Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Koulumme kieliohjelma on laaja. Lukuvuonna 2019 – 2020 koulussamme alkaa vuosiluokalla 1 kaksikielinen, kielirikasteinen suomi-englanti – opetus. Kielirikasteiseen opetukseen ei ole soveltuvuuskoetta. Tiedotamme opetuksesta koulutulokkaiden huoltajien tiedotustilaisuudessa tiistaina 15.1.2019 klo 17.30.

A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli.  Sen opiskelu aloitetaan nykyisin 1. vuosiluokalta. Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) opiskelu aloitetaan 4. vuosiluokalla.

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudennen luokan loppuun mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso.  Vapaaehtoinen kieli on valittaessa vapaaehtoinen, mutta valittuna se on sitova peruskoulun loppuun asti. Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opinnot alkavat 6. vuosiluokalla (B-kieli), mikäli oppilas ei ole aloittanut ruotsin opiskelua A1-kielenä.

Vuosiluokalla 8 on mahdollisuus valita B2-kieli. Koulussamme B2-kielet ovat osa oppilaan valinnaisainekokonaisuutta. B2-kielen opiskeluun sisältyy koulussamme myös yhden vuosiviikkotunnin laajuiset kielialueen kulttuuriopinnot.

Meillä voi opiskella eri kieliä seuraavasti:

KIELIOHJELMA 1.8.2019 alkaen (vuosiluokalla 1 aloittavat oppilaat)

  • A-kieli (1. lk): englanti, ranska, ruotsi, saksa
  • kielirikasteinen kaksikielinen suomi-englanti opetus alkaa vuosiluokalla 1
  • Vapaaehtoinen A-kieli (4. lk): englanti, ranska, saksa, venäjä
  • B-kieli (6.lk): ruotsi ja englanti
  • B2-kieli (8. lk): espanja, ranska, saksa, venäjä

Aloittavan A1- ja A2-kielen ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12.


KIELIOHJELMA 1.8.2018 alkaen

  • A-kieli (1. lk): englanti, ranska, ruotsi, saksa
  • Vapaaehtoinen A-kieli (4. lk): englanti, ranska, saksa ja venäjä
  • B-kieli (6.lk): ruotsi ja englanti
  • B2-kieli (8. lk): espanja, ranska, saksa, venäjä

Aloittavan A1- ja A2-kielen ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12. 
 14.01.2019 13:59