Suoraan sisältöön

Koulupäivä

Peruskoulussa oppilaat työskentelevät suurimman osan oppitunneista omissa luokissaan. Ryhmässä voi opiskella eri-ikäisiä ja eri luokilla olevia oppilaita. Osan oppitunneista luokka voi olla jaettuna pienempiin ryhmiin.

Opetukselle koulussa on määritelty viikkotuntimäärät. Luokilla 1.–2. viikkotunteja on oltava vähintään 19, 3.–4. luokilla vähintään 23 ja 5.–6. luokilla vähintään 24. Koulu voi toimintasuunnitelmassa päättää, että opetustunteja on tätä enemmän.

Kallion ala-asteen koulupäivän rakenne:

PÄIVÄRYTMI
8.15  -  9.45 tuplatunti
9.45 -  10.15 välitunti
10.15  - 12.00 tuplatunti sisältäen ruokailun
12.00  - 12.15 välitunti
12.15  - 13.00 oppitunti
13.00  - 13.15 välitunti
13.15  - 14.00 oppitunti
14.00  - 14.15 välitunti
14.15  - 15.00 oppitunti
Koronan vuoksi on poikkeuksia lukuvuonna 2020-2021
09.02.2021 08:43