Suoraan sisältöön

Yhteistyökumppanit

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vastuuhenkilönä on alkuopetuksen luokanopettaja Mira Tanninen. Yhteistyö tapahtuu kolmella tasolla: Ensio-verkkoon sekä alueen lähikoulujen ja päiväkotien kokoontumisiin osallistuu koulumme alkuopetuksen opettajia.

1.-ja 2.-luokan oppilaiden kanssa tehdään kummitoimintayhteistyötä niiden päiväkotien kanssa, joiden esiopetuksesta siirtyy oppilaita Käpylän peruskoulun 1. luokille. Ohjelmassa on päiväkoti- ja kouluvierailuja sekä yhteisiä tapahtumia. Yhteistyön pohjana on alueellinen yhteistoimintasuunnitelma sekä opetussuunnitelma.

Nivelvaiheet

Integraatio- ja erityisoppilasneuvottelut käy virka-apulaisrehtori ja erityisopettaja tai erityisluokanopettaja oppilaan huoltajien ja heidän kutsumiensa henkilöiden kanssa.

Päiväkodista kouluun siirryttäessä tutustumiset ja neuvottelut käydään mahdollisimman varhain alkukeväästä. Neuvotteluihin osallistuu virka-apulaisrehtori tai hänen edustajansa ja osa-aikainen erityisopettaja. Neuvottelut käydään päiväkodeissa.

Kolmannelle luokalle siirtyvistä oppilaista neuvottelut käyvät luokanopettajat, erityisopettajat ja virka-apulaisrehtori.

Koskelan ala-asteen koulusta 5.-luokalle siirtyvien oppilaiden opiskeluun liittyvät neuvottelut käy virka-apulaisrehtori ja kuraattori yhdessä Koskelan ala-asteen oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Yhtenäisessä peruskoulussa, kuten Käpylän peruskoulussa ei varsinaista nivelvaihetta 7-luokalle siirryttäessä ole. Muista kouluista 7-luokalle tulevista oppilaista toivotaan lähettävän koulun toimittavan tarpeelliset asiakirjat Käpylän peruskouluun.

Opinto-ohjaaja ja erityisluokanopettajat käyvät jatko-opintoneuvottelut päättöluokkien oppilaiden jatko-opintopaikoista ja osallistuvat mahdollisiin siirtoneuvotteluihin.

Erityisopetus ja oppilashuolto

Koulumme tekee yhteistyötä huoltajien, päiväkotien, terveysviranomaisten sekä lastensuojelulaitosten kanssa. Ensisijainen yhteistyön ylläpitäjä on luokanopettaja tai luokanvalvoja. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmän jäsenet ovat mukana neuvotteluissa ja auttavat konsultaatioissa ja valmistelutehtävissä.

Muu alueellinen yhteistyö

Aluepoliisi, sosiaalitoimi, yhteisiä tapaamisia yhteisten asiakkaiden asioissa.
Alue 3-yhteistyö: aluepäällikkö Kimmo Mustonen, kimmo.mustonen(at)hel.fi.

Luonnontiedelukio: yhteistyötä suunnitellaan lukuvuoden aikana, mm. vanhojentanssit-esitys.

Käpylän yhdyskuntaklubin ja koulun välisenä yhteistyönä järjestetään mm. leirikouluja, vierailuja ja kerhotoimintaa.

Espanjankielinen päiväkoti Mi Casita ja Pequeño Mundo: vierailut puolin ja toisin.
Espanjan Suurlähetystö: yhteistyö koulutusneuvonantajan kanssa.
Meksikon Suurlähetystö: yhteistyö meksikolaisen kulttuurin osalta.
22.09.2021 09:07