Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta vierasta kieltä oman äidinkielen lisäksi sekä toista kotimaista kieltä ruotsia. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1.luokalta. 4. luokalla oppilailla on mahdollisuus valita ylimääräiseksi A2-kieleksi espanja. HUOM! Kieliohjelmaan tulee muutos syksyllä 2021: A2-kielen opiskelu aloitetaan jo 3.luokalla ja kieltä opiskellaan yksi viikkotunti.

Luokilla 6.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B1-kieli )

Kalasataman kielitarjonta syksyllä lukuvuonna 2020-2021:

  • A1-kieliä ovat 2020 alkaen: englanti, espanja ja ranska ja niiden opiskelu alkaa 1.luokalta (2 tuntia/vko)
  • A2-kieliä ovat 2020 alkaen: espanja, englanti, ranska ja saksa joiden opiskelu alkaa 3.luokalta /syksyn 4.luokkalaiset valitsevat myös halutessaan A2-kielen
  • B1-kieli on ruotsi, jonka opetus alkaa 6. luokalta.

Koulun kieliohjelmaan kuuluu vähintään kaksi ensimmäiltä luokalta alkavaa tai viimeistään kolmannelta luokalta alkavaa A-kieltä, jos koulussa on vuosiluokilla 1–6 yhteensä 300 oppilasta tai enemmän. Koulun kielivalinta laajenee tulevaisuudessa oppilasmäärän kasvun myötä. Ensimmäinen laajentuminen tapahtuu syksyllä 2020.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä joka on Kalasatamassa minimissään 12 oppilasta/alkava ryhmä.
05.02.2020 13:02