Ajankohtaista

[25.4.2019] Uusi Kannelmäen leikkipuistorakennus korvaa leikkipuisto Kannelmäen ja Trumpetin tilat

Vuonna 1979 rakennetun leikkipuisto Trumpetin (Trumpettikuja) toiminta päättyi vuoden 2019 alussa. Leikkipuistorakennus on huonokuntoinen ja se puretaan. Sisätilat eivät enää soveltuneet pysyvään leikkipuistotoimintaan. Kevään 2019 aikana Trumpetin toimintaa on järjestetty leikkipuisto Kannelmäessä ja ulkotoimintana leikkipuisto Trumpetin pihalla. Koululaisten iltapäiväkerho on kevätlukukaudella toiminut Kannelmäen peruskoulun yhteydessä.

Koska myös leikkipuisto Kannelmäki (Kanneltie1a) on korjauksen tarpeessa, on kaupunki päättänyt korvata tilat uudella pysyvällä rakennuksella. Sijainti koulun vieressä tekee koululaisten iltapäivätoimintaan osallistumisen helpoksi. Vanhasta Trumpetin leikkipuistosta on matkaa uuteen leikkipuisto Kannelmäkeen 0,9 kilometriä. Kaupunki arvioi, että uusi leikkipuisto on valmis ja otetaan käyttöön elokuussa 2019 koulujen alkuun mennessä.

Leikkipuistojen Trumpetti ja Kannelmäki toiminnan muutoksesta on tiedotettu alueella 17.12.2018 asukastilaisuudessa ja leikkipuistojen asiaa käsitellään kasvatus- ja koulutus lautakunnassa 7.5.2019.

Uudet leikkipuistorakennuksen tilat on suunniteltu alueen asukkaiden ja leikkipuistotoiminnan tarpeita ajatellen ja ne mahdollistavat monipuolisen käytön. Lapsille ja lapsiperheille järjestetään avointa ja ohjattua toimintaa sekä koululaisille iltapäivä-ja loma-aikojen toimintaa. Leikkipuistotiloja vuokrataan kuntalaisille toiminta-aikojen ulkopuolella.

Toimintaa leikkipuisto Kannelmäen uusiin tiloihin ideoidaan yhdessä asukkaiden kanssa 14.5.2019
klo 10 -11 Leikkipuisto Kannelmäessä. Samalla on mahdollisuus tutustua Kannelmäen uuden leikkipuistorakennuksen tilasuunnitelmaan. Projektiarkkitehti Ulla Manninen esittelee suunnitelmaa ja vastaa kysymyksiin.

Tervetuloa!

Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus   
                       
Johtava leikkipuisto-ohjaaja Kalle Lindholm                    
(leikkipuistojen toiminta)                                                  
Puh. 09 310 41341, kalle.lindholm@hel.fi                        

Leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö
Hanna Linna
Puh. 09 310 41259, hanna.linna@hel.fi

[28.3.2019] Me-koulut starttasivat Kannelmäessä, Mellunmäessä ja Malmilla


Jussi Luoma, Sini Enqvist ja Sami Seppilä. Kuva: Nina Dale

Nuoret saavat toivomiaan harrastuksia, ja perheet otetaan tiiviisti mukaan koulun toimintaan.

​"Tuntuu hyvältä päästä tekemään konkreettisia asioita, joilla saa aikaan muutosta", Jussi Luoma sanoo.

Jussi Luoma, Sini Enqvist ja Sami Seppilä jalkautuivat tammikuussa Kannelmäen, Mellunmäen ja Malmin kouluihin kehittämään toimintaa yhdessä kouluyhteisöjen kanssa.

Me-koulut ovat yksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoisuutta vähentävän Mukana-ohjelman monista toimenpiteistä. Mukana-ohjelma on kaupungin strategiahanke, joka yhdistää eri toimialojen vahvuudet yhteen nuorten hyväksi.

Luoma aloitti Me-koulu-toiminnan Kannelmäen peruskoulussa nuoria kuuntelemalla. Kannelmäessä asuu erilaisia perheitä ja eriarvoisuus nuorten harrastusmahdollisuuksissa korostuu: toisilla lapsilla voi olla useita harrastuksia, toisilla ei yhtään.

Harrastustoimintaa haluttiin tarjota kaikille, joten Luoma tarttui toimeen kysymällä koululaisilta, mitä he haluaisivat harrastaa. 5.-8.-luokkalaisille tehdyn kyselyn tuloksena syntyi yhteensä 100 harrastustoivetta. Oppilaiden ideoiden ja toiveiden perusteella rakennetaan yhdessä nuorisotoimen kanssa tarjontaa maksuttomasta vapaa-ajan toiminnasta alueella, jotta kaikki lapset ja nuoret pääsisivät mukaan harrastamaan.

Luoman tavoitteena on lisätä harrastustoimintaa myös kouluissa. Kannelmäessä on jo aloitellut jujutsukerho, jossa oppilaat valmentavat toisiaan. Kyse on vertaistoiminnasta, jonka Luoma haluaisi kehittää valinnaiseksi aineeksi asti.

Koulussa on otettu käyttöön myös hiljaiset välitunnit: kerran päivässä oppilaiden on mahdollista vetäytyä rauhassa luokkahuoneeseen patjoille nauttimaan hiljaisuudesta.

Perheiden ehdoilla

Mellunmäessä Laakavuoren ala-asteen koulussa Me-koulun kehittämisasiantuntijat havaitsivat ykköstavoitteeksi perheiden osallistumisen lisäämisen lasten koulunkäyntiin.

"Avainsanoina ovat yhdessä tekeminen. Aloitimme järjestämällä kodin ja koulun illan, jonne kutsuttiin tokaluokkalaiset sekä heidän vanhempansa ja sisaruksensa", Sami Seppilä kertoo.

Toiminnan ideana on järjestää matalan kynnyksen yhteistä tekemistä, jossa perheet voivat tutustua toisiinsa ja koulun aikuisiin – ei ongelmakeskeisesti vaan pyrkimällä luomaan aitoja, positiivisia kohtaamisia. Kodin ja koulun illassa lapsille oli rakennettu temppurata ja vanhemmilla oli mahdollisuus rentoon keskusteluun kahvittelun äärellä. Jatkossa tarkoituksena on kehitellä vanhempi-lapsi-toimintaa, joka voisi pitää sisällään esimerkiksi kalastusretken tai kerhotoimintaa.

Oppilaiden ääni esiin

Malmin peruskoulussa Me-koulukehittäjät aloittivat tapaamalla koulun oppilaskuntaa, verso-oppilaita ja tukioppilaita.

"Näistä ryhmistä koottiin pienempi ydinryhmä, jota kehittäjät ovat alkaneet valmentaa aitoon oppilaslähtöiseen vaikuttamiseen. Koulun oppilaat ovat tuoneet esille useita luovia kehittämisratkaisuja, joilla parannetaan koulun viihtyvyyttä", Sini Enqvist kertoo.

Tavoitteena on luoda koululle aito osallisuuden kulttuuri ja kanava oppilaiden äänen esille tuomiseksi. Samalla oppilaita aktivoidaan etsimään itse ratkaisuja ongelmiin, verkostoitumaan ja myöhemmin kouluttamaan itselleen seuraajat, jotka jatkavat perinnettä koululla.

Me-kouluja toteuttavat Mukana-ohjelmassa yhdessä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Sosiaali- ja terveystoimiala, Me-säätiö sekä alueelliset kumppanit. Uudenlaisessa syrjäytymistä ehkäisevässä työssä tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ennaltaehkäisevästi - jo ennen ongelmien ilmaantumista.

Teksti: Nina Dale, viestintäasiantuntija, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


[5.3.2019] Ensi lukuvuoden 3.-luokkalaisten A1-kielet

Ensi lukuvuonna 2019–2020 kolmasluokkalaisillamme alkavat A1-kielinä englanti, saksa ja ranska. Ensisijaisia englannin valintoja oli 97, saksan 13 ja ranskan 16.

Aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12. Ruotsin valintoja oli 9, mistä syystä ryhmä ei valitettavasti toteudu.


[5.3.2019] Ensi lukuvuoden 4.-luokkalaisten A2-kielet

Ensi lukuvuonna 2019–2020 neljäsluokkalaisillamme alkavat A2-kielinä kaikki koulumme kieliohjelman kielet eli englanti, ranska, saksa ja venäjä.

Aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12. Ensisijaisia valintoja oli englannissa 16, ranskassa 23, saksassa 13 ja venäjässä 15.


[15.1.2019] Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden vanhemmille 15.1.2019 -illan diat 

[27.11.2018] 2. ja 3. luokkalaisten kielivalinnat

Tervetuloa kielivalintainfoon tiistaina 15.1.2019 klo 18.30, Kanneltien toimipiste, Kanneltie 1, juhlasali.

2. luokkalaiset tekevät A1-kielen valinnan 18.1.2019 mennessä.

Kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus valita vapaavalintainen ns. A2-kieli. Koulumme laajaan kieliohjelmaan voi tutustua koulun kotisivuilla https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/opetus/kielitarjonta/

 

[23.11.2018] KOULUTULOKKAIDEN ILMOITTAUTUMINEN TAMMIKUUSSA 2019   

Kuuntele

Vuonna 2012 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2019. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää ensi syksyn ekaluokkalaisille tammikuun alussa Tervetuloa kouluun -tietopaketin, joka sisältää oppivelvollisuusilmoituksen ja Tervetuloa kouluun -oppaan. Opas löytyy myös sähköisenä osoitteesta:
https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/perusopetus/ekaluokkalaisen_opas_2019_2020.pdf

Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille pidetään tiistaina 15.1.2019 klo 17.30 Kanneltien toimipisteessä, Kanneltie 1, juhlasali.

Lämpimästi tervetuloa!

Lukuvuonna 2019–2020 Kannelmäen peruskoulussa järjestetään 1. vuosiluokan opetusta kolmessa toimipisteessä: KANNEL (Kanneltie 1), RAITTI (Kaarelan raitti 1) ja TAMMI (Kuninkaantammi, Ultramariinikuja 4). Kuninkaantammen toimipiste aloittaa uutena yksikkönä elokuussa 2019 ja toimii aluksi Kuninkaantammen päiväkodin tiloissa.

Kannelmäen peruskouluun ilmoittaudutaan:

sähköisesti 7.-23.1.2019 osoitteessa wilma.edu.hel.fi tai

käymällä koululla keskiviikkona 23.1.2019 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00 osoitteessa Kanneltie 1 (kaikki koulutulokkaat).

Jos perhe muuttaa ilmoittautumispäivän jälkeen Kannelmäen peruskoulun oppilaaksiottoalueelle, huoltaja ottaa yhteyttä koulun rehtoriin.

Lapsi otetaan oppilaaksi Kannelmäen peruskouluun (oppilaaksiottopäätös). Lapsen tuleva koulun toimipiste määräytyy perheen kotiosoitteen mukaan (osoitteen mukainen lähin koulutalo). Tästä saatte tiedon kirjeitse myöhemmin keväällä. Tutustumistilaisuudet järjestetään toimipisteittäin toukokuussa.

ENSIMMÄINEN VIERAS KIELI

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä valitaan ensimmäinen vieras kieli.

Kannelmäen peruskoulu tarjoaa varhennettua A1-kielen opetusta 1. luokalla seuraavissa kielissä:

ENGLANTI, RANSKA, RUOTSI, SAKSA.

Koulussamme alkaa elokuussa 2019 ensimmäisellä vuosiluokalla kielirikasteinen kaksikielinen suomi-englanti opetus. Kielirikasteiseen opetukseen ei järjestetä soveltuvuuskoetta eikä opetukseen pääsemiseksi vaadita ennakkotietoja/-taitoja. Lisätietoa kielivalinnoista tiedotustilaisuudessa 15.1.2019.


[23.11.2018] 7. VUOSILUOKALLE SIIRTYMINEN


TIEDOTUSTILAISUUS 6. luokkalaisille ja huoltajille yläkouluun siirtymisestä pidetään koulussamme

tiistaina 8.1.2019 klo 17.30 Runonlaulajantien toimipisteessä, Runonlaulajantie 40, juhlasali.

Lämpimästi tervetuloa!

 

ILMAISUN SOVELTUVUUSKOEPAINOTETTU OPETUS

Opetuslautakunta teki 25.10.2016 päätöksen siitä, että Kannelmäen peruskoulu saa tehtäväkseen ilmaisun soveltuvuuskoepainotetun opetuksen järjestämisen. Painotettu opetus alkoi 7. vuosiluokalla elokuussa 2017.

Ilmaisun painotettuun opetukseen valitaan soveltuvuuskokeella 24 oppilasta.

Kannelmäen peruskoulussa ILMAISUN soveltuvuuskoe pidetään keskiviikkona 6.2.2019 klo 9.00 alkaen.

Ilmoittautumislomake soveltuvuuskokeeseen tulee palauttaa koulun kansliaan viimeistään 16.1.2019. Lähetämme lisätietoa ja ohjeita soveltuvuuskoetta varten ilmoittautumislomakkeessa ilmoittamaanne huoltajan sähköpostiin.

