Suoraan sisältöön

Opetus

Lukuvuonna 2020-2021 Kankarepuiston peruskoulussa opiskellaan tunne ja vuorovaikutustaitoja 1 vuosiviikkotunti luokilla 1-6. Luokilla 7-9 tunne ja vuorovaikutustaitoja painotetaan osana opetusta. Tunnit ovat osa lukujärjestysten mukaisten oppiaineiden opetusta. 

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Jokaisella alakoulun luokalla on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja tai koulunkäynninohjaaja. Vuosittain jokainen oppilas osallistu vähintään kahteen ilmiöopiskelujaksoon, jolloin oppiaineita opiskellaan ilmiölähtöisesti. Ilmiöiden aiheet vaihtelevat ja oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan ilmiöiden aiheisiin. 

Useissa peruskouluissa 7. – 9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Painettujen oppikirjojen lisäksi käytetään digimateriaaleja. 22.02.2021 11:36

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma