Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[11.5.2021]
Tietoja ensi lukuvuodesta 2021-2022 ja koulun aloituksesta

syyslukukausi ke 11.8. - ke 22.12.2021
kevätlukukausi ma 10.1. - la 4.6.2022
syysloma ma 18.10. - su 24.10.2021
joululoma to 23.12.2021 - su 9.1.2022
talvilomaviikko ma 21.2. - su 27.2.2022
pääsiäisloma pe 15.4. - ma 18.4.2022
Koulukohtainen lauantaityöpäivä Kirmyjäiset la 25.9.2021 ja vastaava vapaa helatorstain jälkeinen pe 27.5.2022.

Jaksot, yhteensä 189 koulupäivää
1. 11.8. - 15.10.2021 (49 päivää)
2. 25.10. - 22.12.2021 (42 päivää)
3. 10.1. - 21.3.2022 (45 päivää)
4. 22.3. - 4.6.2022 (52 päivää)

TET-jaksot (viisi koulupäivää)
9.-luokkalaiset 4.-8.10.2021
8.-luokkalaiset 4.-8.4.2022
Pidennetyn yksilöllistetyn opetuksen erityisoppilaiden TET-jaksot sovitaan oppilaskohtaisesti.

7.-luokkalaiset avustavat Hykkylän oppilasravintolassa yksi-kaksi päivää lukuvuoden aikana.

Taksvärkkipäivä pidetään mahdollisesti.

Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2021 seuraavasti:
1-luokat klo 9.00 Untamon piha
2-luokat klo 8.30 Untamon piha

3-luokat klo 8.30 Amerin puisto
4-luokat klo 9.15 Amerin puisto

5-luokat klo 9.00 Väinölän piha
6-luokat klo 8.30 Väinölän piha

7-luokat klo 9.30 Hykkylän piha
8-luokat klo 9.00 Hykkylän piha

9A ja 9B klo 8.30 Hykkylän piha
9C ja 9D klo 10.00 Hykkylän piha


[3.5.2021]

Haku 1.–7. luokkien vapaille oppilaspaikoille Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja-opetukseen lukuvuonna 2021-2022

Kaskon (Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan) sivulta Hakeutuminen erikieliseen opetukseen löytyy tiedot siitä, kuka ja miten voi hakeutua ensi lukuvuonna alkavan kaksikielisen suomi-espanja-opetuksen vapaille oppilaspaikoille.

Ilmoittautuminen alkaa 17.5. ja päättyy 30.7.2021. Soveltuvuuskoe järjestetään to 5.8.2021.
Luokka-asteille 8-9 ei oteta uusia oppilaita. Luokka-asteilla 3-4 ei ole vapaita oppilaspaikkoja. 
Elokuun 1. ja 7. luokan kokeeseen voivat ilmoittautua vain ne oppilaat, jotka ovat muuttaneet Helsinkiin joulukuun 2020 jälkeen. Vuosiluokkien 2, 5 ja 6 osalta soveltuvuuskokeisiin voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet.

Lue koko tiedote Kaskon verkkosivulta

Admission schedule for bilingual Finnish-Spanish education in Käpylä Comprehensive School

The application for basic education in bilingual education opens 17 May and closes 30 July.
The aptitude test date is on 5 August 2021. The test is arranged only for grades that have free places left.
No afree place for grades 8-9 and 3-4.
The aptitude test for grades 1 and 7 is only available for students who have moved to Helsinki after December 2020. For an aptitude test for grades 2, 5 and 6, anyone who is interested can enrol.
Read all the information in Admission schedules-page

[30.3.2021]

Haku 1.–7. luokkien vapaille paikoille Käpylän peruskoulun kaksikieliseen suomi-espanja-opetukseen

Ilmoittautumisohjeet tulevat Kaskon (Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan) ja koulun omille verkkosivuille 1.5.2021 mennessä.

Ilmoittautumisaika soveltuvuuskokeeseen on 17.5.–30.7.2021. Koepäivä on torstai 5.8.2021.
Soveltuvuuskoe järjestetään vain niille vuosiluokille, joissa on paikkoja vapaana.

