Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen ja lukioiden johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina ja huolehtivat opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun tai lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä. Johtokunta mm. hyväksyy koulun lukuvuosittaisen toimintasuunnitelman.

Huoltajat voivat ehdottaa Kannelmäen peruskoulun johtokuntaan keskuudestaan 5 jäsentä ja heille 5 varajäsentä sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Koulun opettajat ehdottavat keskuudestaan 3 opettajajäsentä ja heille varajäsenet. Koulun muu henkilöstö esittää keskuudestaan yhtä jäsentä ja hänelle varajäsentä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee näiden esitysten pohjalta koulumme johtokunnan syyskuussa nelivuotiskaudeksi 1.10.2021 – 30.9.2025.

Lisäksi oppilaat valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt. Johtokunta myöntää oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.

Johtokuntakausi 1.10.2021 – 30.9.2025


HUOLTAJAT 
 
NINA STRANDÉN  
SUSANNA INGSTRÖM  
HELI FRAMELIUS   
KARRI LEHTIÖ   
SUDHIR KARKI


VARAJÄSEN 

JENNI TAIKAMÄKI 
KAROLINA LAMROTH
APRIL FAJARDO 
TINO LINTUNEN 
OSKARI VUORI

 

 


OPETTAJAT 

 

KREETA LAURIVUORI-TARVONEN TAINA NYMAN  

HANNA SIRKIÄ  

 


VARAJÄSEN 

 
JERE RUOHORANTA 

ANTTI KALO 

ANNE AL-NASSER 


MUU HENKILÖKUNTA  

 
ANNELI PUKKILA  

 


VARAJÄSEN 
 
EMNET TARER 


Puheenjohtaja
NINA STRANDÉN 


Varapuheenjohtaja

SUSANNA INGSTRÖM 

 

 


Johtokunnan kokousten pöytäkirjat:

Lue 17.3.2022 pöytäkirja

Lue 14.10.2021 pöytäkirja


03.06.2022 14:10