Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Luokka-asteet 1–6

A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. vuosiluokalta.
Käpylän peruskoulussa kieli on joko englanti tai espanja.

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin ensimmäisessä A-kielessä.

Kaikille 1. vuosiluokalta espanjan aloittaneille lukijoille suositellaan vahvasti, että he aloittavat 3. vuosiluokalla englannin opinnot jatko-opintojen yksinkertaistamiseksi. Englannilla aloittaneet oppilaat voivat valita vapaaehtoiseksi A-kieleksi espanjan.

Kaikki oppilaat opiskelevat ruotsia (B1-kieli) 6. luokalta alkaen.

Luokka-asteet 7–9

Oppilaalla voi olla 7. luokan alkaessa kaksi A-kieltä. Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla toiseksi A-kieleksi. Lisäksi kaikki oppilaat jatkavat ruotsin opiskelua (B1-kieli) koko yläkoulun ajan.

Oppilas voi lisäksi aloittaa yhden kielen valinnaisaineena. Tämän B2-kielen opiskelu alkaa kahdeksannelta luokalta.

Käpylän peruskoulun kielitarjonta
A-kieli alkaa 1. vuosiluokalta, joko espanja tai englanti
Valinnainen A-kieli alkaen 3. luokalta:

- espanjan lukijoiden toivotaan aloittavan englannin 3. vuosiluokalta
- englannin lukijat voivat valita espanjan 3. vuosiluokalta

Valinnaisen kielen opetusryhmässä täytyy olla vähintään 14 oppilasta; oppilaina ryhmässä voi olla myös Koskelan ala-asteen oppilaita.

B-kieli

- B-kieli ruotsi alkaa kaikille 6. luokalla
- B2-kielenä (alkaa 8. luokalla) on mahdollisuus opiskella ranskaa, espanjaa ja saksaa (opetusryhmässä täytyy olla vähintään 14 oppilasta)

Kaksikielistä suomi-espanja -opetusta on mahdollisuus opiskella kaikilla luokka-asteilla.

Opetukseen hakeudutaan aina soveltuvuuskokeen kautta. Uusia oppilaita otetaan luokka-asteille 1-7.21.09.2020 15:35