Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Luokka-asteet 1 – 6
A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. vuosiluokalta.
Käpylän peruskoulussa kieli voi olla joko englanti tai espanja.

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin ensimmäisessä A-kielessä.

Kaikille 1. vuosiluokalta espanjan aloittaneille lukijoille suositellaan vahvasti, että he aloittavat 3. vuosiluokalla englannin opinnot jatko-opintojen yksinkertaistamiseksi. Englannilla aloittaneet oppilaat voivat valita vapaaehtoiseksi A-kieleksi espanjan.

Kaikki oppilaat opiskelevat ruotsia (B1-kieli) 6. luokalta alkaen.

 

Luokka-asteet 7 – 9 
Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä. Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla toiseksi A-kieleksi. Lisäksi kaikki oppilaat jatkavat ruotsin opiskelua (B1-kieli) koko yläkoulun ajan.

Oppilas voi aloittaa kielen valinnaisaineena. Tämän B2-kielen opiskelu alkaa kahdeksannelta luokalta.


Käpylän peruskoulun kielitarjonta

A-kieli alkaa 1. vuosiluokalta

- espanja tai englanti

Valinnainen A-kieli alkaen 3. luokalta
- espanjan lukijoiden toivotaan aloittavan englannin 3. vuosiluokalta
- englannin lukijat voivat valita espanjan 3. vuosiluokalta
Valinnaisen kielen ryhmän minimikoko on 14 oppilasta ja oppilaina ryhmässä voivat olla myös Koskelan ala-asteen oppilaat.


B-kieli
-B-kieli ruotsi alkaa kaikille 6. luokalla
- B2-kielenä (alkaa 8. luokalla) on mahdollisuus opiskella ranskaa, espanjaa ja saksaa (jos ryhmä syntyy; ryhmän minimikoko 14 oppilasta)


Vieraskielistä suomi-espanja -opetusta on mahdollisuus opiskella kaikilla luokka-asteilla.
Opetukseen hakeudutaan aina soveltuvuuskokeen kautta. Uusia oppilaita otetaan luokka-asteille 1-7.31.07.2020 11:11