Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.
Valinnaisaineiden valikoima koulun opetussuunnitelmassa muuttui uuden opetussuunnitelman myötä 1.8.2016.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Opetussuunnitelma

Koulun toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Vielä tämän lukuvuoden voimassaolevan opetussuunnitelman yleisen osan, oppiaineosan  ja kuvauksen arvioinnista löydät oheisista linkeistä.

Painotetussa opetuksessa opetussuunnitelmaa on tarkennettu painotusaineessa. Valtakunnallinen opetussuunnitelman tarkistustyö jatkui vuosina 2012-14, mikä tarkoitti Käpylän peruskoulunkin kohdalta muutoksia niin tuntijakoon kuin oppisisältöihinkin.JAA
03.01.2020 12:22