Suoraan sisältöön

Koulupäivä

Peruskoulussa oppilaat työskentelevät suurimman osan oppitunneista omissa luokissaan. Ryhmässä voi myös opiskella eri-ikäisiä ja eri luokilla olevia oppilaita. Osalla oppitunneista luokka voi olla jaettuna pienempiin ryhmiin.

Opetukselle koulussa on määritelty viikkotuntimäärät. Luokilla 1–2 viikkotunteja on oltava vähintään 21, luokilla 3–4 vähintään 22 ja luokilla 5–6 vähintään 25. Koulu voi opetussuunnitelmassaan päättää, että opetustunteja on myös tätä enemmän.

Peruskoulun 7–9-luokilla oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 80 viikkotuntia vuodessa ja valinnaisaineita vähintään 10 viikkotuntia vuodessa.

Päivän tuntiaikataulu

1) 8.15 - 9
2) 9.15 - 10
3) 10.15 - 11
4) 11 - 11.45
ruokatunti 1 / I ja II
5) 11.45 - 12.30
ruokatunti 2 / III ja IV
6) 12.30 - 13.15
7) 13.30 - 14.15
8) 14.30 - 15.15
9) 15.15 - 16

Jos oppitunteja jää pitämättä, niiden korvaamisen opettaja tai rehtori päättää erikseen.21.09.2020 15:11