Suoraan sisältöön

Oppilaskunta

Koulun oppilaskunta on osaltaan mukana kehittämässä koulutyötä ja oppilaitten viihtyvyyttä koulussa. Oppilaskunta on oppilaiden vaikutuskanava ja jokainen oppilas on oppilaskunnan jäsen. Oppilaskunnan hallitus valitaan vuosittain vaaleilla. Oppilaskunta osallistuu myös joka vuosi Hesan Nuorten ääni -hankkeeseen.

Oppilaskunnan toimeenpaneva elin on sen hallitus. Se muodostetaan siten, että jokainen luokka valitsee keskuudestaan luottamusoppilaan, joka on samalla oppilaskunnan hallituksen jäsen. Lisäksi luokka valitsee varajäsenen. Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin (jotka osallistuvat koulun johtokunnan kokouksiin), sekä heille varajäsenet. Johtokunnan jäsenenä toimimisen edellytys on 15 vuoden ikä. Rahastonhoitajana toimii oppilaskunnan puheenjohtaja, ja tilikertomus käsitellään koulun johtokunnassa kerran lukuvuodessa.

Opettajat valitsevat keskuudestaan edustajan tai edustajia oppilaskunnan hallitukseen. Edustajat toimivat oppilaskunnan ohjaajina. Koulun johtokunta vahvistaa valinnat.

Osa oppilaskunnan kokouksista on hallituksen jäsenien kesken pidettäviä kokouksia ja osa kokouksista järjestetään erikseen luokka- tai luokkaryhmäasteittain, luottamusoppilaiden kesken päätettävien asioiden luonteesta riippuen.

Oppilaskunnan toiminnan koordinaattorina toimii lehtori Henrika Salermo, henrika.salermo(at)edu.hel.fi22.09.2021 09:09