Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Koulussamme toimii perusopetuksen luokat 1-6 ja yksi erityisluokka. Koulussamme on noin 215 oppilasta.

Katajanokan ala-asteen koulun järjestyssäännöt 5.10.2022 alkaen

Järjestyssäännöt on laadittu takaamaan jokaiselle koulussa opiskelevalle ja työskentelevälle työrauha sekä turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja työympäristö. Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikessa koulun toiminnassa. Ne ovat voimassa myös iltapäivätoiminnassa ja koulussa järjestettävissä kerhoissa. Nämä järjestyssäännöt on hyväksynyt koulun johtokunta.

Oikeudet

Kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kaikilla on oikeus käydä koulua rauhassa. Kaikilla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.

Velvollisuudet

Oppilailla on velvollisuus osallistua opetukseen ja huolehtia opiskelutehtävistään koulussa ja kotona. Oppilaat huolehtivat omista ja yhteisistä kouluvälineistä ja noudattavat koulun aikatauluja.

Oppilailla on velvollisuus olla kiusaamatta ja syrjimättä muita. Kenenkään turvallisuutta tai terveyttä ei saa vaarantaa.

Hyvä käytös

Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin kuuluvat toisten oikeuksien kunnioittaminen, asiallinen ja ystävällinen puhetapa, hyvät ruokailutavat, työrauhan ylläpitäminen sekä tilanteeseen sopiva äänenkäyttö.

Kohtelemme arvostavasti jokaista lasta ja aikuista. Autamme ja kannustamme toisiamme.

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen

Koulun omaisuudesta ja opiskeluvälineistä pidetään hyvää huolta, ja toisten omaisuutta kunnioitetaan. Oppilas korvaa koulun tai toisen henkilön omaisuudelle tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Kaikki koulun oppilaat ja aikuiset toimivat niin, että koulun tilat ja välituntialue pysyvät siisteinä.

Turvallisuus

Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. Koulun alueelta voi poistua koulupäivän aikana vain opettajan luvalla. Annettuja turvallisuusohjeita noudatetaan sekä koulussa että kouluaikana koulun ulkopuolella liikuttaessa. Opettaja voi tarvittaessa ottaa häiritsevät, vaaralliset tai vahingoittamiseen soveltuvat esineet haltuunsa.

Mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteita ei käytetä koulupäivän aikana ilman koulun aikuisen erillistä lupaa. Toisten oppilaiden kuvaaminen on sallittua opetustarkoituksiin opettajan luvalla koulun laitteilla. Oppilaista kuvattua materiaalia ei julkaista ilman huoltajien lupaa. Ilman asianomaisen lupaa ei koulun aikuisia saa kuvata eikä julkaista kuvattua materiaalia.13.10.2022 13:48