Suoraan sisältöön

Yhteistyökumppanit

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Esi- ja alkuopetuksen (vuosiluokat 1-2) yhteistyöllä tuetaan lapsen siirtymistä päiväkodista kouluun. Moniammatillisella yhteistyöllä tehostetaan oppimisvaikeuksien varhaista toteamista ja kuntoutusta sekä ohjataan koulutulokas sijoittumaan tarkoituksenmukaiseen ryhmään. Toimimme yhteistyössä alueen päiväkotien kanssa.

Peruskoulun nivelvaiheen yhteistyö

Ala- ja yläluokkien nivelvaiheessa yhteistyömuotoja ovat koulujen välinen moniammatillinen konsultointi, yhteiset oppilastilaisuudet ja vierailut ala- ja yläkoulujen kesken.

Yhteistyö lähiyhteisöjen ja muiden hallintokuntien kanssa

Toimimme monin tavoin yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luonteva vuorovaikutus koulun ja muiden alueen toimijoiden kesken nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. leikkipuisto, päiväkodit, Nuorisoasiainkeskus, Malmin seurakunta, kirjasto, nuorisotoimi, urheilu- ja harrastusseurat, asukasyhdistykset sekä kansalaisjärjestöt.  Toisen asteen koulutukseen liittyen teemme yhteistyötä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Koulu osallistuu erilaisiin alueellisiin projekteihin mahdollisuuksien mukaan. Laaja yhteistyö eri tahojen kanssa kuvataan tarkemmin vuosittain koulun toimintakertomuksessa. Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetusta voidaan myös tukea yhteistoiminnalla lähiyhteisöjen kanssa.26.06.2020 11:05