat voimassa myös koulun kerhoissa ja iltapäivätoiminnassa. Nämä järjestyssäännöt on hyväksynyt koulun johtokunta.

Oikeudet

Kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kaikilla on oikeus käydä koulua rauhassa. Kaikilla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.

Velvollisuudet

Oppilailla on velvollisuus osallistua opetukseen ja huolehtia opiskelutehtävistään koulussa ja kotona. Oppilaat huolehtivat kouluvälineistään ja noudattavat koulun aikatauluja.

Hyvä käytös

Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin kuuluvat toisten oikeuksien kunnioittaminen, asiallinen puhetapa, hyvät ruokailutavat sekä työrauhan ylläpitäminen.

Kohtelemme arvostavasti jokaista lasta ja aikuista. Autamme ja kannustamme toisiamme.

Ketään ei saa kiusata.

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen

Koulun omaisuudesta ja opiskeluvälineistä pidetään hyvää huolta, ja toisten omaisuutta kunnioitetaan. Oppilas korvaa koulun tai toisen henkilön omaisuudelle tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Kaikki koulun oppilaat ja aikuiset toimivat niin, että koulun tilat ja välituntialue pysyvät siisteinä.

Turvallisuus

Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. Koulun alueelta voi poistua koulupäivän aikana vain opettajan luvalla. Annettuja turvallisuusohjeita noudatetaan sekä koulussa että kouluaikana koulun ulkopuolella liikuttaessa. Opettaja voi tarvittaessa ottaa häiritsevät, vaaralliset tai vahingoittamiseen soveltuvat esineet haltuunsa.

Mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteita käytetään opettajan ohjeiden mukaan. Toisten oppilaiden kuvaaminen on sallittua opetustarkoituksiin opettajan luvalla. Oppilaista kuvattua materiaalia ei julkaista ilman huoltajien lupaa. Ilman asianomaisen lupaa ei koulun aikuisia saa kuvata eikä julkaista kuvattua materiaalia.04.08.2021 10:27