Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Käpylän peruskoulussa lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Käpylän peruskoulun yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon toiminnasta

Oppilashuolto on jokapäiväistä koulun toimintaa ja siihen osallistuu jokainen koulun aikuinen.
Lähin oppilaan ja oppilasryhmän tuki on aina oma luokanopettaja tai luokanvalvoja. Oppilas ja/tai kotiväki voi pyytää tukea aina heidän kauttaan. Kotiväki ja/tai oppilas itse voivat myös olla suoraan yhteydessä kuraattoriin, koulupsykologiin tai terveydenhoitajaan.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Koulun yhteisöllinen moniammatillinen ryhmä käsittelee mm. luokan toimimista ryhmänä, koulun hyvinvointikyselyjen järjestämistä, kiusaamisen vastaisia järjestelyjä, päihdeasioihin liittyviä kysymyksiä, luokka-asteitten yhteisiä asioita sekä erityisesti oppilaiden yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita.
Yhteisöllisessä oppilashuollossa käsitellään oppimiseen ja sen tukemiseen liittyviä kysymyksiä.

Yhteisölliseen moniammatilliseen ryhmään kuuluvat tehtävänsä puolesta:
rehtori Sirpa Kopsa (pj) sekä virka-apulaisrehtorit Jukka Tolvanen ja Otto Katz
koulupsykologit Marja Mäki, sij. Marikki Patrikka (luokat 4 - 9) ja Riikka Tarpila (luokat 1 - 3)
kuraattorit Marie Berglund (luokat 1 - 7) ja Hanne Launamo (luokat 8 - 9)
terveydenhoitajat Susanna Naapuri ja Aino Bertell.
opinto-ohjaajat Anna-Leena Tallskog ja Anne-Mari Kortelainen
sekä erityisopettajat

Ryhmä kokoontuu viikoittain eri teemojen ympärillä, kuten jatko-opintoihin siirtymisen järjestelyt, luokkaryhmittelyt, hyvinvointikyselyt, tuen tarpeet jne. Lisäksi jokaisen luokan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena. Jos tällaisen tarkastelun yhteydessä esiin nousee huoli yksittäisen oppilaan asioista, on luokanvalvoja ja / tai luokan kummi yhteydessä kotiin asian käsittelemiseksi.

Jokaisella luokalla on nimetty oppilashuollon kummi

joka on luokka-asteen erityisopettaja
Luokka-asteen kummin tehtäviä

  • tekee luokanopettajan kanssa hyvinvointikartoituksia ja muita kyselyitä sekä käy niitä läpi
  • sopii mahdollisista jatkotoimista
  • tutkii yhdessä luokanopettajan kanssa ryhmätilanteiden ja luokkien oppimisen seulontoja
  • kummin voi pyytää mukaan keskusteluun oppilaan ja huoltajan kanssa
  • kummi on tuki ja keskustelun ylläpitäjä luokkaa koskevissa asioissa

Oppilashuollon kummit
alkuopetus ja luokat 4: Marjut Luoto
luokat 3 ja 5: Jukka-Pekka Anttinen
luokat 6 ja kaksikieliset luokat: Lilian Merchan Tahvanainen
luokat 7: Anna Vanhatalo
luokat 8 ja 9: Kirsi Tennberg ja Anna-Leena Tallskog
erityisluokat: virka-apulaisrehtori Otto Katz

Yksilöllinen oppilashuolto

Yksittäisen oppilaan oppilashuollon asian käsittelyyn pyydetään lupa oppilaan kotoa kirjallisesti. Kodin ja oppilaan kanssa sovitaan, ketkä voivat osallistua neuvotteluun ja oppilaan asian (muun kuin opillisen asian) käsittelyyn. Luokanopettaja/luokanvalvoja pyytää luvan huoltajilta ja oppilaalta.21.09.2020 18:36