Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

10.1.2023
Haku Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen 1.-luokalle on alkanut ja jatkuu 29.1.2023 asti. Koulu lähettää kutsun valintakokeeseen, joka on 2.2.2023.

Kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen pyritään aina valintakokeen kautta. Kokeessa testataan oppilaan osaamisen tasoa molemmissa kielissä. Koe pidetään torstaina 2.2.2023 klo 9 ja siihen lähetetään koululta kutsu.
Kokeeseen voi osallistua vain siihen 29.1.2023 mennessä ilmoittautuneet hakijat.

Valintakokeeseen ei voi hakeutua Asti-järjestelmän kautta vaan erillisellä verkkolomakkeella:

https://lomake.hel.fi/1-lk-valintakoe (suomi)

https://lomake.hel.fi/1-grade-aptitude-test (English)

Verkkolomakkeen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Jos et voi täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta, (jos sinulla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia tai sinulla on turvakielto) täytä PDF-lomake ja postita se ensimmäisen hakuvaihtoehtosi koululle. Lomakkeen tulee olla koululla ennen hakuajan päättymistä. 
Täytä ja tulosta PDF-ilmoittautumislomake tästä.

Jos perheenne muuttaa Helsinkiin tammikuun 2023 hakuajan jälkeen, voit hakea lapselle paikkaa loppukevään täydennyshaussa. Täydennyshaku järjestetään vain niille luokille, joissa on tilaa ja lisätiedot julkaistaan myöhemmin. Lue lisää Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen -sivulta.  

Jos lapsi hakeutuu painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen, huoltajan ei tarvitse käydä tekemässä Asti-järjestelmässä mitään. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa kouluun, hänellä on oikeus lähikoulupaikkaan. Tällöin huoltajan tulee ottaa yhteyttä asuinosoitteen mukaisen lähikoulun rehtoriin.

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen on alkanut ja erikielisen ja painotetun opetuksen ilmoittautumislomake ohjeineen on päivitetty Helsingin kaupungin sivuilla:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/perusopetus


19.12.2022
Valintakoe 7. luokalta alkavaan luonto ja tiede -opetukseen järjestetään perjantaina 13.1.2023.
Koe kestää noin kaksi tuntia

Valintakokeeseen voivat osallistua ne oppilaat, jotka ovat ko. opetuksen hakuvaihtoehdoksi valinneet Wilman hakulomakkeessa 7.12.2022 mennessä. Huom: Erillistä kutsua kokeeseen ei lähetetä hakijoille.
Koe alkaa Hykkylän rakennuksessa (Mäkelänkatu 89, ala-aula) klo 9; paikalla on oltava jo klo 8.50. Kokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen. 

28.10.2022
7. luokalta alkavan luonto ja tiede-luokan infotilaisuus tiistaina 8.11.2022 klo 17

Tervetuloa Hykkylän rakennuksen oppilasravintolassa pidettävään avoimeen tilaisuuteen!
Tilaisuudessa esitellään Käpylän peruskoulussa 7. luokalta alkava luonto ja tiede -luokan opetusta ja koulua yleisesti.
Luonto ja tiede -luokalle pyritään soveltuvuuskokeella, joka järjestetään pe 13.1.2023.
Kokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana  14.11.– 7.12.2022 Wilmassa.

18.11.2022
Lisätietoa kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen 1.-luokalle pyrkimisestä ensi lukuvuodeksi 2023-24

Kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen pyritään aina soveltuvuuskokeen kautta. Kokeessa testataan oppilaan osaamisen tasoa molemmissa kielissä. Koe pidetään torstaina 2.2.2023 klo 9. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain siihen 29.1.2023 mennessä ilmoittautuneet hakijat.

Kaksikieliseen opetukseen ei ole mahdollista hakeutua Asti-järjestelmän kautta. Soveltuvuuskokeeseen hakeudutaan 9.-29.1.2023 välisenä aikana erillisellä verkkolomakkeella. Verkkolomakkeen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Kevään 2023 hakuohjeet huoltajille löytyvät marraskuun loppuun mennessä osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa
Ilmoittautumislomakkeen linkki aukeaa verkkosivuilla hakuajan alkaessa 9.1.2023.

28.10.2022
7. luokalta alkavan luonto ja tiede-luokan infotilaisuus tiistaina 8.11.2022 klo 17

Tervetuloa Hykkylän rakennuksen oppilasravintolassa pidettävään avoimeen tilaisuuteen!
Tilaisuudessa esitellään Käpylän peruskoulussa 7. luokalta alkava luonto ja tiede -luokan opetusta ja koulua yleisesti.
Luonto ja tiede -luokalle pyritään soveltuvuuskokeella, joka järjestetään pe 13.1.2023.
Kokeeseen ilmoittaudutaan hakuajan  14.11.– 7.12.2022 puitteissa Wilmassa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen Kuudesluokkalaisen opas - tietoa 7. luokalle siirtyville. Huom: kaikkien 6.-luokkalaisten huoltajien tulee täyttää Wilma-lomake ajalla 14.11.-7.12.2022, vaikka oppilas esim. jatkaisikin omassa koulussaan yläkouluun.

26.10.2022
KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN
KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN KOULUN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen, joka toteutetaan etänä verkon välityksellä

tiistaina 22.11.2021 klo 17 – 18.30.

Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia kouluun ilmoittautumiseen liittyen.

Linkki infotilaisuuteen: https://urly.fi/2Pyn
Teams-kokouksen tiedot: Meeting ID: 378 359 504 211 / Tunnuskoodi: r8X6NZ

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti koulun oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn, terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus

Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Käpylän peruskoulussa tarjotaan kaksikielistä suomi-espanja-opetusta, johon hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:
- oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)
- alueen koulut
- alueen koulujen kieliohjelmat
- painotetun opetuksen oppilaaksiotto

Huoltajat voivat esittää tilaisuuden aikana kysymyksiä oppilaaksiottoon liittyen. Tilaisuuden jälkeen rehtoreille voi soittaa tai esittää jatkokysymyksiä klo 18.30 – 19.

TERVETULOA KOULUINFOON!


[8.8.2022] Koulu alkaa torstaina 11.8.2022
1-luokkalaiset aloittavat klo 9 Untamon pihassa.
Suomi-espanja-luokka 1E aloittaa klo 8.30 Hykkylän pihassa (Mäkelänkatu 89 sisäpiha).
1-luokkalaisten vanhempainilta on jo keskiviikkona 10.8. klo 17 Hykkylän oppilasravintolassa (Mäkelänkatu 89 sisäpiha, pitkän katoksen alla olevasta ovesta sisäänkäynti)

Oppilaat tulevat kouluun porrastetuin aikatauluin ja kokoontuvat eri pihoilla oman opettajan tai luokanvalvojan johdolla.
luokat 1: klo 9.00 Untamon piha / vanhempainilta ke 10.8. klo 17 Hykkylän oppilasravintolassa
luokat 2: klo 8.30 Untamon piha / vanhempainilta ti 23.8. klo 17 omissa luokissa
luokat 3: klo 9.30 Amerin puisto / vanhempainilta ti 23.8. klo 17 omissa luokissa
luokat 4: klo 9.00 Kimmonpuisto / vanhempainilta ti 23.8. klo 17 omissa luokissa Kuutiossa
luokat 5: klo 9.00 Hykkylän piha / vanhempainilta ma 15.8. klo 17 omissa luokissa Hykkylässä
luokat 6: klo 9.30 Kimmonpuisto / vanhempainilta ke 24.8. klo 17.30 omissa luokissa Kuutiossa
luokat 7: klo 9.30 Hykkylän piha / vanhempainilta ti 16.8. klo 17 omissa luokissa Hykkylässä
luokat 8: klo 9.30 Hykkylän piha / vanhempainilta ti 30.8. klo 18 Hykkylän oppilasravintolassa ja omissa luokissa
luokat 9 A ja C: klo 8.30 Hykkylän piha / vanhempainilta ti 30.8. klo 18 Hykkylän oppilasravintolassa ja luokissa
luokat 9 B ja D: klo 9.00 Hykkylän piha / vanhempainilta ti 30.8. klo 18 Hykkylän oppilasravintolassa ja luokissa
kaksikieliset luokat (1-6E): klo 8.30 Hykkylän piha
pienryhmät/erityisluokat: klo 9.15 / opettajat tiedottavat vanhempainilloista

Jokaiseen kotiin lähtee KäpySato-tiedote koulun yhteisistä käytänteistä. Luokkakohtaisista asioista (mm. ensimmäisten  koulupäivien aikataulut ja vanhempainillat) tiedottaa oma opettaja pääosin Wilmassa, osin myös paperiversiona. Käytännön kysymyksissä kannattaa aina kääntyä oman luokan opettajan puoleen.


[1.7.2022] Kaksikielisen suomi-espanja -opetuksen täydennyshaku ensi syksynä alkavaan opetukseen päättyy 22.7.2022. Vapaita oppilaspaikkoja on vain luokka-asteille 3, 6 ja 7.

Hakuohjeet huoltajille löytyvät Kaskon kotisivuilta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen.
Englanniksi, in English: https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/comprehensive/what-how/basic-education-in-different-languages/admissions


[22.6.2022] Koulu on suljettu 24.6.-2.8.2022.

TERVETULOA ALOITTAMAAN UUTTA LUKUVUOTTA 2022 – 2023
Lukuvuosi alkaa torstaina 11.8.

Oppilaat tulevat kouluun porrastetuin aikatauluin ja kokoontuvat eri pihoilla:
luokat 1: klo 9.00 Untamon piha
luokat 2: klo 8.30 Untamon piha
luokat 3: klo 9.30 Amerin puisto
luokat 4: klo 9.00 Kimmonpuisto
luokat 5: klo 9.00 Hykkylän piha
luokat 6: klo 9.30 Kimmonpuisto
luokat 7: klo 9.30 Hykkylän piha
luokat 8: klo 9.30 Hykkylän piha
luokat 9 A ja C: klo 8.30 Hykkylän piha
luokat 9 B ja D: klo 9.00 Hykkylän piha
kaksikieliset luokat (1-6E): klo 8.30 Hykkylän piha
pienryhmät/erityisluokat: klo 9.15

Kouluun ja pihalle koulun alkaessa voivat tulla vain oppilaat ja koulun aikuiset.
Opettajat hakevat oppilaat kokoontumispaikoilta.

Oppilaan kotiin lähtee koulurepussa KäpySato-tiedote koulun yhteisistä käytänteistä. Opettajat tiedottavat oman luokkansa oppilaiden vanhempia luokkakohtaisista asioista, mm. ensimmäisistä koulupäivistä ja vanhempainilloista Wilman kautta, osin myös paperilla. Käytännön järjestelyistä voi aina tiedustella omalta opettajalta.

Yläkoulun ryhmien kotiluokat ja luokanvalvojat:
7A H020 Voutilainen Salla ja Yli-Pentilä Sami
7B H201 Koronen Satu ja Tirkkonen Jari
7C H301 Salermo Henrika ja Sulkanen Mika
7D H309 Riehunkangas Janne ja Vuori Toni
7E H414 Akkola Maisa ja Miettunen Jaakko

8A H019 Karp Hilkka ja Koppatz Niklas
8B H401 Vakkila Kati ja koulukoutsi
8C KS-luokka Hypén-Pennanen Katri ja Kaverma-Soukko Elina
8D H307 Kemppi Saana ja Tonteri Esa
8E H410 Puolakka Hanna ja Remes Linnea

9A H101 Leskelä Satu ja Kiviranta Laura
9B H408 Saarelainen Esa
9C H418 Paananen Miikka ja Nieminen Marianne
9D H413 Räisänen Hanna ja Hirvonen Timo

Hyvää ja turvallista alkavaa lukuvuotta 2022 – 2022!

[12.5.2022] Koulutulokkaiden tutustumispäivä tiistaina 31.5. klo 8-9 Untamon rakennuksessa

Tervetuloa tutustumaan uuteen kouluusi tiistaina 31.5.2020 kello 8 - 9!
Tule aamulla kello 8 Untamontie 2:n pihalle, josta siirryt opettajan johdolla luokkaan tekemään koulutehtäviä.

Sillä aikaa vanhempasi voivat aamukahvin merkeissä tavata koulun pihalla muita tulevien koululaisten vanhempia, vanhempainyhdistyksen ja iltapäivätoiminnan väkeä.

Tällä erää tutustuminen kouluun päättyy kello 9.
Seuraavan kerran tapaamme torstaina 11.8.2022 kello 9 samalla pihalla, jolloin koulusi uutena ekaluokkalaisena alkaa.[13.1.2022] Ohjeet Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja-opetuksen soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumiseen. 
Kokeeseen voi osallistua vain siihen hakuaikojen puitteissa ilmoittautuneet.
HUOM: sairastumisesta soveltuvuuskoepäivänä on aina ilmoitettava kouluun ennen kokeen alkamista

Opetukseen 1. luokalle (koulutulokkaat) hakeutuminen:
ilmoittaudutaan soveltuvuuskokeeseen eli täytetään sähköinen ilmoittautumislomake: Ilmoittautuminen 1. luokan valintakokeeseen. Ilmoittautumisaika loppuu 30.1.2022.

Opetukseen luokka-asteille (2.-7.-luokat) hakeutuminen:
ilmoittaudutaan soveltuvuuskokeeseen samalla sähköisellä lomakkeella. HUOM: Viimeinen hakupäivä on jo maanantai 24.1.2022, sillä soveltuuvuskoe on jo keskiviikkona 26.1.2022.

Jos sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit myös täyttää ilmoittautumislomakkeen (PDF), tulostaa ja palauttaa sen Käpylän peruskoulun kansliaan pe 28.1.2022 mennessä (Mäkelänkatu 89, 2. krs). Sen voi myös toimittaa kouluun Untamon toimipisteeseen (Untamontie 2) keskiviikkona 26.1.2022 klo 8-10 välisenä aikana.

Kaksikielinen suomi-espanja -soveltuvuuskokeiden päivämäärät ja ajat:

- 2.-7.-luokille pyrkivät: keskiviikkona 26.1.2021. klo 9.
Hykkylän rakennus (Mäkelänkatu 89). Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse tiistaina 25.1.2022. Uusintakoe koepäivänä sairastuneille tiistaina 8.2.2022.
HUOM: Sairastumisesta on aina ilmoitettava ennen koetta koulun kansliaan (p. 09 310 80459, marc.cerda(at)edu.hel.fi)

- 1. luokalle pyrkivät: tiistaina 1.2.2022 klo 8.30.
Untamon rakennus (Untamontie 2). Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse maanantaina 31.1.2022. Uusintakoe koepäivänä sairastuneille tiistaina 8.2.2022.
HUOM: Sairastumisesta on aina ilmoitettava ennen koetta koulun kansliaan (p. 09 310 80459, marc.cerda(at)edu.hel.fi)

Lisätietoja voi kysyä:
marc.cerda(at)edu.hel.fi
jukka.tolvanen(at)hel.fi

[7.1.2022] Kevätlukuvuosi käynnistyy normaalisti lähiopetuksessa

Hyvät huoltajat,
Haluamme vielä muistuttaa ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista ennen kevätlukukauden aloittamista. Koronaepidemia leviää yhä pääkaupunkiseudulla laajasti. On tärkeää, että teemme yhdessä kaiken mahdollisen, jotta turvaamme esimerkiksi lähiopetuksen jatkumisen kevätlukukaudella.

Kevätlukuvuosi käynnistyy suunnitellusti lähiopetuksessa hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 22.12.2021, että koulut aloittavat kevätlukukauden normaalisti lähiopetuksessa. Linjaus koskee sekä perusopetusta että toisen asteen oppilaitoksia. Päätöksessä on huomioitu lapset ja nuoret ensin -periaate.

Maskisuositus 3. luokasta ylöspäin

Jotta pystymme rajoittamaan kouluissa tapahtuvia tartuntoja, on pääkaupunkiseudun kunnat päättäneet, että kasvomaskien käyttö koulupäivän aikana laajennetaan koskemaan 3.–5.-luokkalaisia kevätlukukauden alkaessa 10.1.2022. Koulut jakavat maskit ja neuvovat niiden käytössä. Koulun henkilökunnalla on maskivelvoite ja 6.–9.-luokkalaisten kasvomaskisuositus on yhä voimassa.

Iltapäivätoiminta järjestetään tammikuun ajan ulkona

Koulujen iltapäivätoiminta järjestetään tammikuussa ulkona. Ruokailut tehdään porrastetusti. Tämä kannattaa huomioida pukeutumisen suhteen. Mikäli pakkasta on paljon, henkilöstö huolehtii terveysturvallisesti lämmittelymahdollisuudesta pienissä ryhmissä.

Koronarokotukset koulussa

1.–5.-luokkalaisten oppilaiden koronarokotukset kouluissa aloitetaan viikolla 3. Rehtori tiedottaa tarkemmasta koulukohtaisesta rokotusaikataulusta. Kouluissa tapahtuviin rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa. Tästä asiasta löytyy lisätietoa 5.1.2022 julkaistusta Wilma-tiedotteesta.

Tässä yhteydessä haluamme toivottaa hyvää tätä vuotta ja alkavaa kevätlukukautta oppilaille, huoltajille ja kouluhenkilökunnalle. Seuraamme tilannetta ja jos ohjeistukset koulun käynnin suhteen muuttuvat, viestimme asiasta Wilmassa.

Ystävällisin terveisin,
Satu Järvenkallas
toimialajohtaja
kasvatus ja koulutus

[29.12.2021]

Miten ilmoittaudutaan peruskouluun? Ohjeet myös niille, jotka ovat hakeutumassa Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja-opetukseen

Hakeutumisohjeet löytyvät Kaskon sivulta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen

Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja-opetukseen hakeudutaan ilmoittautumalla valintakokeeseen eli täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake: Ilmoittautuminen 1. luokan valintakokeeseen.
Ilmoittautumisaika on 5.-30.1.2022.

Jos sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit myös täyttää ilmoittautumislomakkeen (PDF), tulostaa ja palauttaa sen Käpylän peruskoulun kansliaan pe 28.1.2022 mennessä (Mäkelänkatu 89, 2. krs). Sen voi myös toimittaa kouluun Untamon toimipisteeseen (Untamontie 2) keskiviikkona 26.1.2022 klo 8-10 välisenä aikana.

Kaksikielinen suomi-espanja -soveltuvuuskoe järjestetään koululla tiistaina 1.2.2022 klo 8.30 alkaen.
Uusintakoe koepäivänä sairastuneille tistaina 8.2.2022.

Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse maanantaina 31.1.2022. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan oppilaan kotiosoitteeseen 4.3.2022.
Lisätietoja voi kysyä:
marc.cerda(at)edu.hel.fi
jukka.tolvanen(at)hel.fi


[3.12.2021]
Käpylän peruskoulun väliaikaiset tilat osoitteeseen Mäkelänkatu 84

Käpylän peruskoulun toiminnalle toteutetaan väliaikaiset tilat rakennuksen neljänteen kerrokseen osoitteeseen Mäkelänkatu 84. Talon kolmessa alimmassa kerroksessa toimii Helsingin luonnontiedelukio. Väliaikaiset tilat otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022.

Koulun toiminta muuttaa Mäkelänkatu 84:n neljänteen kerrokseen, jossa toimii toistaiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ICT-palvelut. Kun ne muuttavat pois, tilat vapautuvat Käpylän peruskoulun käyttöön. Kun väistötilojen paikkaa keväällä 2020 valittiin, nämä tilat eivät olleet saatavilla.

Mäkelänkatu 84:n neljännessä kerroksessa ei ole lukion toimintaa. Ennen tilojen käyttöönottoa siellä tehdään pieniä tilajärjestelymuutoksia. Lisäksi alakertaan järjestetään lisää ruokailutilaa.

Väistötiloihin muuttaa osa koulun ryhmistä. Koulu tiedottaa erikseen siirtyvistä ryhmistä, kun valmistelut etenevät.

Käpylän peruskoulu tarvitsee väliaikaista opetustilaa, koska ensin Väinölän ja sitten Untamon toimipisteen rakennukset perusparannetaan.

Alun perin kaupunki suunnitteli vuokraavansa peruskoulun käyttöön väistötilapaviljongit, jotka urakoitsija rakentaisi ja vuokraisi kaupungille keväällä 2021. Paviljonkien hankinta käynnistettiin ja ne piti toteuttaa Amerin puistoon (Kalervonkatu 6a).

Paviljonkihanke on viivästynyt, ja tilojen valmistumisen aikataulu on ollut epäselvä. Siksi kaupunki selvitti, onko lähialueelta saatavilla vaihtoehtoista väistötilaa.

Amerin puistossa käynnistettiin viime kesänä paviljonkityömaa valmistelevilla toimilla, jotta paviljonkirakennukset olisivat voineet ehtiä valmiiksi syksyllä. Nyt puisto palautetaan puistokäyttöön. Työ alkaa puiston suunnittelulla. Puiston rakentamisen aikataulu varmistuu myöhemmin.

Lisätiedot
projektinjohtaja Jari Miettinen
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristö / hankkeet
p. 09 310 36973, jari.miettine(at)hel.fi


[19.11.2021]
Helsingin kaupungin koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022–2023 on päätetty

Syyslukukausi alkaa 11.8.2022 (to) ja päättyy 22.12.2022 (to).
Syysloma 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).
Kevätlukukausi alkaa 9.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la).
Talviloma 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).

[18.11.2021]
Haku 7. vuosiluokalta alkavaan luonto ja tiede-opetuksen soveltuvuuskokeeseen päättyy 15.12.2021.

Lue lisää Käpylän peruskoulun luonto ja tiede-luokasta.

Helsingissä asuvat hakevat soveltuvuuskokeeseen Wilmassa hakulomakkeella. Ulkopaikkakuntalaiset hakevat opetukseen paperilomakkeella, joka palautetaan 15.12.2021 mennessä hakijan ensimmäisen hakuvaihtoehdon kouluun.

Soveltuvuuskoe pidetään perjantaina 14.1.2022 klo 9 alkaen Hykkylän rakennuksessa, osoite Mäkelänkatu 89.
Koe kestää noin kaksi tuntia.
Lisätietoa 6.-luokkalaisten hauista ja aikatauluista Kuudesluokkalaisen oppaassa.

[12.11.2021]
Painotettuun kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen hakeminen,
koulutulokkaat ja luokka-asteet 2-7.

Käpylän peruskoulu on ainoa peruskoulu Helsingissä, jossa voi opiskella laajamittaisessa kaksikielisessä suomi-espanja -opetuksessa. Hakeutua voi luokka-asteille 1-7 ja hakeutuminen tapahtuu soveltuvuuskokeella.

Yhteinen tiedotustilaisuus kaikille koulutulokkaille järjestetään etänä tiistaina 16.11.2021 klo 17-18.30.
Liity: Microsoft Teams Meeting

Kaksikielisen opetuksen tiedotustilaisuus (Google Meet)) järjestetään etänä tiistaina 16.11. klo 8- 9 espanjankielisenä.
Liity: Kaksikieliset - esittely virtuaalisesti

Kaksikieliseen suomi-espanja –opetukseen voi tutustua keskiviikkona 19.1.2022 avointen ovien aamussa klo 8-10, sekä suomeksi että espanjaksi. Tilaisuuteen pitää ilmoittautua etukäteen, lisätietoa:
https://kapysato.blogspot.com/2021/11/virtuaalinen-infotilaisuus-tulevien-1.html

Laajamittainen kaksikielinen opiskelu painottuu alakouluun, eli luokka-asteille 1-6. Opiskelu tapahtuu sekä suomeksi että espanjaksi. Oppilaan tulee luokka-asteilla 2-7 pystyä sekä tuottamaan että ymmärtämään molempia kieliä.
Luokka-asteilla 7-9 opiskellaan pääosin suomeksi, koska suomenkielinen päättötodistus annetaan suomenkielisestä perusopetuksesta. Espanjaksi opiskellaan A1-espanjaa ja osin historiaa, yhteiskuntaoppia, terveystietoa, biologiaa ja maantietoa.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan sekä suomen että espanjan kielen ymmärtämistä ja tuottamista.
Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella 5.- 30.1.2022. Lomakkeen tulee olla koululla viimeistään 30.1.2022; viimeinen toimituspäivä on siis perjantai 28.1.2022. Sen voi myös toimittaa kouluun Untamon toimipisteeseen keskiviikkona 26.1. klo 8 – 10 välisenä aikana.

Soveltuvuuskoe järjestetään koululla tiistaina 1.2.2022 klo 8.30 alkaen. Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse maanantaina 31.1.2022. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan oppilaan kotiosoitteeseen 4.3.2022.
Lisätietoja voi kysyä:
marc.cerda(at)edu.hel.fi
jukka.tolvanen(at)hel.fi

[2.11.2021]
Tiedote 1.- ja 7.-luokalle hakeutumisesta ensi kouluvuonna 2022 alkavaan opetukseen

Tulevat 7-luokkalaiset v. 2022

Koulukohtainen info etänä keskiviikkona 3.11.2021 klo 15-16 Linkki Teams-tilaisuuteen 
- tietoa Käpylän peruskoulusta sekä soveltuvuuskoeluokalle (luonto ja tiede-opetus) hakemisesta
- ohjeet ja aikataulut:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset

- seiskaluokalle hakeutumisen osalta kyselyt: otto.katz(at)hel.fi tai sirpa.kopsa(at)hel.fi
ja kaksikielinen suomi-espanja-opetus: marc.cerda(at)edu.hel.fi

Tulevat 1-luokkalaiset v. 2022

Alueellinen info järjestetään etänä tiistaina 16.11.2021 klo 17-18.30 https://urly.fi/2eR0
- info on yhteinen Koskelan ala-asteelle, Käpylän peruskouluun ja Yhtenäiskouluun ilmoittautuville
- ohjeet ja aikataulut: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/

- kouluun ilmoittautumisen osalta kyselyt: jukka.tolvanen(at)hel.fi, kaksikielinen suomi-espanja-opetus: marc.cerda(at)edu.hel.fi

[22.9.2021]
Lauantai 25.9.2021 on Käpylän peruskoulussa koulupäivä, mutta Kirmyjäisiä ei voida tänä vuonna viettää.

[30.7.2021]
Täydennyshaku kaksikieliseen suomi-espanja-opetukseen lukuvuodeksi 2021-2022 on päättynyt 30.7.2021 klo 12.

[30.7.2021]
Koulun kansliat avoinna taas ke 4.8.2021 alkaen.

[30.7.2021]
Tietoja lukuvuodesta 2021-2022 ja koulun aloituksesta

Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2021 seuraavasti:
1-luokat klo 9.00 Untamon piha
2-luokat klo 8.30 Untamon piha

3-luokat klo 8.30 Untamon ja päiväkoti Alkun välinen kulkuväylä/kävelytie
4-luokat klo 9.15 Untamon ja päiväkoti Alkun välinen kulkuväylä/kävelytie

5-luokat klo 9.00 Väinölän välituntipiha
6-luokat klo 8.30 Väinölän välituntipiha

7-luokat klo 9.30 Hykkylän piha
8-luokat klo 9.00 Hykkylän piha

9A ja 9B klo 8.30 Hykkylän piha
9C ja 9D klo 10.00 Hykkylän piha

syyslukukausi ke 11.8. - ke 22.12.2021
kevätlukukausi ma 10.1. - la 4.6.2022
syysloma ma 18.10. - su 24.10.2021
joululoma to 23.12.2021 - su 9.1.2022
talvilomaviikko ma 21.2. - su 27.2.2022
pääsiäisloma pe 15.4. - ma 18.4.2022
Koulukohtainen lauantaityöpäivä (mutta ei Kirmyjäis-tapahtumaa) la 25.9.2021 ja vastaava vapaa helatorstain jälkeinen pe 27.5.2022.

Jaksot, yhteensä 189 koulupäivää
1. 11.8. - 15.10.2021 (49 päivää)
2. 25.10. - 22.12.2021 (42 päivää)
3. 10.1. - 21.3.2022 (45 päivää)
4. 22.3. - 4.6.2022 (52 päivää)

TET-jaksot (viisi koulupäivää)
9.-luokkalaiset 4.-8.10.2021
8.-luokkalaiset 4.-8.4.2022
Pidennetyn yksilöllistetyn opetuksen erityisoppilaiden TET-jaksot sovitaan oppilaskohtaisesti.

7.-luokkalaiset avustavat Hykkylän oppilasravintolassa yksi-kaksi päivää lukuvuoden aikana.

Taksvärkkipäivä pidetään mahdollisesti.


[3.5.2021]

Haku 1.–7. luokkien vapaille oppilaspaikoille Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja-opetukseen lukuvuonna 2021-2022

Kaskon (Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan) sivulta Hakeutuminen erikieliseen opetukseen löytyy tiedot siitä, kuka ja miten voi hakeutua ensi lukuvuonna alkavan kaksikielisen suomi-espanja-opetuksen vapaille oppilaspaikoille.

Ilmoittautuminen alkaa 17.5. ja päättyy 30.7.2021. Soveltuvuuskoe järjestetään to 5.8.2021.
Luokka-asteille 8-9 ei oteta uusia oppilaita. Luokka-asteilla 3-4 ei ole vapaita oppilaspaikkoja. 
Elokuun 1. ja 7. luokan kokeeseen voivat ilmoittautua vain ne oppilaat, jotka ovat muuttaneet Helsinkiin joulukuun 2020 jälkeen. Vuosiluokkien 2, 5 ja 6 osalta soveltuvuuskokeisiin voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet.

Lue koko tiedote Kaskon verkkosivulta

Admission schedule for bilingual Finnish-Spanish education in Käpylä Comprehensive School

The application for basic education in bilingual education opens 17 May and closes 30 July.
The aptitude test date is on 5 August 2021. The test is arranged only for grades that have free places left.
No afree place for grades 8-9 and 3-4.
The aptitude test for grades 1 and 7 is only available for students who have moved to Helsinki after December 2020. For an aptitude test for grades 2, 5 and 6, anyone who is interested can enrol.
Read all the information in Admission schedules-page

[30.3.2021]

Haku 1.–7. luokkien vapaille paikoille Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja-opetukseen

Ilmoittautumisohjeet tulevat Kaskon (Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan) ja koulun omille verkkosivuille 1.5.2021 mennessä.

Ilmoittautumisaika soveltuvuuskokeeseen on 17.5.–30.7.2021. Koepäivä on torstai 5.8.2021.
Soveltuvuuskoe järjestetään vain niille vuosiluokille, joissa on paikkoja vapaana.

1. ja 7. luokan soveltuvuuskokeeseen voivat ilmoittautua vain ne oppilaat, jotka ovat muuttaneet Helsinkiin joulukuun 2020 jälkeen. Vuosiluokkien 2 - 6 soveltuvuuskokeisiin voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet.


[9.3.2021]

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.
  
Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   
  
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot. 

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa 

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
  
Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  
  
Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  
  
Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:
Lukiot Helsingissä
Stadin AO

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.  
  
Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.  
  
Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.  

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.

[15.1.2021]

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen keskiviikkona 20.1.2021 Käpylän peruskoululla

osoite: Väinölänkatu 7, liikuntasali, käynti Väinölänkadun puolelta
klo 8 -10 ja klo 17 -19.

Helsingissä koulutulokkaiden ilmoittautuminen tehdään pe 29.1.2021 mennessä sähköisesti ASTI-järjestelmässä asti.hel.fi tai koululla 20.1.21 klo 8-10 tai 17-19. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi huoltajien toivotaan ilmoittautuvan ASTI-järjestelmässä.
Myös koululla ilmoittaudutaan ensisijaisesti ASTI-järjestelmän kautta. Ota koululle mukaan tunnistautumiseen tarvittavat tunnistusvälineet (esim. pankkitunnukset) sekä kotiin postitettu oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen lähikoulu.

Ilmoittautuessa noudatetaan voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeita ja koulun henkilöstö käyttää maskeja, huolehtii tehostetusti käsihygieniasta ja turvavälien noudattamisesta.

Kouluun saapuessa huoltajilla on mahdollisuus käsienpesuun ja/tai käsidesin käyttöön ja kertakäyttömaskeja on tarjolla. Ilmoittautuminen järjestetään Väinölän rakennuksen liikuntasalissa. Saliin on sijoitettu tietokoneita, joiden näppäimistö puhdistetaan joka käytön jälkeen. 

Koulun henkilöstö rajaa sisään tulevien huoltajien määrää (enintään 6 hlöä kerralla). Kotona valmiiksi täytetyille ilmoittautumislomakkeille on varattu palautuslaatikko.

Tässä linkki lomakkeeseen, jonka voi käydä jättämässä koululle:
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/lomakkeet/kouluun-ilmoittautuminen.pdf

Tämä ohjeistus perustuu KASKOn kriisiryhmän koronalinjauksiin.


[1.12.2020]

Luonto ja tiede -painotteinen opetus Käpylän peruskoulussa alkaen 7. luokalta

Miten ja milloin hakeudutaan?

Painotettuun luonto ja tiede -opetukseen alkaen 7. luokalta haetaan Wilma-järjestelmän kautta viimeistään 15.12.2020.
Soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina 15.1.2021 klo 9 alkaen.
Tilaisuuteen ei tule erillistä kutsua. Mukaan ei tarvitse ottaa omia välineitä.
Kokoontumispaikka ja -aika on klo 8.45 Hykkylän rakennuksen ala-aula, os. Mäkelänkatu 93.

Tutustu luonto ja tiede -opetukseen https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kapylan-peruskoulu/opetus/painotettu-opetus/luonto-+tiede

[1.12.2020]

Kaksikielinen suomi-espanja-opetus Käpylän peruskoulussa alkaen 1. luokalta

Kenelle kaksikielinen opetus on tarkoitettu?

Oppilaalle, joka puhuu sujuvasti molempia kieliä

Miten kaksikieliselle luokalle hakeudutaan?

Kaksikieliseen opetukseen pyrkiville järjestetään soveltuvuuskoe 3.2.2021. Soveltuvuuskokeeseen tulee ilmoittautua joko 
- paikan päällä koululla 20.1.2021 klo 8-10 tai 17-19 tai
- lähettämällä hakemuslomake 20.1.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen jukka.tolvanen(at)hel.fi. Linkki hakemuslomakkeeseen Kaskon sivuilla. 
Ohjeet hakemuslomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä Kaskon sivulla.
Kokeessa tulee osata puhua suomeksi ja espanjaksi sekä ymmärtää ohjeita molemmilla kielillä.
Tarkemmat ohjeet hakemisesta ja soveltuvuuskokeiden järjestelyistä löytyvät molemmilla kielillä osoitteesta espanjanluokka.net

Miten kaksikielinen opetus toteutetaan?

opetus noudattaa Käpylän peruskoulun opetussuunnitelmaa. Koko peruskoulun aikana n. 30 % opetuksesta toteutetaan espanjaksi.
Alakoulussa (luokka-asteet 1-6) kaksikieliset luokat toimivat yhdysluokkina (1-2, 3-4 ja 5-6) ja niillä on kolme tuntia espanjaa äidinkielenä viikossa.
Yläkoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia espanjaksi ja kaksi tuntia espanjaa äidinkielenä viikossa.

Miten saan lisätietoa?

torstaina 14.1.2021 klo 8.15-9 järjestetään vielä tiedotustilaisuus etänä, kirjautumislinkki tulee myöhemmin espanjanluokka.net -sivuille

[25.11.2020]

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ohjesivut peruskouluun ilmoittautumisesta.
Sivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto ensi syksyn 2021 koulutulokkaiden huoltajille:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/

[16.11.2020]

Tärkeää tietoa kaikille nykyisille 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen 7.-luokalle siirtymisestä!

Jokaisen 6.-luokan oppilaan huoltajan tulee tarkistaa Wilmassa "Oppilaskortti 7. vuosiluokalle"-lomakkeen tiedot ja tallentaa/lähettää lomake riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla opiskella. 
Wilma-lomake siis on tallennettava, vaikka oppilas jatkaisikin Käpylän peruskoulussa 6. luokalta yläkouluun.
Hakuaika yläkoulun soveltuvuuskoeluokille on alkanut, viimeinen hakupäivä on 15.12.2020.

Yllämainitulla Wilma-lomakkeella voi hakea enintään kolmeen opetukseen. Hakija asettaa opetukset ja niitä tarjoavat koulut Wilma-lomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen. Haku on sitova. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen hakukohteeseen, häntä ei huomioida toissijaisiksi tai kolmanneksi asetettujen opetusten oppilaaksiotossa. 

[9.11.2020]
KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen, joka toteutetaan etänä verkon välityksellä (Google Meet)
tiistaina 24.11.2020 klo 17 – 18

Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia koulun aloitukseen liittyen.

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus

Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:
• oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)
• alueen koulut
• alueen koulujen kieliohjelmat
• painotetun opetuksen oppilaaksiotto (tarkemmin klo 18 alkaen)

Huoltajat voivat esittää tilaisuuden aikana kysymyksiä chatin välityksellä oppilaaksiottoon liittyen. Tilaisuuden jälkeen rehtoreille voi soittaa tai esittää jatkokysymyksiä klo 18 – 18.30.

TERVETULOA KOULUINFOON!

• rehtori Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82063, sirpa.kopsa(at)hel.fi
• virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82080, jukka.tolvanen(at)hel.fi
• rehtori Sari Sola (Yhtenäiskoulu), p. 09 310 82301, sari.sola(at)hel.fi
• rehtori Milja Mäntynen (Koskelan ala-aste), p. 09 310 72015, milja.mantynen(at)hel.fi

LIITTYMISLINKKI TIEDOTUSTILAISUUTEEN: https://meet.google.com/njv-xisw-vby


[2.11.2020]

7. luokalta alkavan luonto ja tiede-opetuksen tiedotustilaisuus maanantaina 2.11.2020 klo 17-18

Lähetyksessä on aluksi lyhyt osuus Käpylän peruskoulusta yleisesti. Luonto ja tiede -kurssien opettajat kertovat painotetusta opiskelusta osana koulun muuta opetusta.
Tilaisuus alkaa klo 17, Google Meet -liittymislinkki tilaisuuteen: https://meet.google.com/udd-urpy-spd  
HUOM tämä on uusi linkki! 


[2.11.2020]

Yleistä tietoa ensi vuoden seiskoille mm. opiskelusta Käpylän peruskoulussa

Opetuksen ja koulunkäynnin rakenteista

Oppilaat opiskelevat omissa perusopetusryhmissään. Normaaliaikoina eri ikäluokkien välillä on paljon yhteistyötä ja oppimista tapahtuu yhteisissä tapahtumissa.

Koulussamme opiskelee paljon niin yleis- kuin erityisoppilaita. Koulumme toimii kaikkien koulu -periaatteella.

Luokkakoot vaihtelevat niin, että tänä vuonna yläkoulun oppilasryhmissä on luokasta riippuen 14 – 25 oppilasta. Pienin ryhmä on 8.vuosiluokan suomi-espanja-luokka, suurin 7.vuosiluokan luonto ja tiede –soveltuvuuskoeluokka. Luokkien kokoonpanot muuttuvat alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Uusien 7-luokkalaisten ryhmäytymistä järjestävät tukioppilaat yhdessä Käpylän YhdyskuntaKlubin ja koulun aikuisten kanssa.

Koulun oppilaat opiskelevat erityisesti syksyisin ja keväisin läheisellä kasvitarhalla.
Kasvitarha on erinomainen opiskeluympäristö eri-ikäisille oppijoille. Siellä isommat oppilaat voivat ohjata nuorempiaan luontevassa ympäristössä. Lisäksi kasvitarhan satoa käytetään monella tavalla kaikkien oppilaiden iloksi, mm. kotitalouden opetuksessa.

Yläkoululaisten retkeilykerhon retkillä eri-ikäiset oppilaat pääsevät tutustumaan lähiseutujen luontokohteisiin ja tutustuvat samalla muihin yläkoulun oppilaisiin. Retket kestävät viikonloppuisin perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään.

Valinnaisuudesta ja painotusopetuksesta

Seitsemännellä luokalla opiskellaan lähinnä yhteisiä aineita. Luonto ja tiede –painotuksessa opiskelevilla on yksi lisätunti/viikko.

Kahdeksannella vuosiluokalla oppilaalla on kaksi pitkää valinnaisainetta (2 t/vko, kahden vuoden ajan). Toinen pitkistä valinnaisaineista on taito- tai taideaine (kotitalous, kuvataide, käsityö, musiikki). Luonto ja tiede –painotuksessa opiskelevilla lyhytkurssit korvautuvat seuraavilla kursseilla: kasvitarhan vuosi, tiedetemput, ohjelmointi ja keittiökemiaa.

Kahden A-kielen oppilas valitsee yhden pitkän valinnaisaineen, joka on taito- tai taideaine.

Yhdeksännellä vuosiluokalla luonto ja tiede –painotuksessa opiskelevilla on kaksi lisätuntia viikossa. Kurssisisältöinä ovat tähtitiede, ympäristövaikuttaminen ja kaupunkimaantiede.

Uusia oppiaineita ja oppituntien määriä

Yläkoulussa uusina oppiaineina alkavat kotitalous, terveystieto sekä opintojen ohjaus.
Lisäksi luokan ja oppilaiden asioista huolehtii luokanvalvoja. Käpylän peruskoulussa useilla luokilla on kaksi valvojaa.
Opiskelua yläkoulussa on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Luokanvalvojat opettavat yleensä jossakin aineessa koko luokkaa. Vuosiluokan 7 alussa luokanvalvojat pitävät viikoittain KiVa –tunteja (kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma).

Opiskelu tapahtuu pääosin klo 8.15 – 15.15. Joissakin poikkeustilanteissa tunnit saattavat jatkua 16.15 saakka, mutta se on harvinaista.

Opiskelun turvallisuus

Oppilaille suunnattujen kyselyiden perusteella on Käpylän peruskoulussa todettu seuraavaa:
- koulussa ei ole ilmennyt mopotusta
- kiusaamista esiintyy keskimääräistä vähemmän. Tieto perustuu kouluterveystutkimukseen ja luokkakohtaisiin hyvinvointikyselyihin.
Huoltajille ja oppilaille (luokka-asteet 1, 5 ja 8) suunnatun kyselyn perusteella nimettiin luokka-astekohtaiset KiVa-kouluselvittelijät.
Isommat oppilaat järjestävät nuoremmille oppilaille välituntiliikuntaa.
Yhteistyö Käpylän Yhdyskuntaklubin kanssa on tiivistä.

Oppimisen tukeminen

Tukiopetusta ei toistaiseksi ole rajattu: kaikilla oppilailla on mahdollisuus saada tukiopetusta ensisijaisena tukijärjestelynä.
Osa-aikaisia erityisopettajia on tänä vuonna viisi, joista vakinaisessa virassa neljä.
Oppilashuollon henkilöitä, kuten koulukuraattori ja -psykologi sekä terveydenhoitaja, on paikalla joka päivä, lisäksi yksi täysipäiväinen opo sekä toinen osa-aikainen opo.

A1- ja A2-kielet

Käpylän peruskoulussa A-kielinä opiskellaan espanjaa ja / tai englantia.
A-kieltä yhdessä lapsen kanssa valitessa huoltaja myös sitoutuu tukemaan kielen opiskelun jatkamisessa yläkoulun loppuun asti. Jos oppilas joutuu harkitsemaan A-kielen mahdollista lopettamista, käydään siitä keskustelu luokan- ja kielenopettajan, kotiväen ja oppilaan kesken. Lopettamisen syy voi olla yleiset oppimiseen liittyvät ongelmat, mm. lukivaikeus.

Espanjan kieltä kuulee Suomessa harvemmin kuin englantia. Kotona opintoja voidaan tukea esim. valitsemalla ohjelmiin tai peleihin espanjankielisen vaihtoehdon tai opiskelemalla kieltä yhdessä oppilaan tahdissa. Koulu antaa espanjan kielen tukiopetusta, jos siihen ilmenee tarvetta.

Toisen A1-kielen oppimäärän voi tietyin edellytyksin muuttaa A2-oppimääräksi. Päättötodistukseen A2-kielestä voi pyytää ns. suoritusmerkinnän. Tällöin kielen arvosana ei vaikuta jatkohakuun.

Oppimistuloksista ja jatkosijoittumisesta

Käpylän peruskoulun oppilaat osallistuvat vuosittain niin valtakunnallisiin kuin monikansallisiiin kokeisiin. Oppilaat osallistuvat myös kansallisiin arviointeihin ja Pisa-tutkimuksiin.
Oppimistulokset ovat olleet keskimääräistä parempia, osin jopa erinomaisia.

Noin 60 % oppilaista jatkaa toiselle asteelle lukioihin ja 35 % ammatillisiin oppilaitoksiin. Prosenttiosuudet vaihtelevat vuosittain, mutta tämä on keskimääräinen suhde.

Painotettu luonto ja tiede-opiskelu

Painotettuun opetukseen hakeudutaan aina soveltuvuuskokeella.
Soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita oppilaita valitaan 24 – 32 (Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ohje oppilasmäärästä puuttuu vielä, tilanne 11/2020).

Tervetuloa kokemaan, tutkimaan ja toimimaan!

Käpylän peruskoulussa pääset opiskelemaan luonnossa ja luokassa, hoitamaan kasvitarhaa* ja retkeilemään koulun retkeilykerhon retkillä**. Pääset myös opettamaan muita koulun oppilaita mm. planetaariota käyttäen ja tutustut ympäristövaikuttamiseen.

Vierailu- ja retkeilykohteita ovat mm:

Vanhankaupunginlahden linturetket, Vantaanjoen kalaretket, Sea Life, Korkeasaari, Luonnontieteellinen museo, Suomenlinna, lähimetsät ja suot, jätevedenpuhdistamo, jätteenpolttolaitos sekä Tähtitorninmäen observatorio.

Luonto ja tiede -painotuksen teemat vuonna 2020
7-lk Tutkijaksi kasvaminen & retkeily + Vesi & ilma
8-lk Kasvitarhan vuosi + tiedetemppuja & ohjelmointia + keittiökemiaa
9-lk Tähtitiede, ympäristövaikuttaminen, kaupunkimaantiede

LuTi-oppilaan viikottaiset tuntimäärät ja arviointi
7-lk: 1 vuosiviikkotunti yli perustuntien
8-lk: 2 vuosiviikkotuntia vaikuttavat lyhyiden valinnaiskurssien valintoihin
9-lk: 2 vuosiviikkotuntia yli perustuntien
Luonto- ja tiede-kokonaisuudet vaikuttavat oppiaineiden (fysiikka, kemia, biologia ja maantiede) arviointiin erityisesti 9. luokalla.

* Käpylän peruskoululla on käytössään parin aarin kokoinen kasvimaa, joka sijaitsee lähellä koulua. Kasvimaa näyttelee olennaista osaa biologian ja kotitalouden opiskelussa. LuTi-oppilaana pääset osallistumaan kasvimaan vuoteen kiinteämmin.

** Käpylän peruskoulun retkeilykerho on kaikille koulun yläkoululaisille tarkoitettu kerho, jossa oppilaat voivat osallistua vuosittain neljälle kahden yön retkelle pääkaupunkiseudun luontokohteissa. Viikonloppuisin järjestettävien suosittujen retkien tavoitteena on opettaa retkeilytaitoja, itsetuntemusta ja tutustuttaa oppilaita lähialueen retkikohteisiin.
Opiskeluun kuuluu retkeilyä, kasvitarhatyöskentelyä, planetaarioon tutustumista sekä painotusaineen puitteissa erilaisia tutustumiskäyntejä ja retkiä.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 16.11. – 15.12.2020 välisenä aikana Wilma-lomakkeella. Samalla lomakkeella voi hakea yleisopetukseen mihin tahansa kouluun tai muuhun soveltuvuuskokeeseen.

Hyvää marraskuun aikaa !

[3.9.2020]

Tietoa tulevasta ysien yhteishausta ja 8.-9.-luokkalaisten TET-harjoittelusta
(tullaan tutuiksi-illan 1.9.2020 opinto-ohjaajien terveiset): 

​YHTEISHAKU​
- hakuaika on helmi-maaliskuussa​, lopullinen pääsy tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen perusteella ​

Oppilas täyttää haun osoitteessa www.opintopolku.fi koulun opinto-ohjaajan ohjeen mukaan​
- viisi hakutoivetta, siinä järjestyksessä kuin haluaa tulla valituksi​
- vain YHTEEN hakutoiveeseen​ voi päästä
- hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan jälkeen​
- haun mahdolliset liitteet toimitettava kouluihin hakuaikana

Lukioiden valintaperusteet
- lukuaineiden (äidinkieli, kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, uskonto tai ET, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto) keskiarvo ​
- lisäksi valintaperusteena voidaan käyttää pääsykoetta, lausuntoja, harrastuneisuutta jne.​
Alin keskiarvo Helsingissä keväällä 2020 oli 7,50 ja korkein 9,85​

Ammattiopintojen valintaperusteet
- perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna​
- kaikkien aineiden keskiarvo​
- painotetut arvosanat​
- ensimmäinen hakutoive​
- mahdollinen pääsykoe ​

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN​ eli TET
Tarkoituksena tutustuttaa oppilaita työelämään ja erilaisiin ammatteihin​
Tutustuminen antaa vinkkejä omaa ammatinvalintaa varten ja antaa kuvaa nykyisen työelämän vaatimuksista ​

9.luokkalaisten TET-viikko 5.-9.10.2020​ eli ennen syyslomaa
8.luokkalaisten TET-viikko 3.-7.5.2021​
27.01.2023 11:52