Suoraan sisältöön

Kansainvälisen toiminnan hankkeet

Ystävyyskouluyhteistyö-hanke, jossa kumppanuuskoulunamme on koulu Pietarissa. Teemana on koulu yhteiskuntaan sosiaalistajana.

Kansainvälinen yhteistyö tukee moniin oppiaineisiin liittyvän Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden opetusta. Opetuksessa ja kasvatuksessa hyödynnetään koulun monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä.

Koulussa järjestetään eri oppiaineiden yhteisiä teemapäiviä ja tapahtumia, joiden suunnittelussa on mukana eri kulttuureja edustavia järjestöjä ja yhdistyksiä sekä oppilaiden perheenjäseniä.26.06.2020 11:04