Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Koulu alkaa to 13.8.

 • 1. lk klo 8.30
 • 2. - 9. lk klo 9.00

Koulu alkaa vanhoissa tiloissa ja muutto uuteen rakennukseen tapahtuu alkusyksystä 2020, aikataulusta tiedetään ja tiedotetaan elokuussa 2020. Koulun nimi vaihtuu Kankarepuiston peruskouluksi 1.8.2020.

Koulutulokkaiden kouluuntutustumispäivä koululla 27.5. peruttu

Huoltajille pidetään etäinfo ke 27.5. klo 15.00.
Ilmoittautuminen lotta.karlsson@edu.hel.fi viimeistään tiistaina 26.5.

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen valmistuminen todennäköisesti viivästyy koronavirusepidemian vuoksi

Jakomäen keskiosaan rakennettava uuden palvelurakennuksen valmistumisen aikataulu tulee mitä todennäköisimmin viivästymään koronavirusepidemian ja siitä johtuvan poikkeustilan takia. Maailmanlaajuinen pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimet Suomessa vaikuttavat sekä työvoiman saatavuuteen että materiaali- ja laitetoimitusten aikatauluihin. Tämänhetkisen arvion mukaan koko rakennushankkeen valmistumisajankohta siirtyy eteenpäin, eikä uutta rakennusta voida ottaa käyttöön aiemmin ilmoitetusti elokuun 2020 alkuun mennessä.

Uuteen rakennukseen siirtyvät Kankarepuiston peruskoulu (ent. Jakomäen peruskoulu) ja nuorisotalo valmistautuvat aloittamaan syyskautensa nykyisissä tiloissaan. Varhaiskasvatusyksikkö jatkaa osittain vanhoissa tiloissa, väliaikainen paviljonkipäiväkoti siirretään pois. Leikkipuisto jatkaa leikkipuistopaviljongissa, kunnes uudisrakennus on valmis. Vanhat rakennukset puretaan vasta, kun palvelut ovat muuttaneet uuteen taloon. Vanhojen rakennusten tilat ovat käytössä uusien valmistumiseen asti.

Työt Jakomäen sydämen työmaalla jatkuvat hallituksen ilmoittamien rajoitusten puitteissa. Työmaavierailuja ei toistaiseksi järjestetä, ja työtä tehdään ilman tarpeettomia lähikontakteja. Viruksen leviämistä työmaalla estetään tarkalla käsihygienialla ja ohjeiden mukaisella etäisyydellä. Uuden rakennuksen valmistumisen ajankohtaa on liian aikaista arvioida. Aikataulua tarkennetaan sitä mukaa, kun valmiuslain säätämien rajoitustoimien pituudesta on saatavissa uutta tietoa. Toiveena on, että valmistuminen tapahtuisi vuoden 2020 aikana, mutta varmaa tietoa asiasta ei ole vielä kenelläkään.

Kaupunkiympäristön toimiala tiedottaa asiasta seuraavan kerran toukokuussa.

Lisätiedot: Erkki Huitti projektinjohtaja Rakennuttaminen 040 334 6693, erkki.huitti@hel.fi
Jarmo Raveala yksikönpäällikkö Palvelutilaverkko 040 178 1575, jarmo.raveala@hel.fi

Etäopetus jatkuu 13.5.2020 saakka

Hallitus on 16.3.2020 tehnyt päätöksen, että perusopetuksen oppilaat opiskelevat kotona 18.3.2020-13.5.2020. 1-3 luokkien oppilaille järjestetään tarvittaessa lähiopetusta. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään, mikäli lapsi ei pysty jäämään kotiin opiskelemaan.

Opettajat ohjeistavat oppilaita Wilman kautta kotiopintoihin ja ilmoittavat oppilaille, miten etäopetusta järjestetään. Opetuksessa käytetään erilaisia sähköisiä alustoja, esimerkiksi Google Classroomia, o365-alustaa sekä videopuheluita (esimerkiksi Meet-sovellusta).

Huoltajien on erityisen tärkeää seurata Wilma-viestejä ja Wilman tiedotteita päivittäin. Opettajat tekevät töitä ja hoitavat etäopetusta päivittäin, heidät tavoittaa Wilman kautta.

Toivomme koko koulun henkilökunnan puolesta paljon voimia jokaiseen kotiin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa!

terveisin Jakomäen peruskoulun henkilökunta

Kankarepuiston peruskoulu aloittaa toimintansa 13.8.2020

Jakomäkeen rakennetaan uutta palvelurakennusta, joka valmistuu elokuussa 2020. Palvelurakennuksen nimi on Jakomäen sydän. Rakennuksessa tulee olemaan peruskoulu (vuosiluokat 1.-9.), varhaiskasvatusyksikkö (Naava ja Kotilo muuttavat uusiin tiloihin), Jakomäen nuorisotalo ja Jakomäen leikkipuisto.

Rakennus valmistuu syksyllä 2020 ja oppilaat aloittavat opiskelun uudessa koulussa 13.8.2020. Rakennukseen tulevat vuosiluokat 1.-9. Koulun nimeksi tulee Kankarepuiston peruskoulu. Uuden koulun nimi tulee asuinalueen nimistöstä: uuden koulun lähistöllä on mm. Kankarepuisto, Kankaretie ja Kankarepolku (kankare tarkoittaa mäkeä.)

Uudessa rakennuksessa oppilaat opiskelevat omissa “soluissaan”. Soluissa on erilaisia oppimisen tiloja: sekä luokkahuoneita ja muuntuvia oppimisen tiloja. 1.-2. luokkalaisilla on oma solunsa, 3.-5. luokkalaisilla omansa ja 6.-9. luokkalaiset opiskelevat omassa solussaan.

Järjestämme syksyllä 2020 huoltajille avoimien ovien päivän, jolloin uusiin tiloihin on mahdollista tulla tutustumaan. Tiedotamme tästä syksyllä tarkemmin. Hankkeen etenemistä voi seurata NCC:n sivuilta.

Terveisin Jakomäen peruskoulun henkilökunta

Jakomäen sydän -palvelukeskus

Uuden koulun arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2020, jolloin tiloihin muuttavat alueen päiväkodit, nuorisotoimi, leikkipuisto sekä peruskoulu.

Lukuvuoden 2019-2020 työskentelyajat

Tulevana lukuvuonna koulussamme siirrytään uudenlaiseen päivärytmiin. Keskeisin muutos on koulupäivän alkamisajankohdan myöhäistäminen alkamaan aikaisintaan klo 8.30. 

Jakomäen peruskoulun päivärakenne lv 19-20

 • 8.30-10.00 2 oppituntia
 • 10.00-10.15 välitunti
 • 10.15-12.00 2 oppituntia ja lounas
 • 12.00-12.15 välitunti
 • 12.15-13.45 2 oppituntia
 • 13.45-14.00 välitunti
 • 14.00-15.30 2 oppituntia

Ilmoittautuminen aamutoimintaan

Koulussamme järjestetään aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15-9.00 (ja tarpeen mukaan klo 9.00-9.45) välisenä aikana. Aamupäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille. Toiminta on maksutonta. Ohjaajina
toimivat koulun koulunkäyntiavustajat, Heidi, Nasu ja Sasu. Toimintaa järjestetään Touhulan tiloissa ja sään salliessa ulkona. Ohjaajiin voi olla yhteydessä ja kysyä lisätietoja puh. 09 310 82026 (koulun opettajainhuone). 

Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta valitsemalla Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus -> Aamutoimintaan ilmoittautuminen syksy 2018 -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot. Aamupäivätoiminnasta ei tehdä erillistä päätöstä vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää. Mikäli Wilmassa ilmoittautuminen ei jostain syystä onnistu, voitte ilmoittaa lapsenne aamutoimintaan lähettämällä Wilma-viestin koulusihteeri Christine Myllykselle tai sähköpostitse osoitteeseen christine.myllys@hel.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme seuraavat tiedot:
lapsen nimi, luokka, aamutoiminnan tarve - päivät.

Koulun työ- ja loma-ajat 2019-2020

 • Syyslukukausi to 8.8.2019 – pe 20.12.2019
 • Syysloma ma 14.10.2019  su 20.10.2019
 • Kevätlukukausi ti 7.1.2020 la 30.5.2019
 • Talviloma ma 17.2. su 23.2.2020
 • Kevätjuhla la 30.5.2020


26.06.2020 11:27