Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Yhteispelillä lapsen parhaaksi!

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta,  hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Kalasataman koulussa on aloittanut toimintansa uusi Kalasataman koulun vanhempainyhdistys keväällä 2019. Lisäksi koulussa toimii Ebeneser-koulun vanhempainyhdistys.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on  sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kalasatamassa jokaiselle erityisen tuen oppilaalle laaditaan HOJKS lukuvuoden aikana. HOJKS-neuvottelut huoltajien kanssa pidetään syyslukukaudella. HOJKS arvioidaan ja tarkistetaan yhdessä huoltajien kanssa kevätlukukaudella.

Kalasataman peruskoulussa yhteydenpito kodin ja koulun välillä toteutetaan Wilman ja puhelimen tai erilaisten sähköisten ympäristöjen välityksellä.

Koulussa järjestetään vanhempainiltoja, rehtorin aamukahveja, yhteisiä retkiä, joulu-ja kevätjuhlia sekä muita yhteisiä tapahtumia.24.02.2021 11:29