Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Vanhempainyhdistys tiedottaa:

Kalasataman peruskoulun vanhempainyhdistys ry perustettiin

toukokuussa 2019.

Vanhempainyhdistyksen tärkein tehtävä on toimia tukena kodin ja koulun yhteistyössä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjota vertaistukena kotien kasvatustyölle.

Vanhempainyhdistystoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuottaa iloa myös tekijälleen.

Kalasataman peruskoulun vanhempainyhdistys ry on koulun kaikkien oppilaiden vanhempainyhdistys, jonka tavoitteena on edistää koulun ja vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä ”me” -henkeä koulussamme.

Miksi mukaan?

Koulun käytännöt tulevat tutuiksi ja voit olla mukana kehittämässä niitä

  • Voit vaikuttaa koulun ja asuinalueen yhteisöllisyyteen ja turvallisuuteen
  • Olet mukana järjestämässä mukavaa toimintaa lapsille ja nuorille
  • Voit vaihtaa ajatuksia muiden vanhempien kanssa lasten kasvatuksesta ja vanhemmuudesta
  • Olet mukana rakentamassa paikallista aikuisten turvaverkkoa lasten ja nuorten ympärille
  • Tutustut paremmin koulun henkilökuntaan
  • Opit tuntemaan lapsesi kavereita ja heidän vanhempiaan

Vanhempainyhdistyksemme toimii keskustelukanavana, asioiden hoitajana sekä yhteistyön avaajana kodin, koulun, päättäjien ja sidosryhmien välillä. Muita toimintamuotojamme ovat esim. osallistuminen pienimuotoisiin tapahtumiin, lasten tilaisuuksien järjestäminen (esim. koulun discot ja myyjäiset, liikuntakerhot), oppilaiden toiminnallisuuden aktivoiminen, opetustoiminnan ulkopuolisten hankintojen avustaminen.

Otathan yhteyttä, jos haluat olla vaikuttamassa lapsesi opetusympäristöön tai muuten vain osallistua vanhempainyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Kalasataman peruskoulun vanhempainyhdistys ry

email: kalasataman.koulun.vy@gmail.com

linkki: Kalasataman peruskoulun vanhemmat facebookissa

https://www.facebook.com/groups/434805817320591/

Haluamme, että yhdistyksen toimintaan olisi helppo tulla mukaan, joten olette kaikki lämpimästi tervetulleita! Tarvitsemme kaiken avun; buffetti kaipaa pitäjiä, koulun disco valvojia ja myyjäiset leipojia ja tapahtumat ideoijia!

 ***

Yhteispelillä lapsen parhaaksi!

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta,  hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Kalasataman koulussa on aloittanut toimintansa uusi Kalasataman koulun vanhempainyhdistys keväällä 2019. Lisäksi koulussa toimii Ebeneser-koulun vanhempainyhdistys.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on  sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kalasatamassa jokaiselle erityisen tuen oppilaalle laaditaan HOJKS lukuvuoden aikana. HOJKS-neuvottelut huoltajien kanssa pidetään syyslukukaudella. HOJKS arvioidaan ja tarkistetaan yhdessä huoltajien kanssa kevätlukukaudella.

Kalasataman peruskoulussa yhteydenpito kodin ja koulun välillä toteutetaan Wilman ja puhelimen tai erilaisten sähköisten ympäristöjen välityksellä.

Koulussa järjestetään vanhempainiltoja, rehtorin aamukahveja, yhteisiä retkiä, joulu-ja kevätjuhlia sekä muita yhteisiä tapahtumia.02.12.2021 15:08