 

LISÄTIETOA KASKON INTERNETSIVUILTA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (KASKO) sivuilta löytyy kuudesluokkalaisen opas aikatauluineen ja ohjeineen:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan

Lomakkeita (ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen) saa kansliasta koulusihteeriltä. Lomakkeet löytyvät myös:

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/lomakkeet

 

VALINNAISET OPINNOT VUOSILUOKILLA 8-9

Kannelmäen peruskoulun opetussuunnitelma on luettavissa osoitteessa http://ops.edu.hel.fi

Uuden 1.8.2016 käyttöönotetun opetussuunnitelman myötä valinnaisiin opintoihin on tullut muutoksia.

7. luokalla ei opiskella uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaan valinnaisia opintoja. Poikkeuksena on ilmaisupainotus, johon valitut oppilaat opiskelevat yhden vuosiviikkotunnin ilmaisua 7. vuosiluokalla.

Oppilaan vuosiviikkotuntimäärä vuosiluokilla 7-9 on 30, poikkeuksena ilmaisupainotuksessa opiskelevat oppilaat, joiden tuntimäärä on 7. vuosiluokalla 31 vuosiviikkotuntia.

 

VALINNAISET OPINNOT 8. VUOSILUOKALLA

Taito- ja taideaineiden valinnaiset opinnot (3 vuosiviikkotuntia)

Oppilas valitsee seuraavista oppiaineista kaksi, joista opiskelee toista 2 vuosiviikkotuntia ja toista yhden vuosiviikkotunnin:

MUSIIKKI, KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, TEKNINEN TYÖ, TEKSTIILITYÖ

Valinnaiset opinnot (3 vuosiviikkotuntia)

Oppilas valitsee yhden seuraavista 3 vuosiviikkotunnin kokonaisuuksista:

ILMAISU (soveltuvuuskoeoton kautta)

B2-kieli: espanja, ranska, saksa ja venäjä +KOETAAN KULTTUURIA!

KANSAINVÄLISYYTTÄ!

KULTTUURIA!

MEDIAA!

TUTKI JA MIETI!

YRITÄ! (yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja)

 

VALINNAISET OPINNOT 9. VUOSILUOKALLA  

Taito- ja taideaineiden valinnaiset opinnot (2 vuosiviikkotuntia)

Oppilas valitsee yhden seuraavista oppiaineista, jota opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia:

MUSIIKKI, KOTITALOUS, KUVATAIDE, LIIKUNTA, TEKNINEN TYÖ, TEKSTIILITYÖ

Valinnaiset opinnot

Oppilas valitsee yhden seuraavista 3 vuosiviikkotunnin kokonaisuuksista:

ILMAISU (soveltuvuuskoeoton kautta)  

B2-kieli: espanja, ranska, saksa ja venäjä +KOETAAN KULTTUURIA!

KANSAINVÄLISYYTTÄ!

KULTTUURIA!

MEDIAA!

TUTKI JA MIETI!


[8.10.2018] Kanneltien Unicef-kävely perjantaina 12.10.2018

Kannelmäen peruskoulun Kanneltien yksikkö järjestää UNICEF-kävelyn 12.10.2018. Yhdessä UNICEFin kanssa oppilaat auttavat lapsia Malawissa, eteläisessä Afrikassa kouluihin, joissa on hyvä olla ja oppia.

Oppilaat pyytävät kotiväkeä sponsoroimaan liikuntasuorituksiaan itse valitsemallanne summalla. Summa kirjataan oppilaan sponsorikuoreen. Tapahtuman jälkeen oppilas näyttää UNICEF-kävelypassinsa, jonka tarrojen määrä kerrottuna valitsemallanne summalla määrittää kokonaislahjoituksen.

Sponsorina voi toimia kuka tahansa oppilaan lähipiirin aikuinen. Ohjeet lahjoituksen tekemiseen löydätte sponsorikuoresta. RAHAA EI TUODA KOULUUN, VAAN LAHJOITUKSET MAKSETAAN SUORAAN UNICEFIN TILILLE. Oppilas tuo kuoren kotiin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja palauttaa kuoren kouluun ennen kävelyä.


[26.9.2018] Kodin ja koulun päivä perjantaina 28.9. klo 8.30-9.15

Perjantaina 28.9. vietetään kansallista Kodin ja koulun päivää. Kaikissa toimipisteissämme (Raitti, Kannel ja Runo) on avoimet ovet klo 8.30-9.15. Luokanopettajat ja luokanvalvojat tiedottavat luokkakohtaisesti luokan tarkemmasta ohjelmasta.

Rehtorit ovat tavattavissa aamukahvien merkeissä Runonlaulajantien toimipisteessä klo 8.30 -10.00. Kahvituksesta vastaa ryhmä 9. luokan oppilaita.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!


[24.8.2018] Koko koulun vanhempainilta tiistaina 28.8. klo 18

Lukuvuoden ensimmäinen vanhempainilta järjestetään tiistaina 28.8.2018 klo 18.00 alkaen kaikissa koulutaloissamme (Kannel, Raitti ja Runo). Vanhempainilta on luokkakohtainen ja alkaa kokoontumisella klo 18.00 lapsen kotiluokassa. Lämpimästi tervetuloa!


[10.8.2018] Aamupäivätoiminta lukuvuonna 2018 - 2019

1.-2. luokan oppilaille järjestetään aamutoimintaa niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.30.  Aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.30 – 10.00 välisenä aikana.

Aamupäivätoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa. Aamupäivätoiminnassa ei tarjota aamupalaa ja se on maksutonta.

Aamupäivätoiminta järjestetään Leikkipuisto Kannelmäessä, Kanneltie 1a. Ohjaajina toimivat leikkipuiston ohjaajat. Aamutoiminta alkaa maanantaina 20.8.2018.

Aamutoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta valitsemalla Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus -> Aamutoimintaan ilmoittautuminen syksy 2018 -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot. Aamupäivätoiminnasta ei tehdä erillistä päätöstä vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää.


[7.8.2018] Koulupäivät torstaina 9.8.2018 ja perjantaina 10.8.2018

vuosiluokat 1-4 klo 9.00 – 12.00
vuosiluokat 5-9 klo 9.00 – 13.00

Työjärjestyksen mukainen koulutyö alkaa vuosiluokilla 2-9 maanantaina 13.8.2018 ja avoimen alun 1.-luokkalaisilla maanantaina 27.8.2018.


[7.8.2018] Huoltajien wilma-tunnukset

Koulutulokkaat

Wilman avainkoodit toimitetaan 1.-luokkalaisten oppilaiden huoltajille ensimmäisinä koulupäivinä reppupostissa oppilaiden mukana.

Seitsemäsluokkalaiset

Koulusta riippumattomista, oppilastietojärjestelmään tehdyistä muutoksista johtuen kaikille 7. vuosiluokan oppilaiden huoltajille joudutaan tekemään uudet Wilma-tunnukset. Avainkoodit postitetaan kotiin kirjepostilla tämän viikon aikana.


[6.8.2018] Poliisi kehottaa kertaamaan koulureitin ja liikennesäännöt yhdessä lapsen kanssa

Turvallinen koulutie on meidän yhteinen tehtävämme. Huomioi liikenteessä pienet koululaiset – omat sekä muiden.

Hyvä koululaisen huoltaja,

Pyydän, että käyt ennen uuden lukuvuoden alkua yhdessä lapsesi kanssa läpi koulumatkan sekä keskeiset liikennesäännöt. Jos viet oman lapsesi kouluun autolla, kehotamme huomioimaan myös muut pienet koululaiset. Huomiota tulee kiinnittää varsinkin suojatiesääntöihin ja ajonopeuksiin. Lasten liikkuminen voi olla vaikeasti ennakoitavaa, joten hidasta vauhtia siten, että ehdit reagoimaan yllättäviinkin tilanteisiin. Tämä ei koske ainoastaan autoilijoita, vaan myös esimerkiksi moottori- ja polkupyöräilijöitä.

Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä ensimmäisinä koulupäivinä. Valvontaa järjestetään erityisesti niiden koulujen ympärillä, jotka sijaitsevat valtakatujen välittömässä läheisyydessä.

Otimme viime syksynä Helsingin poliisissa käyttöön Whatsapp-numeron +358 50 342 2133, jonka kautta sekä lapset että aikuiset voivat olla kiireettömissä asioissa yhteydessä poliisiin. Viestejä voi lähettää esimerkiksi liikenteeseen, kiusaamiseen tai epäilyttävään toimintaan liittyvissä asioissa. Hätätapauksissa soita 112.

Koulumatkalla olevista vaaranpaikoista voi ilmoittaa myös suoraan Helsingin kaupungille osoitteessa hel.fi/kaupunkiymparisto/palaute.

Turvallinen koulutie on meidän yhteinen tehtävämme!

Ystävällisin terveisin

Helsingin poliisi


[6.8.2018] Syyslukukausi alkaa 9.8.2018

Koulu alkaa vuosiluokilla 1-9 kaikissa toimipisteissä torstaina 9.8.2018 klo 9.00.

Hyvää lukuvuoden alkua kaikille!JAA
26.04.2019 10:12