1. ja 7. luokan soveltuvuuskokeeseen voivat ilmoittautua vain ne oppilaat, jotka ovat muuttaneet Helsinkiin joulukuun 2020 jälkeen. Vuosiluokkien 2 - 6 soveltuvuuskokeisiin voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet.


[9.3.2021]

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.
  
Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   
  
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot. 

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa 

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
  
Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  
  
Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  
  
Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:
Lukiot Helsingissä
Stadin AO

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.  
  
Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.  
  
Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.  

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.

[15.1.2021]

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen keskiviikkona 20.1.2021 Käpylän peruskoululla

osoite: Väinölänkatu 7, liikuntasali, käynti Väinölänkadun puolelta
klo 8 -10 ja klo 17 -19.

Helsingissä koulutulokkaiden ilmoittautuminen tehdään pe 29.1.2021 mennessä sähköisesti ASTI-järjestelmässä asti.hel.fi tai koululla 20.1.21 klo 8-10 tai 17-19. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi huoltajien toivotaan ilmoittautuvan ASTI-järjestelmässä.
Myös koululla ilmoittaudutaan ensisijaisesti ASTI-järjestelmän kautta. Ota koululle mukaan tunnistautumiseen tarvittavat tunnistusvälineet (esim. pankkitunnukset) sekä kotiin postitettu oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen lähikoulu.

Ilmoittautuessa noudatetaan voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeita ja koulun henkilöstö käyttää maskeja, huolehtii tehostetusti käsihygieniasta ja turvavälien noudattamisesta.

Kouluun saapuessa huoltajilla on mahdollisuus käsienpesuun ja/tai käsidesin käyttöön ja kertakäyttömaskeja on tarjolla. Ilmoittautuminen järjestetään Väinölän rakennuksen liikuntasalissa. Saliin on sijoitettu tietokoneita, joiden näppäimistö puhdistetaan joka käytön jälkeen. 

Koulun henkilöstö rajaa sisään tulevien huoltajien määrää (enintään 6 hlöä kerralla). Kotona valmiiksi täytetyille ilmoittautumislomakkeille on varattu palautuslaatikko.

Tässä linkki lomakkeeseen, jonka voi käydä jättämässä koululle:
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/lomakkeet/kouluun-ilmoittautuminen.pdf

Tämä ohjeistus perustuu KASKOn kriisiryhmän koronalinjauksiin.


[1.12.2020]

Luonto ja tiede -painotteinen opetus Käpylän peruskoulussa alkaen 7. luokalta

Miten ja milloin hakeudutaan?

Painotettuun luonto ja tiede -opetukseen alkaen 7. luokalta haetaan Wilma-järjestelmän kautta viimeistään 15.12.2020.
Soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina 15.1.2021 klo 9 alkaen.
Tilaisuuteen ei tule erillistä kutsua. Mukaan ei tarvitse ottaa omia välineitä.
Kokoontumispaikka ja -aika on klo 8.45 Hykkylän rakennuksen ala-aula, os. Mäkelänkatu 93.

Tutustu luonto ja tiede -opetukseen https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kapylan-peruskoulu/opetus/painotettu-opetus/luonto-+tiede

[1.12.2020]

Kaksikielinen suomi-espanja-opetus Käpylän peruskoulussa alkaen 1. luokalta

Kenelle kaksikielinen opetus on tarkoitettu?

Oppilaalle, joka puhuu sujuvasti molempia kieliä

Miten kaksikieliselle luokalle hakeudutaan?

Kaksikieliseen opetukseen pyrkiville järjestetään soveltuvuuskoe 3.2.2021. Soveltuvuuskokeeseen tulee ilmoittautua joko 
- paikan päällä koululla 20.1.2021 klo 8-10 tai 17-19 tai
- lähettämällä hakemuslomake 20.1.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen jukka.tolvanen(at)hel.fi. Linkki hakemuslomakkeeseen Kaskon sivuilla. 
Ohjeet hakemuslomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä Kaskon sivulla.
Kokeessa tulee osata puhua suomeksi ja espanjaksi sekä ymmärtää ohjeita molemmilla kielillä.
Tarkemmat ohjeet hakemisesta ja soveltuvuuskokeiden järjestelyistä löytyvät molemmilla kielillä osoitteesta espanjanluokka.net

Miten kaksikielinen opetus toteutetaan?

opetus noudattaa Käpylän peruskoulun opetussuunnitelmaa. Koko peruskoulun aikana n. 30 % opetuksesta toteutetaan espanjaksi.
Alakoulussa (luokka-asteet 1-6) kaksikieliset luokat toimivat yhdysluokkina (1-2, 3-4 ja 5-6) ja niillä on kolme tuntia espanjaa äidinkielenä viikossa.
Yläkoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia espanjaksi ja kaksi tuntia espanjaa äidinkielenä viikossa.

Miten saan lisätietoa?

torstaina 14.1.2021 klo 8.15-9 järjestetään vielä tiedotustilaisuus etänä, kirjautumislinkki tulee myöhemmin espanjanluokka.net -sivuille

[25.11.2020]

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ohjesivut peruskouluun ilmoittautumisesta.
Sivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto ensi syksyn 2021 koulutulokkaiden huoltajille:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/

[16.11.2020]

Tärkeää tietoa kaikille nykyisille 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen 7.-luokalle siirtymisestä!

Jokaisen 6.-luokan oppilaan huoltajan tulee tarkistaa Wilmassa "Oppilaskortti 7. vuosiluokalle"-lomakkeen tiedot ja tallentaa/lähettää lomake riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla opiskella. 
Wilma-lomake siis on tallennettava, vaikka oppilas jatkaisikin Käpylän peruskoulussa 6. luokalta yläkouluun.
Hakuaika yläkoulun soveltuvuuskoeluokille on alkanut, viimeinen hakupäivä on 15.12.2020.

Yllämainitulla Wilma-lomakkeella voi hakea enintään kolmeen opetukseen. Hakija asettaa opetukset ja niitä tarjoavat koulut Wilma-lomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen. Haku on sitova. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen hakukohteeseen, häntä ei huomioida toissijaisiksi tai kolmanneksi asetettujen opetusten oppilaaksiotossa. 

[9.11.2020]
KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen, joka toteutetaan etänä verkon välityksellä (Google Meet)
tiistaina 24.11.2020 klo 17 – 18

Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia koulun aloitukseen liittyen.

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus

Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:
• oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)
• alueen koulut
• alueen koulujen kieliohjelmat
• painotetun opetuksen oppilaaksiotto (tarkemmin klo 18 alkaen)

Huoltajat voivat esittää tilaisuuden aikana kysymyksiä chatin välityksellä oppilaaksiottoon liittyen. Tilaisuuden jälkeen rehtoreille voi soittaa tai esittää jatkokysymyksiä klo 18 – 18.30.

TERVETULOA KOULUINFOON!

• rehtori Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82063, sirpa.kopsa(at)hel.fi
• virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82080, jukka.tolvanen(at)hel.fi
• rehtori Sari Sola (Yhtenäiskoulu), p. 09 310 82301, sari.sola(at)hel.fi
• rehtori Milja Mäntynen (Koskelan ala-aste), p. 09 310 72015, milja.mantynen(at)hel.fi

LIITTYMISLINKKI TIEDOTUSTILAISUUTEEN: https://meet.google.com/njv-xisw-vby


[2.11.2020]

7. luokalta alkavan luonto ja tiede-opetuksen tiedotustilaisuus maanantaina 2.11.2020 klo 17-18

Lähetyksessä on aluksi lyhyt osuus Käpylän peruskoulusta yleisesti. Luonto ja tiede -kurssien opettajat kertovat painotetusta opiskelusta osana koulun muuta opetusta.
Tilaisuus alkaa klo 17, Google Meet -liittymislinkki tilaisuuteen: https://meet.google.com/udd-urpy-spd  
HUOM tämä on uusi linkki! 


[2.11.2020]

Yleistä tietoa ensi vuoden seiskoille mm. opiskelusta Käpylän peruskoulussa

Opetuksen ja koulunkäynnin rakenteista

Oppilaat opiskelevat omissa perusopetusryhmissään. Normaaliaikoina eri ikäluokkien välillä on paljon yhteistyötä ja oppimista tapahtuu yhteisissä tapahtumissa.

Koulussamme opiskelee paljon niin yleis- kuin erityisoppilaita. Koulumme toimii kaikkien koulu -periaatteella.

Luokkakoot vaihtelevat niin, että tänä vuonna yläkoulun oppilasryhmissä on luokasta riippuen 14 – 25 oppilasta. Pienin ryhmä on 8.vuosiluokan suomi-espanja-luokka, suurin 7.vuosiluokan luonto ja tiede –soveltuvuuskoeluokka. Luokkien kokoonpanot muuttuvat alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Uusien 7-luokkalaisten ryhmäytymistä järjestävät tukioppilaat yhdessä Käpylän YhdyskuntaKlubin ja koulun aikuisten kanssa.

Koulun oppilaat opiskelevat erityisesti syksyisin ja keväisin läheisellä kasvitarhalla.
Kasvitarha on erinomainen opiskeluympäristö eri-ikäisille oppijoille. Siellä isommat oppilaat voivat ohjata nuorempiaan luontevassa ympäristössä. Lisäksi kasvitarhan satoa käytetään monella tavalla kaikkien oppilaiden iloksi, mm. kotitalouden opetuksessa.

Yläkoululaisten retkeilykerhon retkillä eri-ikäiset oppilaat pääsevät tutustumaan lähiseutujen luontokohteisiin ja tutustuvat samalla muihin yläkoulun oppilaisiin. Retket kestävät viikonloppuisin perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään.

Valinnaisuudesta ja painotusopetuksesta

Seitsemännellä luokalla opiskellaan lähinnä yhteisiä aineita. Luonto ja tiede –painotuksessa opiskelevilla on yksi lisätunti/viikko.

Kahdeksannella vuosiluokalla oppilaalla on kaksi pitkää valinnaisainetta (2 t/vko, kahden vuoden ajan). Toinen pitkistä valinnaisaineista on taito- tai taideaine (kotitalous, kuvataide, käsityö, musiikki). Luonto ja tiede –painotuksessa opiskelevilla lyhytkurssit korvautuvat seuraavilla kursseilla: kasvitarhan vuosi, tiedetemput, ohjelmointi ja keittiökemiaa.

Kahden A-kielen oppilas valitsee yhden pitkän valinnaisaineen, joka on taito- tai taideaine.

Yhdeksännellä vuosiluokalla luonto ja tiede –painotuksessa opiskelevilla on kaksi lisätuntia viikossa. Kurssisisältöinä ovat tähtitiede, ympäristövaikuttaminen ja kaupunkimaantiede.

Uusia oppiaineita ja oppituntien määriä

Yläkoulussa uusina oppiaineina alkavat kotitalous, terveystieto sekä opintojen ohjaus.
Lisäksi luokan ja oppilaiden asioista huolehtii luokanvalvoja. Käpylän peruskoulussa useilla luokilla on kaksi valvojaa.
Opiskelua yläkoulussa on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Luokanvalvojat opettavat yleensä jossakin aineessa koko luokkaa. Vuosiluokan 7 alussa luokanvalvojat pitävät viikoittain KiVa –tunteja (kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma).

Opiskelu tapahtuu pääosin klo 8.15 – 15.15. Joissakin poikkeustilanteissa tunnit saattavat jatkua 16.15 saakka, mutta se on harvinaista.

