Suoraan sisältöön

Lomakkeet

Kaskon (Helsingkin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) sivuille on koottu suuri määrä lomakkeita mm. soveltuvuuskokeisiin, kielivalintoihin ja 7. luokalle siirtymiseen liittyen. Ne löydät oikean laidan linkistä.

Poissaolohakemus (oppilaan lomat ja muut poissaolot) voi Wilman lisäksi tehdä lomakkeella poissaolohakemus koulutyöstä ja se toimitetaan kaksi viikkoa ennen poissaoloa aina luokanopettajalle/luokanvalvojalle.
Lyhytaikaisen (viisi tai alle viisi koulupäivää) poissaolon voi myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja. 
Viittä koulupäivää pidemmät poissaolot myöntää aina rehtori.

Tietoja tulevan ekaluokkalaisen koulutyön järjestämiseksi 2020 - 2021
Lomakkeita saa myös koululta ilmoittautuessa.

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset tehdään eka-, viides- ja kahdeksasluokkalaisille.
Tarkastuksissa käytetään seuraavia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lomakkeita:
Terveystarkastuksen esitietolomake ekaluokkalaisen vanhemmille
Terveystarkastuksen esitietolomake viitosluokkalaisen vanhemmille
Terveystarkastuksen esitietolomake yläkoululaisen (8. lk) vanhemmille  


Kasvatuksen ja koulutuksen lomakkeet21.01.2020 13:40