Suoraan sisältöön

Opetus

Oppiminen on työmme!

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Opetus perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan ja opetussuunnitelman arvoihin sekä kouluyhteisön pedagogiseen oppimis ja ihmiskäsitykseen.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Ilmiöoppimista kehitetään koulussa jatkuvasti.Opetus tapahtuu oppimissoluissa ja opettajat toimivat tiimeinä. Vahvistamme koko koulun sisäistä yhteistyötä. Viemme opetusta koulun ulkopuolelle koko Helsingin alueelle sekä hyödynnämme myös muiden koulujen tiloja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme on erityisosaaminen kielellisiä taitoja tukeva opetus. Kielellisiä taitoja harjaannutamme erilaisten opetusmenetelmien ja -järjestelyjen avulla. Olemme kielitietoinen koulu. Kehittämisen kohteina ovat myös oppimis- ja työskentelytaidot sekä vuorovaikutustaidot. Kielellisten taitojen kehittymistä tukee niin ikään koulumme opetussuunnitelmassa mainittu ilmaisukasvatus. 

Lukuvuonna 2022-2023 Kalasataman koulussa opiskelee ja työskentelee noin 470 oppilasta.

Koulumme 2-vaiheen laajennustyö on valmistunut ja koulu on juhlinut virallisia avajaisiaan kesäkuussa 2022.
03.08.2022 10:34

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma