Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <!--StartFragment--> <p><strong>[1/2020] Tammikuun tiedote</strong> <!--EndFragment--> <br /></p> <!--StartFragment--> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">· Tulevien ensiluokkalaisten vanhempainilta pidetään koululla tiistaina 14.1. klo 17.30.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">· Kuudesluokkalaiset palauttavat yläasteen hakulomakkeet koululle viimeistään 15.1.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">· 6. luokka työskentelee Yrityskylässä keskiviikkona 22.1. opiskelemassa työelämän ja yrittäjyyden taitoja.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">· Tulevien ensiluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen on koululla torstaina 23.1. klo 8-10</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">sekä 17-19.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">· Kirjastoauto on koululla perjantaina 24.1. Oma lainauskortti mukaan.</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">· Ennakkoon tiedoksi: koululaisten vuotuinen uintijakso alkaa osalla luokista helmikuun</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;">alussa, osalla l<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; float: none; display: inline;">uokista vasta maaliskuussa. Luokanopettaja tiedottaa aikatauluista niiden valmistuttua.</span></p> <!--EndFragment--> <br /><br /><br /><br /> <!--StartFragment--> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 16px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: HelsinkiGroteskRegular; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tervetuloa kouluun!</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 16px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: HelsinkiGroteskRegular; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">* Ensimmäinen koulupäivä, torstai 8.8., alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 12.15.<br style="box-sizing: border-box;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 16px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: HelsinkiGroteskRegular; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">* Perjantaina 9.8. koulu alkaa 9.30 ja päättyy 12.15. Perjantaina koulun pihalla on valvottua aamutoimintaa 1.-2.-luokkalaisille 8.30-9.15. </p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 16px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: HelsinkiGroteskRegular; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">* Maanantaista 12.8. lähtien opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti. </p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 16px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: HelsinkiGroteskRegular; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">* Koko koulun vanhempainilta pidetään tiistaina 20.8. klo 17.30. Tervetuloa!<br style="box-sizing: border-box;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 16px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: HelsinkiGroteskRegular; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">* Pyydämme huoltajia ilmoittamaan luokanopettajalle yhteystietojen muutoksista sekä tarkistamaan Wilmasta, että huoltajien puhelinnumerot ovat oikein. </p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 16px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: HelsinkiGroteskRegular; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">* Huoltajia pyydetään lisäksi kirjaamaan Wilmaan oppilaan nimen, valokuvan ja töiden julkaisemista koskevat luvat. </p> <!--EndFragment--> <br />Lukunäkymä. Avaa helppokäyttöisyysohje näppäinyhdistelmällä Alt Vaihto A. Lukunäkymä. Avaa helppokäyttöisyysohje näppäinyhdistelmällä Alt Vaihto A. Lukunäkymä. Avaa helppokäyttöisyysohje näppäinyhdistelmällä Alt Vaihto A.

7. luokalle siirtyminen

Jokaisella oppilaalla on oikeus päästä omaan lähikouluunsa. Katajanokalla asuvien oppilaiden lähikoulu on Kruunuhaan yläasteen koulu.

Yläasteelle hakeudutaan Wilma-järjestelmän kautta 16.11.-15.12.2020 (HUOM. selainversio).

Yläasteen erityisluokkapaikkojen haku: huoltaja tarkistaa Wilma-lomakkeen alla olevan ohjeen mukaan ja lisäksi tehdään erillinen haku pienluokalle kodin ja koulun yhteistyössä. Erityisluokanopettaja tiedottaa ko. oppilaiden huoltajia.

OHJE:

Huoltaja käy läpi Wilma-järjestelmässä (wilma.edu.hel.fi) lomakkeen ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle”. Lomakkeet-välilehti löytyy Wilman yläpalkista kolmen pisteen takaa.

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan perustiedot ja tieto kaupungin oppilaalle osoittamasta (lähi)koulusta 7. vuosiluokalle siirryttäessä.

Lomakkeella voi

  • ilmoittaa siirtyvänsä kaupungin osoittamaan lähikouluun tai
  • hakea painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella.

Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja tallentaa/lähettää lomake 16.11.-15.12.2020 riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla opiskella.

Hakeminen painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen

Osa kouluista tarjoaa painotettua tai kaksikielistä opetusta. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan myös Wilma-lomakkeella 16.11.-15.12.2020.

Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen valituksi tuleminen edellyttää hakijalta soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Soveltuvuuskokeet järjestetään 14.1.-17.2.2021. Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan siinä koulussa, jonne hakija on ensisijaisesti hakenut. Samalla kokeella voi hakea myös muihin samaa painotusta tai kaksikielistä opetusta tarjoaviin kouluihin.

Lisätietoja ja ohjeita hakeutumiseen 7.luokalle löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta: Kuudesluokkalaisen opas

Transition to 7th grade

Hakeutuminen 7.luokalle (venäjä)

Hakeutuminen 7.luokalle (somali)

Hakeutuminen 7.luokalle (arabia)

Tärkeät päivämäärät
26.10.–15.11.2020 Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Koulu tiedottaa lomakkeesta oppilaiden huoltajille.
ti 15.12.2020 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.
14.1.–17.2.2021 Painotetun ja kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.
ke 19.3.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.
pe 2.4.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 2.4. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.
Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella / muuten toissijaisessa oppilaaksiotossa saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.
Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella / muuten, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun
Lisätietoa yläkoulujen kotisivuilta tai rehtoreilta.

********************

Hakeminen 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen

Pääsääntöisesti oppilaat jatkavat kolmannella luokalla samassa koulussa, jossa ovat toisella luokka-asteella. Oppilaiden on kuitenkin mahdollista hakeutua kolmannella luokalla alkavaan painotettuun opetukseen tai yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivustolta: Toisluokkalaisen opas

Tärkeät päivämäärät vuonna 2020-2021
26.10.–15.11.2020 Painotettua opetusta tarjoavat koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun opetukseen.
12.1.–5.2.2021 Painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.
17.2.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan kotiin.
1.3.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 1.3. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.
Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.
Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun.


***

Painotettuun opetukseen hakevien oppilaiden huoltajat täyttävät Wilma-järjestelmässä lomakkeen "Haku 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen."

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan ja huoltajien perustiedot. Lomakkeella voi ilmoittautua kolmannella luokalla alkavan painotetun opetuksen soveltuvuuskokeeseen. Kolmannelta luokalta alkavaa painotettua opetusta tarjotaan Helsingin kouluissa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa, nykytanssissa ja taideilmaisussa. Soveltuvuuskokeella voi hakea kaikkiin kyseistä painotusta 3. luokalta alkaen tarjoaviin kouluihin. Lomakkeelle täydennettyjen hakukohteiden järjestys ilmaisee hakukohteiden ensisijaisuusjärjestyksen, joka on sitova. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen hakukohteeseensa, häntä ei huomioida toissijaiseksi asetetun opetuksen/hakukohteiden oppilaaksiotossa. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Mikäli oppilas hakeutuu 3. vuosiluokalle toisen kunnan alueella sijaitsevaan perusasteen kouluun tai Helsingissä sijaitsevaan yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun, hänen huoltajansa tulee ottaa yhteyttä suoraan kyseisen koulun rehtoriin.

Mikäli ulkokuntalainen oppilas hakee toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella Helsingin kaupungin ylläpitämään kouluun, huoltajan tulee toimittaa paperinen hakulomake (saatavissa toimialan verkkosivuilla) kyseiseen kouluun hakuajan puitteissa.

***

Lisätiedot: painotettua opetusta antavien koulujen kotisivut tai ko. koulun rehtori.

Terveisin Eeva Tuori

koulunjohtaja


11/20 Marraskuun tiedote

Koko koulun vanhempainilta pidetään etäyhteyksillä keskiviikkona 4.11. alkaen klo 17.30. Mediakasvatuksen suunnittelija ja turvallisemman internetin asiantuntija Tommi Tossavainen alustaa aiheesta Lapsuus internetissä – kun kaikki löytyy kännykästä. Alustusta voi seurata Teamsissa ja sen jälkeen on varattu hieman aikaa keskustelulle. Linkki vanhempainiltaan jaetaan Wilmassa ennen tilaisuutta.

Viikoilla 46 ja 47 eli 9.11. alkaen luokanopettajat kutsuvat oppilaat ja huoltajat yhteisiin tapaamisiin, joita opetussuunnitelmauudistuksen myötä kutsutaan oppimiskeskusteluiksi. Luokanopettaja tiedottaa aikatauluista.

Kouluvalokuvaus on maanantaina ja tiistaina 16. ja 17.11. Sisaruskuvia ei tällä kertaa oteta, ja kaverikuvia voidaan ottaa vain oman luokan kesken. Luokanopettaja ilmoittaa kuvauksen aikataulun ennen kuvauspäivää.

Kirjastoauto tulee koululle perjantaina 20.11.

Johtokunta kokoontuu 25.11. käsittelemään arvioinnin uudistusta opetussuunnitelmassa.

Kiitokset vanhempainyhdistykselle pingispöydästä ja 6.-luokkalaisille pelivuorojen organisoinnista!


10/2020 Lokakuun tiedote

3. lk, 4A, 4B, 4.-6. lk ja valmistavan opetuksen ryhmä osallistuvat Annantalon taideopetukseen viitenä torstaipäivänä alkaen 8.10. Tarkemmat aikataulut luokanopettajalta.

Uintijakso jatkuu. Perjantait 9.10. ja syysloman jälkeen 23.10. ovat 2. luokkien, 5. luokan, 4.-6. luokan ja valmistavan opetuksen ryhmän uintipäiviä.

Kirjastoauto tulee koululle perjantaina 23.10.

Vietämme syyslomaa lauantaista 10.10. sunnuntaihin 18.10. asti.

Syysloman jälkeen luokissa alkaa ilmiöopetuksen jakso. Koko koulun aiheena on Kulttuurien keskellä.

Diskon sijaan luokat viettävät halutessaan halloweenia oman luokan kesken perjantaina 30.10. Päivän aikana mahdollisesti vanhempainyhdistyksen herkkumyyntiä, josta tiedotetaan tarkemmin.

Koulutus elämään -etäopetuskokonaisuus luokissa 29.-30.10. Aiheena terveys ja hyvinvointi.

Virkistävää syyslomaa!


9/2020 Syyskuun tiedote 

Kuviskerho alkaa tiistaina 8.9. ja parkour-kerho torstaina 10.9. Ilmoittautuneet ovat saaneet sähköpostia vanhempainyhdistykseltä.

Luontokerhon toiminnasta tiedotetaan lisää, kunhan ohjaaja varmistuu.

Ruokalassa seurataan syyskuun alussa hävikkiruuan määrää valtakunnallisen hävikkiviikon merkeissä. Syys-lokakuun vaihteessa tarjoillaan lähiruokaa ja luomuruokaa.

Kirjastoauto tulee koululle perjantaina 18.9. Uusien ohjeiden mukaisesti opettaja tai pieni ryhmä oppilaita asioi kirjastoautolla luokan oppilaiden puolesta.

Johtokunta kokoontuu 21.9. hyväksymään lukuvuoden toimintasuunnitelman.

Koulussa järjestetään Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräys torstaina 24.9.

Uinninopetusta järjestetään poikkeusohjeiden mukaisesti vain yhdelle luokkatasolle kerrallaan. Siitä syystä 1.-5. luokat pääsevät uimahalliin kaksi kertaa jakson aikana. Tämän lukuvuoden uintijakso alkaa 25.9. Luokanopettaja tiedottaa aikatauluista.

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous tiistaina 29.9. klo18.00 Kork Barissa Kanavarannassa.

Vanhempainyhdistys on lahjoittanut koululle kirjoja, välituntivälineitä ja pingispöydän, jolle etsitään sopivaa paikkaa. Kiitos!


8/2020 Elokuun tiedote

Tervetuloa kouluun!

Koulu alkaa torstaina 13.8. klo 9.00 ja päättyy 12.15.

Perjantaina 14.8. koulu alkaa 1.-3.-luokkalaisilla 8.30 ja päättyy 12.15, 4.-6.-luokkalaisilla koulu alkaa 9.30 ja päättyy 13.15.

Maanantaista 12.8. lähtien opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti, turvavälit ja väljyys huomioiden. Valinnaisaineet alkavat viikolla 36 eli 1.9. Ruokailut ja välitunnit on porrastettu siten, että oppilaat ruokailevat ja ulkoilevat oman luokka-asteen kanssa myös iltapäivätoiminnassa. Muistutamme, että oppilaat voivat tulla kouluun vain terveenä.

Vanhempainillat pidetään luokkakohtaisesti elokuun aikana. Luokanopettaja ilmoittaa ajankohdan.

Pyydämme huoltajia ilmoittamaan luokanopettajalle yhteystietojen muutoksista.

Reppupostissa on tulossa oppilastietolomake, jonka huoltaja täyttää ja päivittää. Lomake palautetaan luokanopettajalle viimeistään ensi viikolla eli viikolla 34.

Koulun kotisivuille on koottu ajankohtaisia tiedotteita, lomakkeita, työ- ja loma-ajat, koulun yhteystiedot sekä perustietoa koulun toiminnasta. Sivuilta löytyy linkkejä opetussuunnitelmaan ja ruokalistoihin.

Koulun Instagram-tilillä katajanokan_ala_aste seurataan koulun arkea ja juhlaa.

Wilman tiedotteita kannattaa seurata tiiviisti, sillä järjestelyihin voi tulla muutoksia lyhyellä varoitusajalla.

Koulun henkilökunta ja sähköpostiosoitteet:

Koulunjohtaja Eeva Tuori eeva.tuori(at)hel.fi

Apulaisjohtaja Susanna Pääkkönen susanna.paakkonen(at)edu.hel.fi

Opettajat:

1. lk Maija Kansanen maija.kansanen(at)edu.hel.fi

ja Maria Vasama maria.vasama(at)edu.hel.fi

2A Leena Suominen leena.suominen(at)edu.hel.fi

2B Anna Ikävalko-Ekqvist 13.8.-31.12. anna.ikavalko-ekqvist(at)edu.hel.fi

ja Kalle Kauppila 1.1.-5.6.2021 kalle.kauppila(at)edu.hel.fi

3. lk Marja Lamminpää-Sirviö marja.lamminpaa-sirvio(at)edu.hel.fi

4A Tuula Pellas tuula.pellas(at)edu.hel.fi

4B Pekka Paukkonen 13.8.-31.8. ja 1.1.-5.6.2021 pekka.paukkonen(at)edu.hel.fi

ja Sanna Hoffren 1.9.-31.12.

5. lk Paula Pitkänen paula.pitkanen(at)edu.hel.fi

5. ja 6. lk Suvi Korhonen suvi.korhonen(at)edu.hel.fi

6. lk Hanna Toivonen hanna.toivonen(at)edu.hel.fi

4.-6. lk Tanja Riekko tanja.riekko(at)edu.hel.fi

Englanti ja ruotsi Tarja Teittinen tarja.teittinen(at)edu.hel.fi

Ranska ja espanja Dalida Ayad dalida.ayad(at)edu.hel.fi

Erityisopettaja Päivi Kautonen paivi.kautonen(at)edu.hel.fi

S2, valmistava opetus Susanna Pääkkönen susanna.paakkonen(at)edu.hel.fi

Ortodoksinen uskonto Liisa Osola liisa.osola(at)edu.hel.fi

Islam Mohamed Warsame mohamed.warsame(at)edu.hel.fi

Katolinen uskonto Sarolta Peura sarolta.peura(at)edu.hel.fi

Koulunkäyntiavustajat: Pauliina Hänninen, Marianne Adelheim, Jaakko Happonen


Koulun puhelimet:

Koulunjohtaja Eeva Tuori 09 310 80312

Koulusihteeri Ville Leppänen 09 310 27574 ville.leppanen(at)hel.fi

ja Johanna Leino 09 310 80313 johanna.leino2(at)hel.fi

Opettajat 09 310 80314

Kouluravintola Pia Lindfors 09 310 80315

Erityisopettaja Päivi Kautonen 09 310 80317

Iltapäivätoiminta 040 334 6077 ma-pe klo 12-16

Kouluhuoltaja Nuannang Strausz 050 401 3854

Kouluisäntä 040 625 9912

Pyydämme ystävällisesti. että opettajainhuoneen ja erityisopettajan puhelimiin ei jätettäisi viestejä.

Muutokset yhteystietoihin päivitetään koulun kotisivuille.

Kouluravintolan emäntänä toimii Pia Lindfors. Erikoisruokavaliota tarvitsevien oppilaiden poissaoloista vanhempia pyydetään aina ilmoittamaan keittiöön, puh. 09 310 80315.

1.-2. luokkien iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat Pauliina Hänninen, Marianne Adelheim, Peter Ekpukhon ja Ville Packalén.

Myönteisen päätöksen saaneet oppilaat voivat aloittaa iltapäivätoiminnassa ensimmäisenä koulupäivänä alkaen klo 12.15. Iltapäivätoiminta päättyy joka päivä klo 16.00.

Ip-toiminnan uusi puhelinnumero: 040 687 3622 (tekstiviestejä voi lähettää!)

Sähköposti: ip.kataa(at)edu.hel.fi


Oppilashuolto:

Koulupsykologi Oona Pääkkönen, p. 09 310 71896, 050 401 3359

Koulukuraattori Jenna Karppinen, p. 09 310 83251, 040 674 0453, paikalla

pääsääntöisesti tiistaisin


Kouluterveydenhuolto: terveydenhoitaja Jenna Valkokallio, p. 050 310 5637


Oppilaiden poissaolot: Huoltaja ilmoittaa heti poissaolon alkaessa asiasta Wilmassa tai muulla opettajan kanssa mahdollisesti sovitulla tavalla. Jos poissaolo liittyy koronaan, pyydämme huoltajaa ottamaan yhteyttä myös koulunjohtajaan.


Koulumme työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021

Syyslukukausi to 13.8.2020 – ti 22.12.2020

Lauantaina 19.12.2020 on koulupäivä, silloin vietämme joulujuhlaa. Päivä korvaa keväällä helatorstain jälkeisen perjantain 13.5.2021.

Syysloma viikolla 42, ma 12.10.2020 – pe 16.10.2020 Joululoma ke 23.12.2020 – ke 6.1.2020

Kevätlukukausi to 7.1.2021 – la 5.6.2021

Talviloma viikolla 8, ma 22.2.2021 – pe 26.2.2021

Huoltajat anovat ylimääräisen vapaan Wilman kautta lomakkeella keskeytys/tilapäinen luvanvarainen poissaolo.


Kerhojen mahdollisesta alkamisesta tiedotetaan Wilmassa ja syyskuun tiedotteessa.

Terveisin Katajanokan kouluväki


[5/2020] Toukokuun tiedote

Lähiopetus alkaa torstaina 14.5. luokanopettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Kullakin luokalla on omat koulun alkamis- ja päättymisaikansa. Oma opettaja hakee oppilaat sovittuun aikaan koulun pihalta. Vanhemmat voivat halutessaan saattaa oppilaat koululle, mutta koulun pihalle ei saa jäädä, eikä myöskään sisätiloihin voi tulla vierailemaan.

· Koska ohjeet saattavat edelleen tarkentua, perheiden kannattaa seurata Wilma-viestejä ja Wilman tiedotteita säännöllisesti.

· Ennen kevätlukukauden loppua kouluun palautetaan kaikki koulusta lainassa olevat kannettavat tietokoneet, oppikirjat ja muut välineet. Koulun aikuiset ottavat palautukset vastaan.

· Lukukauden viimeisenä koulupäivänä, lauantaina 30.5. kevätjuhlaa vietetään omassa luokassa opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Lauantaina ei järjestetä 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoimintaa.

· Jos oppilas ei hae lukuvuositodistustaan kevätjuhlapäivänä opettajalta, huoltaja voi ilmoittaa sen luokanopettajalle, ja todistus lähetetään postitse. Halutessaan huoltaja voi sopia rehtorin kanssa todistuksen hakemisesta koululta kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

· Koulun oppilashuoltoryhmä kiittää huoltajia etäopetuskyselyyn vastaamisesta ja sen kautta saadusta palautteesta.

· Opettajakunta kiittää vanhempia heidän osuudestaan etäopetuksessa sekä saamistamme kannustavista viesteistä.

·   Hyvää kesää kaikille!

[3/2020] Maaliskuun tiedote  

· Kieli-info 2.- ja 3.-luokkalaisten huoltajille vapaaehtoisen A2-kielen opiskelusta ja valinnasta pidetään koululla tiistaina 3.3. klo 17.30.

· Maaliskuun ensimmäisellä viikolla oppilaskunnan hallitus järjestää koko koulun oppilaille elokuvapäivät. Mukaan saa halutessaan ottaa oman tyynyn!

o Keskiviikkona 4.3. on kolmosluokkalaisten elokuvapäivä.

o Torstaina 5.3. on 4.-6.-luokkalaisten elokuvapäivä.

o Perjantaina 6.3. on eskarilaisten ja 1.-2.-luokkalaisten yhteinen elokuvapäivä.

· Ensimmäinen uintijakso alkaa olla lopuillaan. Perjantaina 6.3. uimahallille menevät 2. lk,

3.-4. lk, 4. lk sekä 6. lk viimeistä kertaa.

Toisessa jaksossa perjantaisin 13.3., 20.3., 27.3. ja 3.4. uivat 1A, 1B, 3. lk, 5.-6. lk ja

valmistavan opetuksen ryhmä. Toisessa jaksossa uintiaikataulut poikkeavat ensimmäisen jakson aikatauluista, joten luokanopettaja tiedottaa kunkin luokan uintipäivien tarkoista aikatauluista.

Käymme uimaopetuksessa Urheilutalon uimahallilla Helsinginkadulla.

Tässä vielä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ohjeet uinninopetuksesta:

- Uimaopettajia on kolme. He sijoittavat oppilaat uimataidon perusteella joko opetusaltaaseen tai syvään altaaseen.

- Kännykät, korut, kellot ja rahat jätetään kotiin uimahallipäivinä, sillä oppilailla ei ole käytössä lukollisia kaappeja.

- Oppilaat tuovat mukanaan pyyhkeen, uimapuvun/uimahousut, peseytymisvälineet ja muovipussin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei maksa pyyheliinan tai uimapuvun vuokraa.

- Uimahallissa ei saa uida shortseissa.

- Aina ennen altaaseen menoa käydään suihkussa. Suihkussa peseydytään ilman uimapukua. Saunaan ei saa mennä uimapuku päällä.

· Tiistaina 17.3. koko koulun vanhempainillassa klo 17.30-19.00 puhuu mediakasvattaja Tommi Tossavainen. Tule keskustelemaan ja kuuntelemaan miten voimme tukea lapsia tasapainoisen mediasuhteen muodostamisessa. Tervetuloa!

