Suoraan sisältöön

Opetus

Lukuvuonna 2021–2022 Kankarepuiston peruskoulussa opiskellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja 1 vuosiviikkotunti luokilla 1–6. Luokilla 79 tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan osana opetusta. Tunnit ovat osa lukujärjestysten mukaisten oppiaineiden opetusta.

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu opetuksen ja oppimisen tavoitteet, opetettavat oppiaineet, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Jokaisella alakoulun luokalla on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Koulussamme toteutetaan samanaikaisopetusta. Yhdessä oman opettajan kanssa usein työskentelee erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, koulunkäynninohjaaja, monikielinen ohjaaja tai kouluvalmentaja.

Vuosittain jokainen oppilas osallistuu vähintään kahteen ilmiöoppimisen jaksoon, jolloin oppiaineita opiskellaan ilmiölähtöisesti. Ilmiöiden aiheet vaihtelevat ja oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan ilmiöiden aiheisiin.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksuttomat oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Painettujen oppikirjojen lisäksi käytetään digimateriaaleja.

Kankarepuiston peruskoulun päivärakenne
● 8.30-10.00 2 oppituntia
● 10.00-10.15 välitunti
● 10.15-12.00 2 oppituntia ja lounas
● 12.00-12.30 välitunti
● 12.30-14.00 2 oppituntia
● 14.00-14.15 välitunti
● 14.15-15.45 2 oppituntia

Kankarepuiston peruskoulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Työelämäpainotteinen opetus (TEPPO)

Kankarepuiston peruskoulussa järjestetään 8.-luokkalaisille työelämäpainotteista opetusta (TEPPO).

TEPPO-opetukseen osallistuvat oppilaat valitsevat Työelämää! -valinnaisaineen ja tekevät lukuvuoden aikana useita työharjoittelujaksoja itse hakemillaan työpaikoilla. Työelämää! -valinnaisaineessa tutustutaan eri ammatteihin ja harjoitellaan työelämässä tarvittavia taitoja työelämäohjaajan tukemana.

TEPPO-toimintaan haetaan keväisin valinnaisaineita valittaessa, mutta mahdollisuuksien mukaan ryhmään voi päästä myös lukuvuoden aikana.

Lisätietoa: Sami Seppilä, sami.seppila@edu.hel.fi
28.08.2022 20:28

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma