Suoraan sisältöön

Johtokunta

Johtokuntauutisia 12.10.2021

Kiitos edellisen kauden johtokunnalle! Uusi johtokunta on nimetty ja sen toimikausi on alkanut 1.10.2021. Toimikausi kestää neljä vuotta.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Arsi Rosengren, arsi.rosengren(at)gmail.com, varapuheenjohtajana Katri Hyvärinen, katri.hyvarinen(at)gmail.com.
Uuden johtokunnan kokoonpano on tiedotteena koulun Wilmassa.

Peruskoulun johtokuntaan kuuluu oppilaiden huoltajia ja koulun henkilöstön edustajia. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. Johtokunta  

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen kun pöytäkirja on tarkastettu

Pöytäkirjat

3_2021/20.9.2021
2_2021/31.5.2021
1_2021/15.3.2021

4_2020/16.11.2020  
3_2020/28.9.2020
2_2020/25.5.2020
1_2020/9.3.2020

04.11.2021 15:31