Suoraan sisältöön

Arviointi

Oppilaan arviointi kuuluu koulutyöhön. Peruskoulussa arvioidaan oppilaan oppimista, käyttäytymistä ja työskentelyä. Arviointi perustuu oppiaineisiin liittyviin tavoitteisiin. Oppilaita ei verrata toisiinsa, vaan arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan edistyminen suhteessa tavoitteisiin.

Lukuvuoden aikana oppilas saa palautetta esimerkiksi välitodistuksen, väliarvioinnin, arviointitiedotteiden ja keskustelujen avulla. Todistus on vain yksi osa arviointia. Tärkeä osa arviointia on opettajan koulupäivän aikana oppilaalle antama palaute.

Kevään päättyessä jokainen oppilas saa lukuvuositodistuksen. Helsingissä oppilas saa numeroarvostelun viimeistään kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa.

Arviointi Käpylän peruskoulussa
Luokat 1 - 3

vanhempainvartit ja tapaamiset syksyn aikana, oman työskentelyn arviointi jouluna, sanallinen lukuvuositodistus viimeisenä koulupäivänä

Luokat 4

vanhempainvartit ja tapaamiset syksyn aikana, oman työskentelyn arviointi jouluna. Viimeisenä koulupäivänä numerollinen lukuvuositodistus

Luokat 5 - 9

vanhempainvartit syyslukukaudella. Numeroarvioinnit lukukausien päätteeksi.21.09.2020 14:56