Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Kannelmäen peruskoulussa toimii vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä ensisijaisena tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä. Kannelmäen peruskoulussa Wilman kautta välitetään myös koulun toimintaa koskevia, vanhemmille suunnattuja tiedotteita. Wilma-tunnukset annetaan uusille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Tunnukset annetaan sille huoltajalle jonka luona oppilas asuu. Tämä huoltaja voi antaa tunnukset edelleen etähuoltajalle. Jos tunnukset ovat kateissa, ne voi pyytää koulusihteeriltä

Wilma on koulun ensisijainen tiedotuskanava koteihin. Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta käyttää Wilmaa, hänen tulee sopia luokanvalvojan kanssa miten hoidetaan poissaolojen selvittäminen ja muu yhteydenpito kodin ja koulun välillä.24.02.2021 11:43