Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Useissa kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Koulun vanhempainyhdistyksen tervehdys

Kallion ala-asteella toimii rekisteröitynyt vanhempainyhdistys ry edistäen kotien ja koulun välistä yhteistyötä ja tukien hyvän, turvallisen ja virikkeellisen oppimis- ja kasvuympäristön rakentamista lapsillemme.

Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse: kallionkoulunvanh.yhdistys(at)gmail.com.

Jäseneksi yhdistykseen voi liittyä nettisivujen kautta: https://kallionkoulu.yhdistysavain.fi/ 

Tervetuloa mukaan!

Yhteistyöterveisin,

Outi Mäkelä

24.02.2021 11:34