Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta vierasta kieltä oman äidinkielen lisäksi sekä toista kotimaista kieltä ruotsia. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1.luokalta, viikkotuntimäärä on 2 tuntia. 3. luokalla oppilailla on mahdollisuus valita ylimääräinen A2-kieli ja tuntimäärä on 1 tunti mutta 4.luokalta alkaen 2 tuntia viikossa.

Luokilla 6.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B1-kieli )

Kalasataman kielitarjonta:

  • A1-kieliä ovat : englanti, espanja ja ranska ja niiden opiskelu alkaa 1.luokalta (2 tuntia/vko)
  • A2-kieliä ovat : englanti, espanja, ranska ja saksa ja näiden opiskelu alkaa 3.luokalta (3.luokalla 1 tuntia/vko ja 4.luokalta eteenpäin 2 tuntia/vko)
  • B1-kieli on ruotsi, jonka opetus alkaa 6. luokalta.
  • B2-kielitarjotin päätetään lukuvuoden 2021-2022 aikana ja valintoja voi tehdä keväällä 2022 8.vuosiluokkaa ajatellen.

Koulun kieliohjelmaan kuuluu vähintään kaksi ensimmäiltä luokalta alkavaa tai viimeistään kolmannelta luokalta alkavaa A-kieltä, jos koulussa on vuosiluokilla 1–6 yhteensä 300 oppilasta tai enemmän. Koulun kielivalinta laajenee tulevaisuudessa oppilasmäärän kasvun myötä. 

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä joka on Kalasatamassa minimissään 12 oppilasta/alkava ryhmä.
11.03.2022 14:25