Suoraan sisältöön

Kaksikielinen suomi-espanja -opetus

Kaksikielinen suomi-espanja -opetus Käpylän peruskoulussa luokilla 1-9
Kenelle?

Kaksikielinen suomi-espanja -opetus on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville 7-16-vuotiaille
- joiden kotikielinä ovat espanja ja suomi
- jotka ovat suomalaisia paluumuuttajia ja puhuvat espanjaa äidinkielenomaisesti tai
- jotka ovat muuttaneet Suomeen espanjankielisistä maista eivätkä osaa suomea

Oppilasvalinta

Kaksikieliseen opetukseen osallistuminen edellyttää vahvaa espanjan ja suomen kielen taitoa. Opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella, jossa arvioidaan oppilaan kielitaitoa kirjallisilla tehtävillä sekä haastatteluilla. Kokeeseen ei voi valmentautua etukäteen. Oppilasvalinnoissa ovat etusijalla helsinkiläiset hakijat. Ulkopaikkakuntalaisia Helsingin lähikunnista voidaan ottaa oppilaiksi, jos soveltuvuuskokeessa saavutetaan hyväksyttävä pistemäärä ja koulussa on vapaita paikkoja.

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on toimiva kaksikielisyys siten, että oppilaan espanjan ja suomen kielen taidot kehittyvät yhtä vahvoiksi. Tunneilla opiskellaan molemmilla kielillä; osa oppiaineista opetetaan suomeksi, osa espanjaksi. Opetuksessa tutustutaan laaja-alaisesti espanjankielisen maailman kulttuureihin. Espanjan kielen osaamista arvioidaan A1-kielenä. Oppilaat aloittavat lisäksi englannin kielen (A1) opinnot 3. luokalta ja ruotsin (B-kieli) opinnot 6. luokalta.

Opetussuunnitelma

Kaksikielisessä suomi-espanja -opetuksessa noudatetaan suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelmaa. Peruskoulun päättyessä oppilaat saavat jatko-opintokelpoisuuden suomenkielisiin ammattikouluihin ja lukioihin.

Vanhempien rooli

Kaksikielinen opetus voi olla oppilaalle vaativaa ja edellyttää vanhemmilta aikaa ja tukea.21.09.2020 15:45