Suoraan sisältöön

Kankarepuiston peruskoulu

Somerikkopolku 6
00770 Helsinki
PL 77301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 80671
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Kankarepuiston peruskoulu peruskoulu (1.8.2020 asti Jakomäen peruskoulu)

Kankarepuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1.-9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 500. Koulussa on painotettua opetusta, erityisluokkia sekä valmistavaa opetusta maahanmuuttajille.

Ajankohtaista

Koulu alkaa to 13.8.2020

  • 1. lk klo 8.30
  • 2. - 9. lk klo 9.00

Koulu alkaa vanhoissa tiloissa ja muutto uuteen rakennukseen tapahtuu alkusyksystä 2020, aikataulusta tiedetään ja tiedotetaan elokuussa 2020. Koulun nimi vaihtuu Kankarepuiston peruskouluksi 1.8.2020.

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen valmistuminen todennäköisesti viivästyy koronavirusepidemian vuoksi

Jakomäen keskiosaan rakennettava uuden palvelurakennuksen valmistumisen aikataulu tulee mitä todennäköisimmin viivästymään koronavirusepidemian ja siitä johtuvan poikkeustilan takia. Maailmanlaajuinen pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimet Suomessa vaikuttavat sekä työvoiman saatavuuteen että materiaali- ja laitetoimitusten aikatauluihin. Tämänhetkisen arvion mukaan koko rakennushankkeen valmistumisajankohta siirtyy eteenpäin, eikä uutta rakennusta voida ottaa käyttöön aiemmin ilmoitetusti elokuun 2020 alkuun mennessä.

Uuteen rakennukseen siirtyvät Kankarepuiston peruskoulu (ent. Jakomäen peruskoulu) ja nuorisotalo valmistautuvat aloittamaan syyskautensa nykyisissä tiloissaan. Varhaiskasvatusyksikkö jatkaa osittain vanhoissa tiloissa, väliaikainen paviljonkipäiväkoti siirretään pois. Leikkipuisto jatkaa leikkipuistopaviljongissa, kunnes uudisrakennus on valmis. Vanhat rakennukset puretaan vasta, kun palvelut ovat muuttaneet uuteen taloon. Vanhojen rakennusten tilat ovat käytössä uusien valmistumiseen asti.

Työt Jakomäen sydämen työmaalla jatkuvat hallituksen ilmoittamien rajoitusten puitteissa. Työmaavierailuja ei toistaiseksi järjestetä, ja työtä tehdään ilman tarpeettomia lähikontakteja. Viruksen leviämistä työmaalla estetään tarkalla käsihygienialla ja ohjeiden mukaisella etäisyydellä. Uuden rakennuksen valmistumisen ajankohtaa on liian aikaista arvioida. Aikataulua tarkennetaan sitä mukaa, kun valmiuslain säätämien rajoitustoimien pituudesta on saatavissa uutta tietoa. Toiveena on, että valmistuminen tapahtuisi vuoden 2020 aikana, mutta varmaa tietoa asiasta ei ole vielä kenelläkään.

Kaupunkiympäristön toimiala tiedottaa asiasta seuraavan kerran toukokuussa.

Lisätiedot: Erkki Huitti projektinjohtaja Rakennuttaminen 040 334 6693, erkki.huitti@hel.fi
Jarmo Raveala yksikönpäällikkö Palvelutilaverkko 040 178 1575, jarmo.raveala@hel.fi

Kankarepuiston peruskoulu aloittaa toimintansa 13.8.2020

Jakomäkeen rakennetaan uutta palvelurakennusta, joka valmistuu elokuussa 2020. Palvelurakennuksen nimi on Jakomäen sydän. Rakennuksessa tulee olemaan peruskoulu (vuosiluokat 1.-9.), varhaiskasvatusyksikkö (Naava ja Kotilo muuttavat uusiin tiloihin), Jakomäen nuorisotalo ja Jakomäen leikkipuisto.  

Rakennus valmistuu syksyllä 2020 ja oppilaat aloittavat opiskelun uudessa koulussa 13.8.2020. Rakennukseen tulevat vuosiluokat 1.-9. Koulun nimeksi tulee Kankarepuiston peruskoulu. Uuden koulun nimi tulee asuinalueen nimistöstä: uuden koulun lähistöllä on mm. Kankarepuisto, Kankaretie ja Kankarepolku (kankare tarkoittaa mäkeä.)  

Uudessa rakennuksessa oppilaat opiskelevat omissa “soluissaan”. Soluissa on erilaisia oppimisen tiloja: sekä luokkahuoneita ja muuntuvia oppimisen tiloja. 1.-2. luokkalaisilla on oma solunsa, 3.-5. luokkalaisilla omansa ja 6.-9. luokkalaiset opiskelevat omassa solussaan.  

Järjestämme syksyllä 2020 huoltajille avoimien ovien päivän, jolloin uusiin tiloihin on mahdollista tulla tutustumaan. Tiedotamme tästä syksyllä tarkemmin. Hankkeen etenemistä voi seurata NCC:n sivuilta.

Terveisin Jakomäen peruskoulun henkilökunta 


www.jakopk.edu.hel.fi
Rehtori Jane Majanen
Tarkemmat yhteystiedot
26.06.2020 10:20