Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja 16.11.2020

Kallion ala-asteen koulu, Helsinki
pöytäkirja 3/2020 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 

Aika: maanantai 16.11.2020 klo 16.00.
Kallion ala-asteen koulu, Neljäs linja 11 – 15, Teams-kokous
Läsnä: Niina Ketonen-Mustakorpi (PJ), Outi Mäkelä, Kaisu Ahtola, Suvi Keto-Oja, Karoliina Halme, Iina Veijola, Pekka Ojala, Juha Saaresaho (sihteeri) 

PÖYTÄKIRJA 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli Jäsenvaihdokset ja käytiin läpi johtokunnan kokoonpano. 

eronneet huoltajajäsenet: 
Ville Hinkkanen ja Sanna Edelman-Domingues De Jesus 

uudet huoltajajäsenet:
Kaisu Ahtola ja Suvi Keto-Oja 

Ville Hinkkasen tilalle varapuheenjohtajaksi on valittu Outi Mäkelä. 

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pekka Ojala ja Iina Veijola 

4 § Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

5 § Kallion ala-asteen koulun opetussuunnitelman luku 6 

Kallion ala-asteen koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman

muutosta koskien Kallion ala-asteen koulun opetussuunnitelman lukua 6. liitteiden mukaisesti.  

6 §Sihteeri esitti johtokunnalle katsauksen koulun kieliohjelmaan koskien kaupungin kieliohjelman muutosvaikutuksia.  

7 §puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.30.  

pöytäkirjan tarkastajat
Iina Veijola
Pekka Ojala 

puheenjohtaja
Niina Ketonen-Mustakorpi

sihteeri
Juha Saaresaho02.12.2020 08:55
poytakirja2