Opiskelun turvallisuus

Oppilaille suunnattujen kyselyiden perusteella on Käpylän peruskoulussa todettu seuraavaa:
- koulussa ei ole ilmennyt mopotusta
- kiusaamista esiintyy keskimääräistä vähemmän. Tieto perustuu kouluterveystutkimukseen ja luokkakohtaisiin hyvinvointikyselyihin.
Huoltajille ja oppilaille (luokka-asteet 1, 5 ja 8) suunnatun kyselyn perusteella nimettiin luokka-astekohtaiset KiVa-kouluselvittelijät.
Isommat oppilaat järjestävät nuoremmille oppilaille välituntiliikuntaa.
Yhteistyö Käpylän Yhdyskuntaklubin kanssa on tiivistä.

Oppimisen tukeminen

Tukiopetusta ei toistaiseksi ole rajattu: kaikilla oppilailla on mahdollisuus saada tukiopetusta ensisijaisena tukijärjestelynä.
Osa-aikaisia erityisopettajia on tänä vuonna viisi, joista vakinaisessa virassa neljä.
Oppilashuollon henkilöitä, kuten koulukuraattori ja -psykologi sekä terveydenhoitaja, on paikalla joka päivä, lisäksi yksi täysipäiväinen opo sekä toinen osa-aikainen opo.

A1- ja A2-kielet

Käpylän peruskoulussa A-kielinä opiskellaan espanjaa ja / tai englantia.
A-kieltä yhdessä lapsen kanssa valitessa huoltaja myös sitoutuu tukemaan kielen opiskelun jatkamisessa yläkoulun loppuun asti. Jos oppilas joutuu harkitsemaan A-kielen mahdollista lopettamista, käydään siitä keskustelu luokan- ja kielenopettajan, kotiväen ja oppilaan kesken. Lopettamisen syy voi olla yleiset oppimiseen liittyvät ongelmat, mm. lukivaikeus.

Espanjan kieltä kuulee Suomessa harvemmin kuin englantia. Kotona opintoja voidaan tukea esim. valitsemalla ohjelmiin tai peleihin espanjankielisen vaihtoehdon tai opiskelemalla kieltä yhdessä oppilaan tahdissa. Koulu antaa espanjan kielen tukiopetusta, jos siihen ilmenee tarvetta.

Toisen A1-kielen oppimäärän voi tietyin edellytyksin muuttaa A2-oppimääräksi. Päättötodistukseen A2-kielestä voi pyytää ns. suoritusmerkinnän. Tällöin kielen arvosana ei vaikuta jatkohakuun.

Oppimistuloksista ja jatkosijoittumisesta

Käpylän peruskoulun oppilaat osallistuvat vuosittain niin valtakunnallisiin kuin monikansallisiiin kokeisiin. Oppilaat osallistuvat myös kansallisiin arviointeihin ja Pisa-tutkimuksiin.
Oppimistulokset ovat olleet keskimääräistä parempia, osin jopa erinomaisia.

Noin 60 % oppilaista jatkaa toiselle asteelle lukioihin ja 35 % ammatillisiin oppilaitoksiin. Prosenttiosuudet vaihtelevat vuosittain, mutta tämä on keskimääräinen suhde.

Painotettu luonto ja tiede-opiskelu

Painotettuun opetukseen hakeudutaan aina soveltuvuuskokeella.
Soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita oppilaita valitaan 24 – 32 (Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ohje oppilasmäärästä puuttuu vielä, tilanne 11/2020).

Tervetuloa kokemaan, tutkimaan ja toimimaan!

Käpylän peruskoulussa pääset opiskelemaan luonnossa ja luokassa, hoitamaan kasvitarhaa* ja retkeilemään koulun retkeilykerhon retkillä**. Pääset myös opettamaan muita koulun oppilaita mm. planetaariota käyttäen ja tutustut ympäristövaikuttamiseen.

Vierailu- ja retkeilykohteita ovat mm:

Vanhankaupunginlahden linturetket, Vantaanjoen kalaretket, Sea Life, Korkeasaari, Luonnontieteellinen museo, Suomenlinna, lähimetsät ja suot, jätevedenpuhdistamo, jätteenpolttolaitos sekä Tähtitorninmäen observatorio.