· Viikolla 14 eli 30.3. alkaen oppilaat tekevät itsearviointia ja käyvät luokanopettajan kanssa opetussuunnitelman mukaisia oppimisen ohjauskeskusteluja. Tätä koskevat mahdolliset lisätiedot luokanopettajalta.

· Kirjastoauto on koululla perjantaina 27.3. Oma lainauskortti mukaan.

[2/2020] Helmikuun tiedote  

· Tämän lukuvuoden uintijakso toteutuu kahdessa osassa.

Ensimmäinen jakso alkaa tämän viikon perjantaina.

Ensimmäisessä jaksossa perjantaisin 7.2., 14.2., 28.2. ja 6.3.

uivat 2. lk, 3-4 lk, 4. lk sekä 5. lk.

Viimeisellä uintikerralla 5. luokan sijaan uimaan menee 6. lk.

Luokanopettaja tiedottaa kunkin luokan uintipäivien tarkoista aikatauluista.

Toinen jakso alkaa vasta näiden uintien päätyttyä: perjantait 13.3., 20.3., 27.3. ja 3.4.

Toisessa jaksossa uivat 1A, 1B, 3. lk, 5-6 lk ja valmistavan opetuksen ryhmä.

Käymme uimaopetuksessa Urheilutalon uimahallilla Helsinginkadulla.

Tässä vielä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ohjeet uinninopetuksesta:

§ Uimaopettajia on kolme. He sijoittavat oppilaat uimataidon perusteella joko opetusaltaaseen tai syvään altaaseen.

§ Kännykät, korut, kellot ja rahat jätetään kotiin uimahallipäivinä, sillä oppilailla ei ole käytössä lukollisia kaappeja.

§ Oppilaat tuovat mukanaan pyyhkeen, uimapuvun/uimahousut, peseytymisvälineet ja muovipussin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei maksa pyyheliinan tai uimapuvun vuokraa.

§ Uimahallissa ei saa uida shortseissa.

§ Aina ennen altaaseen menoa käydään suihkussa. Suihkussa peseydytään ilman uimapukua. Saunaan ei saa mennä uimapuku päällä.

· 1. ja 5. luokkien oppilaat ja huoltajat vastaavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakaskyselyyn viestinnästä helmikuun ensimmäisellä viikolla. Huoltajat saavat linkin kyselyyn wilma-viestinä.

· Viitosluokka järjestää ystävänpäivädiskon tiistaina 11.2. klo 18-20. Diskoon on vapaa pääsy, puffetti on maksullinen. Myös vanhemmat ja sisarukset ovat tervetulleita.

· Kirjastoauto on koululla perjantaina 28.2. Oma lainauskortti mukaan.

· Ennakkoon tiedoksi: kieli-info 2.- ja 3.-luokkalaisten huoltajille vapaaehtoisen A2-kielen valinnasta koululla tiistaina 3.3. klo 17.30.

[1/2020] Tammikuun tiedote  

· Tulevien ensiluokkalaisten vanhempainilta pidetään koululla tiistaina 14.1. klo 17.30.

· Kuudesluokkalaiset palauttavat yläasteen hakulomakkeet koululle viimeistään 15.1.

· 6. luokka työskentelee Yrityskylässä keskiviikkona 22.1. opiskelemassa työelämän ja yrittäjyyden taitoja.

· Tulevien ensiluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen on koululla torstaina 23.1. klo 8-10

sekä 17-19.

· Kirjastoauto on koululla perjantaina 24.1. Oma lainauskortti mukaan.

· Ennakkoon tiedoksi: koululaisten vuotuinen uintijakso alkaa osalla luokista helmikuun

alussa, osalla luokista vasta maaliskuussa. Luokanopettaja tiedottaa aikatauluista niiden valmistuttua.
03.11.2020 17:46