Suoraan sisältöön

Jaksot ja työjärjestykset

Käpylän peruskoulussa lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. 1.-4.-luokkalaisilla opetusta ei jaksoteta. Muilla luokka-asteilla työjärjestykset vaihtuvat jaksoittain, alemmilla luokilla (5.- ja 6.-luokat) vähemmän kuin ylemmillä vuosiluokilla.

Työjärjestykset (eli lukujärjestykset) löytyvät Wilmasta. Huom. työjärjestyksiin on voitu tehdä muutoksia julkaisun jälkeen!

Työjärjestyksissä näkyvien lyhenteiden selityksiä:

lo = luokanopetus (luokat 1 ja 2)
a/b = jakoryhmä
lv = luokanvalvoja

AI = äidinkieli
MA= matematiikka
YLT = ympäristö- ja luonnontieto
UE / UO / UI = uskonto ev.lut / ortodoksi / islam
ET = elämänkatsomustieto
LI / LP / LT = liikunta, tytöt tai tpojat
KO = kotitalous
KU = kuvataide
MU = musiikki
KS = käsityö
TN = tekninen työ
TS = tekstiilityö
IT = ilmaisutaito
HI = historia
YT = yhteiskuntatieto
GE = maantieto
FY = fysikka
KE = kemia
FYKE/FK  = fysiikan ja kemian yhteiskurssi
A1 = ensimmäinen vieras kieli, esim A1EN = englanti
A2 = toinen alakoulussa alkanut kieli, esim A2RU / A2SA = ruotsi tai saksa
B1 = 7. luokalla alkava kieli, yleensä ruotsi B1RU
OP = opinto-ohjaus
TT = terveystieto + koulukohtainen kurssikoodi
LVT = luokanvalvojan tunti
OP = opinto-ohjaus
TT = terveystieto + koulukohtainen kurssikoodi
LVT = luokanvalvojan tunti

89 -alkavat teemakurssit (38 vvt = vuosiviikkotuntia, 4 tuntia/viikko yhden jakson aikana)
21.09.2020 15:02