Suoraan sisältöön

Johtokunta

Pöytäkirja 14.12.2021 Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunnan jäsenet

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 

Pöytäkirja nro 4 16062022

Pöytäkirja nro 3 22.3.2022

Pöytäkirja 14.12.2021

Pöytäkirja 12.10.2021

Pöytäkirja 8.6.2021

Pöytäkirja 24.3.2021

Pöytäkirja 16.11.2020

Pöytäkirja 30.9.2020

Pöytäkirja 09062020

Pöytäkirja 19.3.2020


Pöytäkirja 24.9.2019

Pöytäkirja 10.9.2019

Pöytäkirja 4.6.2019

Pöytäkirja 26.3.201921.06.2022 09:31