Luonto ja tiede -painotuksen teemat vuonna 2020
7-lk Tutkijaksi kasvaminen & retkeily + Vesi & ilma
8-lk Kasvitarhan vuosi + tiedetemppuja & ohjelmointia + keittiökemiaa
9-lk Tähtitiede, ympäristövaikuttaminen, kaupunkimaantiede

LuTi-oppilaan viikottaiset tuntimäärät ja arviointi
7-lk: 1 vuosiviikkotunti yli perustuntien
8-lk: 2 vuosiviikkotuntia vaikuttavat lyhyiden valinnaiskurssien valintoihin
9-lk: 2 vuosiviikkotuntia yli perustuntien
Luonto- ja tiede-kokonaisuudet vaikuttavat oppiaineiden (fysiikka, kemia, biologia ja maantiede) arviointiin erityisesti 9. luokalla.

* Käpylän peruskoululla on käytössään parin aarin kokoinen kasvimaa, joka sijaitsee lähellä koulua. Kasvimaa näyttelee olennaista osaa biologian ja kotitalouden opiskelussa. LuTi-oppilaana pääset osallistumaan kasvimaan vuoteen kiinteämmin.

** Käpylän peruskoulun retkeilykerho on kaikille koulun yläkoululaisille tarkoitettu kerho, jossa oppilaat voivat osallistua vuosittain neljälle kahden yön retkelle pääkaupunkiseudun luontokohteissa. Viikonloppuisin järjestettävien suosittujen retkien tavoitteena on opettaa retkeilytaitoja, itsetuntemusta ja tutustuttaa oppilaita lähialueen retkikohteisiin.
Opiskeluun kuuluu retkeilyä, kasvitarhatyöskentelyä, planetaarioon tutustumista sekä painotusaineen puitteissa erilaisia tutustumiskäyntejä ja retkiä.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti 16.11. – 15.12.2020 välisenä aikana Wilma-lomakkeella. Samalla lomakkeella voi hakea yleisopetukseen mihin tahansa kouluun tai muuhun soveltuvuuskokeeseen.

Hyvää marraskuun aikaa !

[3.9.2020]

Tietoa tulevasta ysien yhteishausta ja 8.-9.-luokkalaisten TET-harjoittelusta
(tullaan tutuiksi-illan 1.9.2020 opinto-ohjaajien terveiset): 

​YHTEISHAKU​
- hakuaika on helmi-maaliskuussa​, lopullinen pääsy tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen perusteella ​

Oppilas täyttää haun osoitteessa www.opintopolku.fi koulun opinto-ohjaajan ohjeen mukaan​
- viisi hakutoivetta, siinä järjestyksessä kuin haluaa tulla valituksi​
- vain YHTEEN hakutoiveeseen​ voi päästä
- hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan jälkeen​
- haun mahdolliset liitteet toimitettava kouluihin hakuaikana

Lukioiden valintaperusteet
- lukuaineiden (äidinkieli, kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, uskonto tai ET, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto) keskiarvo ​
- lisäksi valintaperusteena voidaan käyttää pääsykoetta, lausuntoja, harrastuneisuutta jne.​
Alin keskiarvo Helsingissä keväällä 2020 oli 7,50 ja korkein 9,85​

Ammattiopintojen valintaperusteet
- perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna​
- kaikkien aineiden keskiarvo​
- painotetut arvosanat​
- ensimmäinen hakutoive​
- mahdollinen pääsykoe ​

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN​ eli TET
Tarkoituksena tutustuttaa oppilaita työelämään ja erilaisiin ammatteihin​
Tutustuminen antaa vinkkejä omaa ammatinvalintaa varten ja antaa kuvaa nykyisen työelämän vaatimuksista ​

9.luokkalaisten TET-viikko 5.-9.10.2020​ eli ennen syyslomaa
8.luokkalaisten TET-viikko 3.-7.5.2021​
11.05.2021 16:06