Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat
3_2019/23.9.2019
2_2019/27.5.2019
1_2019/25.3.2019
3_2018/17.9.2018
2_2018/28.5.2018
1_2018/19.3.2018
4_2017/1.11.2017
3_2017/2.10.2017
2_2017/29.5.2017
1_2017/13.3.2017
3_2016/27.9.2016
2_2016/30.5.2016
1_2016/14.3.2016
3_2015/28.9.2015JAA
26.09.2019 11:26